Emlékeztető

Emlékeztető

A Százak Tanácsa november 8.-i találkozóján ismertettem az elmúlt hónap eseményeit. A honlapunkon olvasható dévai és szovátai utunk emlékeztetője, tervezzük oktatásról, sportról, egészségügyről kiadott Szent László könyveink között egyházi vezetőink véleményének közlését is. A kérdés változatlan: mit tehetünk a Hazáért?

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Százak Tanácsa közötti együttműködést szándéknyilatkozattal  formalizáltuk Szovátán október 8.-án Lászlófy Pál és Burus-Siklódi Botond elnök urakkal.

A jelenlevők visszautasítottuk Heller Ágnes filozófus  a New York Timesben megjelent mondatait miszerint:

“a magyaroknak történelmi hajlamuk van a szolgalelkűségre”, s hogy ” semmit sem tettünk a szabadságért”

Nem akarunk minősíteni – csak megállapitjuk, hogy ez ostobaság.

Mózsi Ferenc a pentaton kapcsolatról, a jelen helyzetről, Fekete Gyula  az eddig elkészített “nemzeti minimum” tervekről tartottak előadást, melyekhez  hozzászóltak: Rókusfalvy Pál, Koós Ferenc, Bakos István, Feledy Péter, Salamon Konrád, Totth Elemér, Kisida Elek, Foltán László, Judik Zoltán, Poprády Géza, Andrásfalvy Bertalan. 

Alapító elnökünk Fekete Gyula 1994-ben fogalmazott sorait javasoljuk továbbgondolásra, megvitatásra tagjaink, velünk rokonszenvező barátaink, s minden  a nemzet sorsáért felelősséget érző magyar számára, hogy mielőbb közös nevezőre jussunk fontos kérdésekben. (Várjuk véleményeteket)

 

“Népességfenntartó felelős családpolitikát kell minden körülmények között folytatni.

Az ország földje, természetes vizei, természeti kincse a magyar nép tulajdona. 

A Föld magyarsága a magyar nemzet része, megilleti őket a magyar állampolgárság és országunk védőszárnya. 

A demokratikus rend szabályait a választóknak felelős Országgyűlés és a választott helyi hatóságok alakítják ki. A hatalmi ágak egymástól függetlenek. 

Az állami-, önkormányzati-, és nemzeti vagyon felelős kezelését állami szervek ellenőrzik.

A fizetőeszközünk értékállóságáért felelős jegybank nemzeti önállóságát őrizni szükséges. 

A közoktatás kiemelten foglalkozzon a nemzeti kulturális és történelmi hagyományok tiszteletével és elsajátításával. A tanulás lehetősége mindenkit illessen meg.

A nemzeti kultúra őrzése és továbbadása közügy, nem lehet a piaci érdekek függvénye.  

Sajtó,- és véleményszabadság legyen a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.    

Legyen tulajdonbiztonság, közbiztonság és szociális biztonság. 

Mind a bérből,- és fizetésből élők, mind a kisvállalkozók érdekvédelmét és szakmai önkormányzatát szolgáló szakszervezeteknek és kamaráknak a működését segítse az állam. 

A magyar tudomány és művészet kiválóságainak az akadémiáit támogassa az állam.

Az egész országot be kell laknunk – azaz az elmaradott területek fejlesztése közügy legyen. 

Élhető Magyarországot kell továbbadnunk utódainknak – azaz óvnunk kell természeti értékeinket.”

 

Novemberi ünnepeink:, programok:

nov 11. vasárnap a lengyel függetlenség napja  zászlós felvonulás (CÖF szervezés)

nov. 13-án, (kedden)18.00 órakor Messik Miklós  MEVE program BGA  GELLÉRTHEGY-U. 30-32. s

nov  14. szerda 15.00 RETÖRKI  Andrássy út 100  Bakos István MVSZ könyvének bemutatója – Bíró Zoltán

nov.  15. csüt. 17.00 Bethlen Gábor díjátadások (Pesti Vármegyeház)

nov.27. kedd. 9.30. a Hangya szövetkezet jubileumi tanácskozása.Vajdahunyad Vára díszterem. A HANGYA szövetkezet elnökeivel közösen szervezett  konferenciára Andrásfalvy Bertalan és Duray Miklós előadásait kérték. Akik szeretnének résztvenni  a  tanácskozáson, azokat szívesen látják a szervezők. (meghívó melléklet )

nov. 30  péntek 17.00 Zugló-BVSC  Bardócz Zsuzsa prof.ea.

(Tervezünk több programot még az évben.)

December 6.-án csütörtökön 13.30-kor találkozunk az OSZK-ban. az ülés előtt megtekintjük a CORVIN KÓDEXEKET BEMUTATÓ  KIÁLLÍTÁST. A Magyar Emlékek a Világban Egyesület  a  Mátyás király emlékévről –  (Messik Miklós elnök ea). 2019 évi találkozóink: Január 3. febr7. márc.7  ápr.4. (az els ő csüt. délutánok)

Mindenkit hívunk és várunk!  Ülésvezető társaim Schulek Edit és Foltán László nevében is

baráti kézszorítással: Szijártó István üv.eln., +36 30 2378079

Meghívó

Tisztelt Barátaim, szeptemberi találkozónkat még a Várban a Szentháromság téren tartjuk. Tehát szept. 1 csütörtök du. 14.00 és 17.00 között a Deák teremben találkozunk. A központi téma Keresztényüldözés a XXI. században Győrfi Károllyal a tényeket összefoglaló, két kiadást megért kötet szerzőjével Kondor Katalin beszélget. Mindenkit várunk! baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök

Csete György halála

A Százak Tanácsa nevében megrendülten búcsúzunk Csete György Kossuth-díjas építésztől kitűnő és szeretett barátunktól. Egyike volt a magyarság őrszellemeinek, s mi büszkék vagyunk hogy barátainak tekintett bennünket. Nyugodjék békében.

Meghívó

SIS HONESTUS!  Meghívó a 25 éve alapított – 2011 óta Magyar Örökség díjas – Balaton Akadémia Táj és Magyarságkutató Központ és Könyvkiadó nyilvános tanulmányi napjára 2016 június 10-11-én Keszthelyre a Helikon Kastélymúzeumba Péntek: 13.30 a találkozó megnyitója 14.00 Történelmi örökségünk – dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével(…)

Emlékeztető

Májusi ülésünkön kimentettem azokat a barátainkat, akik Jobbágyi Gábor könyvbemutatóján vettek részt a találkozónk idején, s mindnyájan gratulálunk a szerzőnek. Gratuláltunk Freund Tamás magas nemzetközi szakmai kitüntetéséhez és fővárosi díszpolgár címéhez, Klinghammer István ELTE díszdoktori címéhez, Kallós Zoltánnak 90. születésnapjára, Fekete Gyulának a Teleki Pál érdeméremhez. Császár Angelának voltak a közelmúltban nagysikerű önálló estjei, az(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa április 7-i üléséről

68 jelenlevő tagunk és meghívott barátunk először felállva dr. Pozsgay Imrére és dr. Körmendy Bélára emlékezett, majd meghallgatta felkért előadóinkat (dr. Bíró Zoltán, dr. Csath Magdolna, dr. Kásler Miklós, dr. Rácz Jenő). A program szerint elhangzott kitűnő előadások után jelenlevő orvos tagjaink előadás igényű hozzászólásai (dr. Bene Éva, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gyurkovits Kálmán, dr.(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, a Százak Tanácsa következő találkozója a Várban április 7-én csütörtökön 14.00 órakor kezdődik. Tervezett program: Ügyvivői beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, majd előadások: 14.20. dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgatójának helyzetelemzése, 14.50. dr. Csath Magdolna egyetemi tanár a gazdaság helyzetéről, gondjairól 15.20. “Az idők jelei”.(IV.) A magyar egészségügy helyzete. dr.(…)