Emlékeztető

2023 február 2-i találkozónkról, melyet a “Testnevelés és Sporttudományi Egyetem” könyvtárában tartottunk. Félszáznál többen gyűltünk össze. Foltán László ügyvivő elnökünk először tagtársunknak a távol lévő dr Mocsai Lajos elnök Úrnak és munkatársainak köszönte meg a vendéglátást, majd bejelentette, hogy elvesztettük dr. Márai Géza agrármérnök társunkat, a gödöllői Szent István egyetem  docensét, ahogy halálát tudatva Tamás fia írta Szijártó Istvánnak:  “Kérem ossza meg mindenkivel, aki a Százak Tanácsában befogadta őt és így részese lehetett egy korszakalkotó Közösségnek, melyre büszkén tekintett vissza mindenkor.” Felállva némán emlékeztünk, Foltán László pedig  Gárdonyi Géza “Ha meghalok” című versének  előadásával búcsúzott.

Beszámolt arról, hogy részt vettünk többen dr. Somodi István temetésén, ahol Bakos István mondott búcsúbeszédet, és sokan ott voltunk Losoncon is dr. Duray Miklós temetésén.

Találkoztunk dr. Kásler Miklós professzorral, aki a Magyarságkutató Alapítvány elnökeként az Andrássy út 64 alatt most kialakított központjukban készséggel biztosít helyet további összejöveteleinkre.

Előkészítettünk egy vidékfejlesztés tárgyú tanácskozást a “gr. Károlyi Sándor Öröksége Alapítvánnyal”(dr. Szabó Zoltán és Szeremley Béla) közösen a Mezőgazdasági Múzeumban. Cél: segíteni a vidéken maradást, az ott boldogulást, az egészséges  hazai élelmiszer előállítását és fogyasztókhoz juttatását, Somodi István és Márai Géza életművére is emlékezve.

Szeretnénk a Bethlen Gábor Alapítvánnyal, a Püski Könyvesházzal és más egyházi és állami szervekkel együtt a Szárszó 1943 konferencia előkészítésében is részt venni.

Duray Miklós emlékére a Balaton Akadémia tervez tavasszal nyilvános tanulmányi napot – nemzeti értékeinkről, egyéni és közösségi felelősségeinkről – Keszthelyen a Kastélyban.

Ezután kérte fel az üv. elnök dr. Zétényi Zsoltot, hogy mutassa be vendégünket Matuska Márton Bethlen Gábor- díjas újságírót, aki a világháború Délvidéki eseményeiről, Bácska tragikus napjairól beszélt, könyveit is bemutatva.

Következő előadó vendégünk dr. Takaró Mihály József Attila -díjas költő, tanár, oktatás-politikus, aki  a Nemzeti Alaptantervről tartott rendkívül érdekes, információ gazdag előadást, s válaszolt a jelenlevők kérdéseire.dr. Cey-Bert Róbert író, történetkutató, 1956-os harcos tagtársunk  a magyarság előtt álló feladatokról egyéni és közösségi értékrendünkről beszélt . (Kérdéseket, megjegyzéseket Bakos István, Gyimesi János, dr. Feledy Péter, dr. Gyurkovits Kálmán, dr. Szijártó István, dr. Tanka Endre, Szeremley Béla fogalmaztak meg.) A jelenlevők mindegyik előadást tetszéssel fogadták, s ezúton is köszönjük, hogy tartalmassá tették összejövetelünket, melyet 17.00-kor fejeztünk be.

Következő találkozónk március 2-án csütörtökön lesz.

Jubileumi kötetben a Százak Tanácsa

Negyedszázados múltú a nemzeti szellemiségű civil szervezet, a Százak Tanácsa. Ebből az alkalomból kötetet szerkesztett Dr. Szijártó István ügyvivő elnök. Ő adott interjút a Gondolának: „A nemzeti kormányok törekvéseit a családok támogatására és a magyarság összefogására – jó szívvel támogatjuk.” A Százak Tanácsa legutóbbi állásfoglalásáról olvashattunk a „Huszonöt éves a Százak Tanácsa” című most megjelent(…)

Meghívó

Tisztelt Százak Tanácsa, Kedves Barátaim ! Májusi találkozónk óta több információt is megosztottunk egymással, de a legfontosabbat most megismétlem: június 2-án (csüt) 14.00 és 17.00 között találkozunk a Várban az OSZK dísztermében. Dr. Rózsa Dávid főigazgató Úrral kötött együttműködési megállapodásunkat Alapítványunk elnökével dr. Andrásfalvy Bertalannal együtt aláírtuk, remélve ez  megoldja találkozóink helyszínét. ( A lifttel való megközelítést – a(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa tagjai 2022 május 13-14-én Győrben és Farádon a magyar vidék helyzetéről és iskolaügyünkről beszélgettünk. A szervező dr. Kováts Németh Mária vendégeként  pontosítottuk a meghívóban jelzett témákat. A Széchenyi Egyetemen Dr. Dusek Tamás  egyetemi tanár az általa vezetett Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola munkájáról és jelentőségéről beszélt, majd válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük ezt. Farádon nyilvános ülésen(…)