Javaslat a MAGYAR ÖRÖKSÉG díjbizottságnak

A Százak Tanácsa  2015 február 5-én döntött arról, hogy javasolja a MAGYAR ÖRÖKSÉG díjbizottságnak, hogy fogadja be a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába az ezeréves lengyel-magyar barátságot.

Meggyőződésünk, hogy ez igazi magyar örökség. A döntéshozóknak a következő szöveget küldtük el:  A lengyelek és a magyarok – éljenek akár Lengyelországban, akár Magyarországon, akár harmadik államban – éljenek a világ bármely pontján, tudatában vannak annak, hogy Magyarország és Lengyelország ezer esztendeje tartoznak a római rítust választó keresztény nemzetek és államok közösségéhez.

Hálásak vagyunk őseinknek, elődeinknek a lengyel és a magyar társadalom neves és névtelen tagjainak, akik Európának e sokat szenvedett részén nemzetüket és államukat a ma nemzedékeinek megtartották, nyelvüket, kultúrájukat megőrizték és az egyetemes emberi kultúrát államuk, nemzetük szabadságáért és függetlenségéért vívott élet-halál harcainak közepette is gyarapították.

Köszönjük azt a felbecsülhetetlen értéket, amit örökül hagytak ránk, és ami egyként honos a lelkekben és a kollektív emlékezetben; köszönet a mára ezeréves magyar-lengyel barátságért!

A történelem arra tanít, hogy ahol érték keletkezik, ott megjelennek azok az erők, melyek az érték megteremtésének nem részesei, ám mégis érdemtelen magyarázói, haszonélvezői, tulajdonosai vagy éppen elpusztítói kívánnak lenni önös, ideológiai vagy birodalmi érdek szolgálatában.

A történelmi magyar-lengyel barátságot is megpróbálta az idegenérdekűség minden válfaja; elég, ha a 20. század második felének pártállamiságára tekintünk, ami mindkét társadalmat sújtotta, s melyben önös, ideológiai és birodalmi érdekek egymásra találtak a szándékban, hogy e történelmi barátságot előbb kiforgassák eredeti tartalmából, hogy aztán – mert útban állott, s mert szerves része volt a történelemnek – végképp eltöröljék.

Tisztelettel tartozunk azoknak a személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek e kurzusnak és ellenpropagandának lehetőség szerint ellenálltak.

Ünnepi üdvözlet

Az 1848. március 15-én 150 éve feltámadt szabadság fényes napja, véres harca, önfeláldozó hatalma és dicsősége legszebb történeti örökségünk. Hirdeti, hogy a legreménytelenebb körülmények között, a legelesettebb országos helyzetben, a leghalálosabb nép-nemzeti csüggedés idején is lehetséges a magyarság ihletett szellemei révén az egyesek és a sokaság feleszmélése, bénultságból tetterőre jutása, hittel-reménnyel-teljes történelemformáló akarati döntése. –(…)