Megemlékezés

Boldog, Istennek szentelt, embertársai szolgálatába állított életének 101.évében elhunyt tagtársunk: Olofsson Placid atya, a GPU lágerek legboldogabb politikai foglya.
A GULAGON így fogalmazta meg a túlélés szabályait:
1.Ne dramatizáljuk a szenvedést, ne panaszkodjunk, mert azzal még soha nem oldódott meg semmi.
2.Vegyük észre az élet apró örömeit és örvendezzük meg, mert ez az élet művészete.
3.Ne gondoljuk, hogy eleve különbek vagyunk másoknál, hanem adott helyzetben mutassuk meg, hogy így van.
4. Akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Mi hívők Istenbe kapaszkodunk és az Ő segítségével még a földi poklot is túl tudjuk élni.

Életpéldája adjon erőt mindnyájunknak.

A Százak Tanácsa ismételt állásfoglalása a termőföldről

A Százak Tanácsa a földtörvényt, a nemzeti Földalap létrehozását alapvetően jónak tartva, szükségesnek látja a magyar társadalom figyelmét felhívni a lehetséges buktatókra. A hazai birtokszerkezetet a bérmunkán alapuló nagyüzem földlekötési és elsajátítási túlsúlya határozza meg. Brüsszel mégsem engedi, hogy a magyar jog kizárja, vagy korlátozza a nagyüzemek földtulajdoni monopóliumát, s ezzel uniós tagként elhárítsa a(…)

Nyilatkozat az emberi jogok sérelméről

Nyugat és Kelet ütköző zónájában félezer év óta morzsolódik a magyarság, nehéz küzdelmekben szabadságáért. Létét és fennmaradását több alkalommal veszélybe sodorta még a huszadik század is. Számunkra tehát különösen drágák az emberi jogok eszméi, hiszen a Kárpát-medencében több millió magyar testvérünk megvallott és vállalt származása miatt Trianon óta helyenként mindmáig elszenvedni kényszerül folyamatos jogsérelmeket. Milliónyit(…)

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Köszönöm levelét, s az ahhoz mellékelt évkönyvet. Örülök, hogy a Százak Tanácsa a Magyar Televízión keresztül keresi a kapcsolatot a civil közvéleménnyel. Szeretném Önnek kifejteni ezzel kapcsolatos gondolataimat, ezért azt javaslom, hogy egy személyes találkozás alkalmával beszéljük meg, hogyan jelenhetnének meg a Százak Tanácsa által fontosnak ítélt gondolatok a Magyar Televízió műsoraiban. Budapest, 1999. december(…)