Ajánlás

A Százak Tanácsa fontosnak tartja, hogy a magyar politikai közéletben – a parlamentbe jutott pártok mellett – továbbra is szerepe legyen a nemzeti radikalizmusnak csakúgy, mint a parasztság érdekeit képviselő történelmi kisgazdapártnak és a munkásképviseletet ellátó nemzeti érzelmű baloldalnak.
Hazánk politikai kultúrájának ezek ugyanis nemcsak régi, de máig meghatározó elemei. Jelenlétük azért is szükséges, mert egyensúly és harmónia nem képzelhető el nélkülük a közéletben.

Budapest, 2002. szeptember 4.

A Százak Tanácsa felhívása a Magyar Országgyűléshez és a Magyar Kormányhoz!

Az Európai Unióval folytatott tárgyalás keretében tárgyalja újra ” A tőke szabad áramlásáról” szóló fejezetet és onnan vegye ki a termőföldet!
Az Alaptörvény -amit helytelenül Alkotmánynak neveznek – módosítását függessze fel és tegye meg a szükséges lépéseket az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására!
Azonnal indítsa el egy nemzeti érdekekre és szociális piacgazdaságra épülő, átfogó gazdaságpolitika kidolgozását és megvalósítását, amely elsősorban a családi gazdaságok fejlődőképes megélhetőségét biztosítja!
Az Európai Unió tagállamai tartsák meg nemzeti és állami szuverenitásukat az egyenjogú államok szövetsége jegyében.
Minden ellentétes törekvés a politikai és kulturális önrendelkezés fokozatos kioltására vezet, ami nem lehet nemzetpolitikai cél, ezért a nemzet ennek elfogadására nem kényszeríthető!

Budapest, 2002. dec. 4.

Százak Tanácsa
Fekete Gyula elnök, dr. Szijártó István titkár