Emlékeztető

Március 7-én a Százak Tanácsa jelenlevő tagjai először meghallgatták az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatómat:

Böjte Csaba  testvér a Kongóba tartó repülőre várva küldte Párizsból szép gondolatait jó munkát kívánva, Andrásfalvy Bertalan a többhetes kórházi kivizsgálások után már hazulról telefonon osztotta meg örömét a kisfalvak gondjait felkaroló kormányintézkedések hallatán, s a tegnapi komoly szívműtétje után ma jókedvűen ébredt Jerzy Snopek szeretett barátunk. Somodi István, Rókusfalvy Pál és több társunk kért telefonon kimentést. A Magyar Patrióták Közössége felhívásához (a kommunista utcanevek eltörléséről) egyénileg csatlakozhatunk. Kaposvár országgyűlési képviselője után találkoztunk a Somogy Megyei Közgyűlés elnökével és kihelyezett Százak Tanácsa ülést tartottunk. (21 résztvevővel)

A Visegrád Collegium (leendő Visegrád Egyetem) ügyében Kásler Miklós miniszter Úr tájékoztatott, hogy az oktatási államtitkárságon van kérelmünk. Két kisebb összejövetelt is tartottunk, s az előkészítő támogatókkal egyetértve Bába Iván felvidéki születésű angol-magyar szakos tanár, volt varsói nagykövet, a Külügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára részére javasoljuk az első rektori megbízás kiadását. Az állami vezetés kedvező döntése esetén egy Baráti Kör szervezésére Totth Elemért, egy létesítendő Alapítvány elnökéül Schulek Editet javasoltam felkérni.)

Mózsi Ferenc bizonyos körök Nagy Imre mártír miniszterelnököt becsmérlő véleménye ellen emelt szót, majd Györfi Károly mutatta be és értékelte  Murányi László új könyvét. Rétvári Bence az  EMMI parlamenti államtitkára rendkívül szerteágazó és gondolatgazdag bevezető előadása után kérdéseinkre válaszolt. Rokonszenves rendkívül tájékozott politikai vezetőt ismertünk meg személyében, akit mindig örömmel látunk találkozóinkon. Kováts- Németh Mária bemutatta az általa szerkesztett több tagunk írásait tartalmazó Magyarok a Kárpát-medencében c. konferencia-kötetet. Koós Ferenc neveléstörténeti tárgyú könyvét mutatta be, majd Salamon Konrád  szólt az Antant hatalmak felelősségéről a száz év előtti eseményeket elemezve. Az előadókhoz Rajnai Miklós, Totth Elemér, Németh Mária, Foltán László, Hámori József, Györfi Károly, Koós Ferenc intéztek kérdéseket, illetve Kisida Elek fogalmazta meg álláspontját.  Március 20.-án a Selye Egyetemen rendezendő – 41 előadóval tervezett konferencián és másnap Farádon a Kárpát -medence neveléstörténetéről és mai teendőkről beszélünk.

Április negyedikére Márai Géza állította össze egy minikonferencia programját, melynek egyik előadója lesz Nagy István agrárminiszter úr. Tervezzük ezután Tanka Endre és Andrásfalvy Bertalan új könyveinek bemutatását.

Májusi találkozónkon Rechnitzer János előadása (a Győr-kód) után az MTA helyzetéről szeretnénk tájékoztatót s szeretnénk Sutarski Konrád az elmúlt hónapokban kiadott könyveire és Szász István Tas  új könyveinek bemutatására is 10-10 percet fordítani. Júniusi összejövetelünk témája: Egészségügyünk helyzete (Papp Lajos vitaindító előadásával.)

Minden tagunkat barátsággal hívjuk és várjuk!

Szijártó István üv.elnök.

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa 2016 szeptember elsején tartott találkozóján a jelenlevők Győrfi Károly Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvének megbeszélése után fontosnak tartják, hogy az üldözött keresztények védelmében, sokkal határozottabb fellépésre kérjék állami és egyházi vezetőinket dacolva az európai keresztényellenes kormányok többségi véleményével. A Százak Tanácsa tagjainak túlnyomó többsége támogatja kormányunk jó törekvéseit. Keresztény gyökereink(…)

Gyászoljuk Csoóri Sándort

Minden magyar nevében tekinti saját halottjának a Kormány közügyeink egyik utolsó napszámosát, a világban élő magyarok örökös elnökét, a nemzet lelkiismeretét. Gazdag életműve mindnyájunké, de ránk barátaira hagyta a legfontosabb végezni valót: új nemzedékek figyelmébe ajánlani megoldatlan sorskérdéseinket. Az örök világosság fényeskedjék Neki és nyugodjon békében. Temetése szeptember 21-én szerdán, 15.00-órakor lesz az Óbudai temetőben(…)

Emlékeztető

Idei első találkozónkat a régi helyünkön a Deák teremben tartottuk és információink szerint idén még itt lehetünk, tehát legközelebb október 6.-án 14.00 –kor találkozunk. Szokásos tájékoztatóm a kimentésekkel kezdődött, (Albert Gábor, Duray Miklós, Sallai Éva, Hámori József – Ő Szolnok megyei jogú város díszpolgári címét vette át, melyhez gratulálunk.) Báthory Katalin a XII. kerület díszpolgára(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, szeptemberi találkozónkat még a Várban a Szentháromság téren tartjuk. Tehát szept. 1 csütörtök du. 14.00 és 17.00 között a Deák teremben találkozunk. A központi téma Keresztényüldözés a XXI. században Győrfi Károllyal a tényeket összefoglaló, két kiadást megért kötet szerzőjével Kondor Katalin beszélget. Mindenkit várunk! baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök

Csete György halála

A Százak Tanácsa nevében megrendülten búcsúzunk Csete György Kossuth-díjas építésztől kitűnő és szeretett barátunktól. Egyike volt a magyarság őrszellemeinek, s mi büszkék vagyunk hogy barátainak tekintett bennünket. Nyugodjék békében.