Emlékeztető

Emlékeztető  a Százak Tanácsa 2023 október 5-én tartott üléséről.

Felállva emlékeztünk az aradi vértanúkra, s Foltán László ügyvivő elnökünk beszámolt az elmúlt hónap fontosabb minket érintő eseményeiről. Válaszúton részt vett a MET találkozóján, ahol előadást is tartott. A MET és a Professzorok Batthyány Köre mellett  a Százak Tanácsa is aláírója a szenvedélybetegségről kiadott állásfoglalásnak. (Köszönjük dr. Somhegyi Annamária, dr. Kellermayer Miklós és dr. Galuska László munkáját.) Meghallgattuk dr. Gereben Ferenc és dr. Cs. Varga István könyvbemutató előadásait, bepillantva a pannonhalmi és győri bencés gimnáziumok diákjainak, tanárainak életébe, sorsába, melyről rövid idő alatt is kitűnő képet kaptunk. Rieger Tibor Mindszenty szobrának Fatimában történt felállítását köszöntve tapsoltuk meg az alkotót, s örültünk Cs. Varga István rögtönzött esztétikai elemzésének. A találkozó főelőadását dr. Fekete Gyula tartotta, aki hazánk demográfiai helyzetéről tartott – adatokkal gazdagon dokumentált – előadást. Aggodalmát is kifejezte észlelve kedvezőtlen tendenciákat, melyek okait nem értve beszélnünk  kell majd még erről. Bakos István köszöntötte Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudósokat, beszámolt egy élményekben gazdag kirándulásról  (Balkán, Duna-delta, Konstantinápoly) s kifejezte aggodalmát a hegyi Karabah-ból elűzött örmények miatt.

Hozzászólással csatlakoztam a legfontosabb közügy: a népesedés kérdéseihez, mert alapító elnökünk Fekete GyulaKopp Mária figyelemfelhívása ellenére  1990-től 1 millióval csökkent hazánk létszáma, s a  Kárpát-medencében  és a nyugaton élő magyarok között is jelentős a változás. Nem mehetünk el szó nélkül  amellett, hogy az évek óta eredményesen  működő, könyveket, tanulmányokat kiadó “Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért” egyesület képviselőit, dr. Benda József elnököt, nem hívták meg a demográfiai  csúcskonferenciára. A gazdaság gondjairól sok szó esik, látjuk az inflációt, s hogy vitázó szakemberek keresik  a megoldást.  2009 és 2021 között  a gazdasági növekedés  -6,6 százalékról +6,4 re, a beruházások  értéke 5500 Mrd forintról 15000 milliárdra emelkedett, a bruttó átlagbér 198 ezer forintról 428 ezerre emelkedett,  külföldi kézben lévő államadósságunk 60%-ról 30%-ra csökkent. Van okunk bízni abban hogy a világjárvány, a háborút követő szankciók, s más okok miatt 2022-23-ban padlóra került gazdaságunk ismét talpra áll. Ezzel  összefüggésben fontos tudatosítani hogy helyes döntés a nemzeti tőkések és kisebb vállalkozások támogatása ( a jogtalan vagyonszerzések a bíróságokra tartoznak,  a jóérzésünket, máskor csak stílusérzékünket sértő magatartás oka a nevelés hiányosságaiban és a társadalom zavarodottságában keresendő. Mert valljuk be naponta találkozunk a gondosan adagolt hülyeséggel) Bakos Istvánhoz csatlakozva a külügyről. Az örményekkel a legrégibb keresztény állam gyakorta menekülő fiaival  századok óta élünk együtt. Nemzetünk jelesei közt ott voltak, vannak. Az aradi vértanúk között ma az örmény Lázár Vilmos ezredesre és Kiss Ernő honvéd altábornagyra is emlékezünk. Gazdasági érdekeink nem írhatják felül erkölcsi ítéletünket.  Az örmények mellett vagyunk. A felvidéki magyarok ismét képviselet nélkül maradtak, szeretném, ha ott élő tagjaink véleményét megismernénk. Aggódva figyeljük a lengyel nemzeti kormány ellen irányuló aknamunkát, figyeljük a brüsszeli vitákat, s persze reméljük az ukrajnai vérontás befejezését. Márai Sándor 1945-ben írta: “ Az idő mindig felel arra, amit a pillanat nem tud”. Amit a végére hagytam: az iskola. A Százak Tanácsa negyedszázada keres megoldásokat tesz javaslatokat, személyesen, írásokban, könyvekben. Amikor a hét első napján orvosi, második napján fizikai Nobel-díjat kapnak magyar tudósok, akik itthon jártak  általános és középiskolákban, egyetemeken, akkor soha nem lesz alkalmasabb perc iskoláink mostoha sorsának javításáról beszélni, mint ezen a csütörtökön.

Hallom a rádióban a magyar egyetemek elismerését (nagyon helyesen) de itt lenne az ideje, hogy megfogalmazzuk véleményünket általános és középiskoláink helyzetéről.

(A Százak Tanácsa  “A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében” címmel Farádon 2017 és 2022 között tartott tanácskozásairól kiadott dr. Kováts Németh Mária által szerkesztett öt konferenciakötet (1500 oldalán 80 szerző  által közzétett 140 tanulmány) anyagát áttekintő tanácskozásainkon és a Balaton Akadémia  2003 és 2023 között “Iskola a magasban“ előadássorozatunkról  kiadott köteteiben és keszthelyi találkozóinkon kifejtett, megvitatott és elfogadott véleményünk alapján.)

Az általam ezután felolvasott “Véleményünk a magyar oktatásügy jelenlegi feladatairól” sorsáról  úgy döntöttünk, hogy azt először Orbán Viktor miniszterelnökünk részére juttatjuk el, s válasza után tesszük elérhetővé honlapunkon – melyen több mint két és félmillió kattintás van. A továbbiakban dr. Feledy Péter, Hajdú Lajos, Foltán László, Bakos István, dr. Bardócz Zsuzsanna, dr.Fekete Gyula. Bogyay Elemér, Talpassy Zsombor kérdeztek, illetve szóltak egy-egy fontos kérdésről, majd Foltán László lezárta a tanácskozást s jelezte: november 2-án és december 7-én lesznek ugyanitt  következő találkozóink. Baráti kézszorítással: Szijártó István

Gratuláció

Gratulálunk a Százak Tanácsa Szent István napján kitüntetett tagjainak. Dr. Andrásfalvy Bertalan Magyar Érdemrend Nagykeresztjét, Miklósa Erika Szent István Rend kitüntetést vehette át, dr. Czakó Gábor a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetést kapta. Juhász Judit Szent István-díjat , Jelenczki István Lancea Regis díjat kapott. Jó egészséget és további alkotómunkát kívánunk a Haza javáért!

Emlékeztető

A Százak Tanácsa 2022 június 3-i üléséről. A Széchényi könyvtár dísztermében tartott összejövetelünk jelenléti íve szerint 29 tagtársunkkal találkoztunk. Tájékoztattam a jelenlevőket a május 5.-i találkozónk óta eltelt eseményekről: Május 11. Hosszúhetény, Andrásfalvy Bertalan vendégeként Foltán Lászlóval, május 13-14 Győr- Széchenyi Egyetem, majd Farád (dr. Németh Ferenc és Bakos István életút áttekintő előadásai több hozzászólóval)(…)

Jubileumi kötetben a Százak Tanácsa

Negyedszázados múltú a nemzeti szellemiségű civil szervezet, a Százak Tanácsa. Ebből az alkalomból kötetet szerkesztett Dr. Szijártó István ügyvivő elnök. Ő adott interjút a Gondolának: „A nemzeti kormányok törekvéseit a családok támogatására és a magyarság összefogására – jó szívvel támogatjuk.” A Százak Tanácsa legutóbbi állásfoglalásáról olvashattunk a „Huszonöt éves a Százak Tanácsa” című most megjelent(…)