MMAK

A Százak Tanácsa 2013. február 7.-i ülésén meghallgatta és megvitatta tagtársunk dr. Fekete György egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tájékoztatóját.

A jelenlevők egyhangúan biztosították erkölcsi-szellemi támogatásukról a Magyar Művészeti Akadémia Köztestület nemzeti örökségünket és nemzeti értékeinket védő munkáját.

A Százak Tanácsa soros elnökei:

Böjte Csaba, Mózsi Ferenc, dr.Papp Lajos, dr.Sutarski Konrád és dr.Szijártó István ügyvivő elnök

H-1014 Budapest. Szentháromság tér 6. A MAGYARSÁG HÁZA
www.szazaktanacsa.hu tel:3630-2378079 iszijarto@freemail.hu