Emlékeztető

 

Tisztelt Barátaim!

A Százak Tanácsa június 7.-én csüt. du. az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartotta két hónapos nyári szünetünk előtti utolsó találkozóját.

Találkozónk előadója és az egész délután folyamán vendégünk volt Jerzy Snopek író, fordító, irodalomtörténész -Lengyelország nagykövete és felesége Gedeon Márta tanárnő, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanára.

Májusi találkozónkon Márai Géza docens előadása után elfogadásra és támogatásra javasolta az alábbi szakmai dokumentumot, melyet a jelenlévők ellenvetés nélkül elfogadtak. (melléklet)

Bardócz Zsuzsa prof. előadását a Szent László könyvek sorozatában a Balaton Akadémia kiadta.

Szeremley Béla elnök a Hangya szövetkezetekről tartott májusi előadását is -fontossága miatt- szintén azonnal nyomdába adtuk, s Szabó Zoltán szerzőtársával. Ők is egy szép könyvet jegyeznek.

Ismertettem a gratulációinkra érkezett köszöneteket (Orbán Viktor miniszterelnök Úr, Nagy István agrármin. és tagtársunk Vizkelety Mariann IM államtitkár) Fazekas Sándor volt miniszter Úr meleg hangú levélben kérte -más irányú munkája miatt- törlését a Százak Tanácsa tagnévsorából további jó munkát kívánva. (Javaslom később erre térjünk még vissza.)

Új tagjaink: dr. Keserű Katalin művészettörténész professzor, dr. Pátkai Róbert ev. püspök (London), dr. Szakály Sándor történész, egy.i tanár, Jelenczki István filmrendező, dr. Ürge László vegyész, vezérigazgató.

A következő hónapokban az ülésvezetésben és javaslataitok összegyűjtésében Schulek Edit, Bardócz Zsuzsa, Hámori József, May Attila, Batta György segítik Foltán László ügyvivő és az én munkámat. Köszönöm Nekik.

A Százak Tanácsa Alapítvány elnöke Andrásfalvy Bertalan, kurátorai: Kováts-Németh Mária és Hornyák László.

A találkozón nagy tetszéssel fogadtuk nagykövet úr, tartalmas és szellemes előadását. Ezúton is kérjük: minél többször legyen résztvevője baráti összejöveteleinknek.

Kérdéseket fogalmaztak meg, illetve információkat osztottak meg velünk: Feledy Péter, Kondor Katalin, Rajnai Miklós, Hajdú Lajos, Kocsis István, Medvigy Endre, Totth Elemér, Zétényi Zsolt, Bardócz Zsuzsa, Sutartski Konrád, Foltán László.

A felvetett témák egy része, mint Bakay Kornél üzenete a Margitszigetre tervezhető emlékműről – A MAGYAR FÁJDALOM EMLÉKHELYE – további tájékozódást igényel (erre időközben sort kerítettünk.)

Őszi összejövetelünk ugyanitt szept, okt, dec első csütörtökjén (november második csüt. !) lesznek, 14.00 és 17.00 között.

Ülésvezető társaim Bardócz Zsuzsa, Schulek Edit és Foltán László nevében is jó nyarat kívánok Mindenkinek.

 

baráti kézszorítással

Szijártó István ügyvivő elnök

 

Melléklet:

A jelentősebb NAPI élelmiszermérgek előfordulása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggése.

Dr. Márai Géza c. egyetemi docens (SZIE), Elnök (Ökológiai Egyesület),

Százak Tanácsa vitaülés, 2018. május 3.

Az ország nehéz demográfiai helyzetének, akár kismértékű javulása is, igen összetett és bonyolult, több tudományos és szakmai területet érintő összefogás eredményeképpen jöhet csak létre. Az elmúlt időszak családpolitikai, szociális és egészségügyi erőfeszítései a fogyó nemzet mélypontjáról már bizonyos mértékű felemelkedést indított el azzal, hogy a teljes termékenységi ráta a 2010-es 1,25-ről 2016-ra 1,49-re nőtt és a halálozási arány is jelentősen csökkent.

Azonban meg kell állapítanunk, hogy nem csak a napjainkra sikeresen növekvő gyermekvállalási szándékot kell elősegíteni és javítani, hanem a KÉPESSÉGET is, továbbá hasonlóan nagy jelentőségű feladat a várható élettartam jelentős növelése, a nagyszámú közép- és időskori halálozás csökkentése.

A demográfiai eredményeinket segítő gyermekvállalási képességek javításában, ill. a halálozási arány csökkentésében a rendkívül sok és fontos más tényező mellett kevés információ hangzik el a napi élelmiszereinkben előforduló mérgek (toxikus anyagok) hatása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggéséről.

A napi élelmiszermérgek eredetének és káros hatásának összefoglalása

I. A szervezeten kívüli női nemi hormon (ösztrogén) hatású toxinok és forrásaik:

1. A gabonák Fusárium és Aspergillus penészgombáinak egyes mikotoxinjai (F-2, OTA, DON)

2. Fitoösztrogének (szója)

3. Xenoösztrogének (kemikáliák)

4. Metalo-ösztrogének (Cd, Pb és Cr); 5. Ivóvíz- és szennyvíz ösztrogének (fogamzásgátlók és az előzőek maradékai).

Mindezek előfordulása a MINDENNAPI élelmiszerekben: Az összes nyári kalászos gabona és az őszi kukorica; Lisztek, müzlik, korpák (teljes kiőrlés!?); Pékáruk, tészták, konzervek, húsáruk, takarmánytápok, sör stb.; Szójalisztek és izolátumok, extrahált szójadarák, szójatartalmú pékáruk, hústöltelékek, konzervek; szintetikus növényvédőszer maradványok, csomagoltan mikrózott pattogatott kukoricák stb.

A nagy ösztrogén aktivitású élelmiszerek HATÁSA a népességalakulási képességekre (orvosi szakirodalom szerint): Spermiumtermelési zavarok és erős csökkenés; a petefészek és a méh működésének tönkretétele, a meddőséghez hozzájárulás, valamint a vetélés és a koraszülés előidézése; a férfi nemi szervek kifejlődésének gátlása és jelentős hozzájárulás a termékenyítőképesség leromlásához; a születési súly csökkenése; a férfi ivarszervek működésének gátlása stb.

II. Az életvitelt, egészségi állapotot és szaporodó képességet befolyásoló egyéb toxinok és metabolitjai

1. További Fusarium és Aspergillus penészgombák mikotoxinjai (T-2, OTA, Aflatoxin): előfordulása a már idézett MINDENNAPI élelmiszerekben.

2. Általános hatás (orvosi szakirodalom szerint): étvágytalanság, véres gyomor- és bélgyulladás (sejtmérgek!), ellenállóképesség csökkenése és immunszupresszivitás, a petefészek működésének és ciklikusságának gátlása, a méh szöveteinek, az endometrium mirigyeinek és a magzatoknak a károsodása, magzatfejlődési rendellenességek, vetélés, rákkeltő hatás, avitaminózis és esszenciális aminosav hiány, súlyos májelfajulás stb.

 

FŐ FELADATOK ÉS TENNIVALÓK:

Megelőzéshez: a pontos helyzetfelmérés az élelmiszer- toxinok keletkezéséről és a szennyezettség mértékéről, összetételéről és a hatásmechanizmusokról, valamint az élelmiszer-toxinok csökkentése, ill. kizárása.

Megoldási változatokhoz: a tényleges szembenézés a nehézségekkel; több szakterület, szaktárca, felelős civil és agrárifjúsági szervezet stb. összefogásával a fokozatos és szakaszos végrehajtás elvégzése; továbbá a végrehajtásban erős társadalmi és Kormány-akarat.

A demográfiai várható (tervezhető?) eredmények: mindezek révén lehetséges a teljes termékenységi ráta növekedése 0,1-0,3-as értékkel 6-10 év alatt, a népességfogyás mérséklődése és a születéskori várható életkor 2-3 éves növekedése.

A SZÁZAK TANÁCSA KÖSZÖNI MÁRAI GÉZA TAGTÁRSUNK MELLÉKELT JAVASLATÁT S JÚNIUS 7.-i ÜLÉSÉN EGYHANGÚAN TÁMOGATTA JAVASLATÁNAK A KORMÁNY SZAKMAI DÖNTÉSHOZÓI ELÉ TERJESZTÉSÉT.

Szijártó István

2081.Piliscsaba, Bajcsy Zs. u 28

+36302378079

Emlékeztető a Százak Tanácsa április 7-i üléséről

68 jelenlevő tagunk és meghívott barátunk először felállva dr. Pozsgay Imrére és dr. Körmendy Bélára emlékezett, majd meghallgatta felkért előadóinkat (dr. Bíró Zoltán, dr. Csath Magdolna, dr. Kásler Miklós, dr. Rácz Jenő). A program szerint elhangzott kitűnő előadások után jelenlevő orvos tagjaink előadás igényű hozzászólásai (dr. Bene Éva, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gyurkovits Kálmán, dr.(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, a Százak Tanácsa következő találkozója a Várban április 7-én csütörtökön 14.00 órakor kezdődik. Tervezett program: Ügyvivői beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, majd előadások: 14.20. dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgatójának helyzetelemzése, 14.50. dr. Csath Magdolna egyetemi tanár a gazdaság helyzetéről, gondjairól 15.20. “Az idők jelei”.(IV.) A magyar egészségügy helyzete. dr.(…)

Pozsgay Imre halála

A SZÁZAK TANÁCSA megrendülten értesült Pozsgay Imre haláláról (2016.03.25). Újkori történelmünk jelentős személyisége volt, egyike a magyarság zászlós-embereinek. Őszinte barátot veszítettünk el, közös álmunkat az egységes magyar nemzetről Ő már csak a túlvilágról segítheti. Nagyra becsült alapító tagunk emlékét a magyarságért végzett munkával őrizhetjük igazán. Az örök világosság fényeskedjék Neki.

Emlékeztető a Százak Tanácsa márciusi összejöveteléről

Kimentésekkel (betegségek, utazási nehézségek egyéb tanácskozások miatt) kezdtük a találkozót, majd Dr. Baritz Sarolta Laura közgazdász, szerzetes nővér a Sapientia Szerzetesi Főiskola tanára az etikus gazdaságról tartott kiváló előadást. Jeles tagtársunk Kindler József tanítványa volt s mindig szívesen látjuk találkozóinkon. Dr. Messik Miklós a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke tartott tájékoztatót sokoldalú, értékes munkájukról(…)

Emlékeztető

Februári 4.-i ülésünkre  küldte  Böjte Csaba testvér  Edith Stein karmelita nővér zsidó vértanú  szavait:*” Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van! ” *Tájékoztattam a jelenlevőket, a Százak Tanácsa közhasznú egyesület ügyeiről, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének leveléről és válaszunkról és az(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa idei első üléséről. Felállva emlékeztünk *Kurucz Gyulára* a német nyelvterületen diplomataként is dolgozó íróra, a Magyarok Világszövetsége Anyaországi Régiójának 1996 és 2000 májusa közötti elnökére. Ismertettem a jelenlevőkkel *Fazekas Sándor* miniszter Űr válaszát, mely a *Tanka Endre* professzor által készített, általunk megvitatott és a Miniszterelnök Úr részére küldött anyagunkat elemezte. *Tanka Endre(…)