Emlékeztető

A Százak Tanácsa november 5.-i összejövetelén a jelenlevőket tájékoztattam az októberi ülés után történtekről.

A legfontosabbak: elküldtem  Miniszterelnök Úrnak a Tanka professzor által összeállított, nyilvánosan megvitatott, kiegészített és többségi véleménnyel elfogadott AJÁNLÁSUNKAT, mely egy hete honlapunkon is olvasható. (tanácskozásunk napján érkezett a válasz: Fazekas miniszter Úr illetékes ajánlásunk megválaszolására)Állást foglaltunk Hóman Bálint emlékének őrzése mellett, s megerősítettük, hogy helyeseljük a magyar kormány álláspontját a bevándorlások kezelésének gyakorlatában. A Demográfiai Fórum tanácskozásáról érkezve emlékeztettem a jelenlevőket, hogy 19 éve száz tagunk közül 97 tette első helyre az élet kérdését, a gyermekvállalás, a családok támogatása ügyét. Örömmel látjuk és köszönjük ennek gyakorlati megvalósulását. Nagyra értékeljük a gyermekvállalás támogatását, a családok érdekében hozott döntéseket.Barátsággal köszöntöttük a körünkbe meghívott Kű Lajost nemzedékének egyik legjobb európai labdarugóját, az Aranycsapat Alapítvány Magyar Örökség-díjas elnökét.A jelenlevők egyhangúan támogatták a korábbi díjazottak testületi döntését A HAZA EMBERE oklevelünkkel Császár Angela és posztumusz Naszlady Attila elismerését. A migrációval összefüggő kérdésekkel, nemzeti értékeink és érdekeink védelmével  – ezek közé soroljuk a Kárpátmedence földjének, az évezrede itt élők kultúrájának, nyelvének, vallásának védelmét – foglalkozott a legtöbb hozzászóló (Rókusfalvy Pál, M.Szabó Imre, Koós Ferenc, Andrásfalvy Bertalan, Pentelényi Tamás, Zétényi Zsolt,Murányi László, Báthory Katalin, Mózsi Ferenc, Feledy Péter, Somodi István Bardócz Zsuzsa, Sutarski Konrád,Béres József, László György,Cziráki György) Egyhangúan támogattuk Murányi László javaslatát a 60.évfordulóra egy 1956-os  múzeum,emlékhely fővárosi létrehozására. A döntéshozóknak ezúton is továbbítjuk ezt, csakúgy mint a lyukas zászló hungaricumaink közé emelését. Állásfoglalás fogalmazásáról döntöttünk az év során hozott legfontosabb határozataink összefoglalásaként. Nov.25-26.-án Rév-Komáromban és Farádon Iskola a magasban kötetünk szerzőinek szerepléséről, a Selye Egyetem Református Teológiai Karán tartott őszi előadássorozatunkról külön beszámolót készítünk.

December 3.-án évbúcsúztató találkozónkon beszélünk a 2016-os 20 esztendős jubileumi évünk találkozóinak előkészítéséről.

2015. nov. 6.

ülésvezető társaim dr.Andrásfalvy Bertalan és dr.Kisida Elek nevében is becsülő barátsággal: dr. Szijártó István

Állásfoglalás az 1956-ban megalázott nemzet méltóságáról

A Százak Tanácsa ülést tartott 1999. november 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését jelképező nap évfordulóján. Megállapította, hogy a Szovjetunió páncélos hadosztályának Magyarország elleni nyílt támadása 1956. november 4-én, s ami ezzel egyértelmű: a világraszóló jelentőségű magyar szabadságharc hitszegő módon való vérbefojtása és a mindezt követő, évekig, évtizedekig tartó megtorlás máig érvényes üzenetet hordoz.(…)

Szabó László Zsolt úrnak a Magyar Televízió I. elnökének Budapest

Tisztelt Elnök úr! A Százak Tanácsa legutóbbi ülésén megbízta ügyvezető elnökét, hogy jelezze a közszolgálati Magyar Televízió I. Elnökségének: megalakulásától fogva a Százak Tanácsa figyelemmel kíséri a politika, a közélet eseményeit, s szükségesnek ítélt állásfoglalásait a pártoktól és a kormánytól függetlenül, körültekintő viták s egyeztetések után hozza meg. Észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait, megoldást kereső gondjait szívesen(…)

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az Alkotmánybíróság 20/B/1993. számú határozatával kötelezte az Országgyűlést az abortusztörvény “válságindikátió”-jának és a válságterhességek esetén követendő eljárásnak az újraalkotására. A mai magyar gyakorlat súlyosan alkotmánysértő és szembeszáll a jogállami gyakorlattal, mely a fogamzástól valóságosan védi a magzati életet. Éppen ezért élesen alkotmányellenesek és a közvéleményt félrevezetők Pusztai Erzsébet államtitkár kijelentései, mely szerint a jelenlegi törvény(…)