Emlékeztető

Január 5.-i ülésünk rendhagyó módon úgy kezdődött, hogy azok a tagjaink, akik nem voltak ott a decemberi könyvbemutatón átvehették Bakos Istvántól a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvezető kurátorától a kolozsvári Bethlen szobor aranykönyvét.

Szokásos tájékoztatóm után Makláry Ákos a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége új elnöke mutatkozott be szép évköszöntő beszédével és dr. Galgóczy Gábor társelnök beszélt a KÉSZ régi-új feladatairól. Örültünk Olafsson Placid Atya országos ünneplésének. 100 éves tagtársunk minden magyar ember és minden keresztény tiszteletét és szeretetét kiérdemelte jókedvűen szolgáló életével. Ismertettem Böjte Csaba Testvér imafelhívását a Szent László év kezdetén. „Éljünk a tízparancsolat szellemében. Januári témánk: Boldog az az ember, ki Urát Istenét imádja és csak neki szolgál!”  Dr. Andrásfalvy Bertalan a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke évköszöntőjében kifejezte azt a reményét, hogy az idei évben sikerül megértetni minden felelős vezetővel, politikussal, hogy a nemzet érdeke a párbeszéd minden kényes, (vagy csak annak látszó) kérdésről, s tagjaink tapasztalatokkal hitelesített tanácsait a döntéshozók a jóindulat, felelős munkájukat segítő szándékunk jeleként fogadják. Dr. Bardócz Zsuzsanna egyetemi tanár, az MTA doktora kitűnő előadását döbbenten hallgattuk a köröttünk található környezeti ártalmakról, az életünket meghatározó élelmiszer biztonsági kérdésekről –  például a glifozát alkalmazása körüli vitákról. Medveczky Ádám Kossuth-díjas karnagy beszélt arról is, hogy egyetemi tanári munkájában és a napi művészi gyakorlatban miként érzékel az utóbbi években kedvező változásokat. dr. Deák Ernő  életének, munkájának fontos területeit áttekintő könyvéről beszélt érdekfeszítően mégis tudósi fegyelmezettséggel. dr. Bárdi László kelet- kutató munkában szerzett tapasztalatairól mindig érdekes mindnyájunkat gazdagító előadásokat tart. Ezúttal is így volt.

Fekete Gyula “Kellenek-e a fékek és ellensúlyok?” című új könyvéről beszélve a mögöttünk hagyott negyedszázad politikai eseményeinek tárgyilagosan szellemes keresztmetszetét adta előadásában. Bakos István a Bethlen aranykönyvről beszélt kiemelve a Százak Tanácsa tagjainak áldozatkészségét. dr. Sallai Éva a Magyar Katolikus Rádióban tagjainkkal készített riportjainak II.kötetéről szólva jelezte, hogy készül már a Sorskérdések III. kötete. Több tagunk vett részt az Akadémia nagytermében a Magyar Örökség-díjátadáson, ahol Albert Gábor és felesége Zsuzsa életműve a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába került.  Az V. kerületben Fekete Gyula Kecskemét utcai lakóházának falán emléktábla őrzi alapítónk emlékét. Sokan örültünk együtt a családdal az avatás szép ünnepén.

Februári találkozónkon dr. Mikola István, dr. Kováts-Németh Mária előadásait, dr.Zétényi Zsolt, dr. Jobbágyi Gábor könyveinek bemutatóját, Máthé Lajos hagyománykutató Belső-Ázsiai, elsősorban ujgur kutatásainak beszámolóját tervezzük. Levélben kértem dr. Kövér Lászlót az Országgyűlés elnökét, hogy tavasszal 20 éves ünnepi ülésünkre fogadjon bennünket a Nemzet Házában. Több meghívást tervezünk, s szeretnénk mi is élni a Kárpát – medence különböző településeiről kapott meghívásokkal.

Ülésvezető társaim: dr. Andrásfalvy Bertalan és Foltán László nevében is mindenkinek boldog újévet kívánok.

Baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök  (iszijarto@freemail.hu)

Állásfoglalás az 1956-ban megalázott nemzet méltóságáról

A Százak Tanácsa ülést tartott 1999. november 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését jelképező nap évfordulóján. Megállapította, hogy a Szovjetunió páncélos hadosztályának Magyarország elleni nyílt támadása 1956. november 4-én, s ami ezzel egyértelmű: a világraszóló jelentőségű magyar szabadságharc hitszegő módon való vérbefojtása és a mindezt követő, évekig, évtizedekig tartó megtorlás máig érvényes üzenetet hordoz.(…)

Szabó László Zsolt úrnak a Magyar Televízió I. elnökének Budapest

Tisztelt Elnök úr! A Százak Tanácsa legutóbbi ülésén megbízta ügyvezető elnökét, hogy jelezze a közszolgálati Magyar Televízió I. Elnökségének: megalakulásától fogva a Százak Tanácsa figyelemmel kíséri a politika, a közélet eseményeit, s szükségesnek ítélt állásfoglalásait a pártoktól és a kormánytól függetlenül, körültekintő viták s egyeztetések után hozza meg. Észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait, megoldást kereső gondjait szívesen(…)

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az Alkotmánybíróság 20/B/1993. számú határozatával kötelezte az Országgyűlést az abortusztörvény “válságindikátió”-jának és a válságterhességek esetén követendő eljárásnak az újraalkotására. A mai magyar gyakorlat súlyosan alkotmánysértő és szembeszáll a jogállami gyakorlattal, mely a fogamzástól valóságosan védi a magzati életet. Éppen ezért élesen alkotmányellenesek és a közvéleményt félrevezetők Pusztai Erzsébet államtitkár kijelentései, mely szerint a jelenlegi törvény(…)