Kitüntetések

Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend  középkeresztjével tüntették ki dr. Beer Miklóst, a Vaci Egyházmegye  püspökét, a Magyar Érdemrend  tisztikeresztjét kapta dr. Csath Magdolna közgazdászprofesszor, a Magyar Érdemrend  lovagkeresztjét pedig Rieger Tibor szobrászművész.
Szeretettel gratulálunk tagtársainknak.
A Duna TV kitűnő portréműsort sugárzott dr. Sutarski Konrad iróról.
Szeptember első csütörtökjén  találkozunk a Várban.

Tisztelt Százak Tanácsa, szeptember 3-i találkozásunk központi kérdése: miként gondolkodunk a migrációról, s természetesen minden az elmúlt két hónapban felmerült kérdésről kérjük véleményeteket.

Baráti kézszorítással: Sz.István

Állásfoglalás a Magyar Szent Korona méltó megbecsüléséről

A második ezredfordulós ünnepségekhez közeledve, amikor az ezeréves keresztény magyar királyság megalapításának évfordulóját és Magyarországnak a Krisztus utáni harmadik évezredbe lépését ünnepeljük, különös jelentőséget kap Magyarország Szent Koronájának történelmünkön végig vonuló megkülönböztetett tisztelete és megbecsülése. Nélkülözhetetlen fontosságúnak tartjuk az alkotmányos jogegyenlőséget, az országos és helyi önkormányzást, a vallásszabadságot, a népek és felekezetek országépítő együttélését megvalósító(…)

Állásfoglalás a Magyar Televízióról

A Százak Tanácsa nemzeti alapkérdésének tekinti a közszolgálati tájékoztatás legfőbb intézménye, a Magyar Televízió kiegyensúlyozott működését. A Tanács üdvözli a televízióban megindult reformot, ugyanakkor a műsorfolyamban és az intézményi struktúrában még mindig nem leli az arányos és mértéktartó tájékoztatás garanciális elemeit. A televízió alapfunkciója az össznemzeti-integratív szerep, azaz: a társadalom szolgálata a kontrolláló, összefüggés-teremtő, valamint(…)

Jankovics Marcel úr elnök részére

Jankovics Marcel úr elnök részére Nemzeti Kulturális Alapprogram B u d a p e s t , VI. Bajza utca 32. 1068 Igen tisztelt Elnök Úr! A Százak Tanácsa 1999-es évkönyve tartalmazza állásfoglalásainkat és 90 szerzőnk írásait. A könyv kiadása ügyében a Magyarok Világszövetségének nyomatékos ajánlásával a kiadó a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához fordult pályázatával(…)