Emlékeztető

a  Százak Tanácsa 2022 március 3-án du 16.15 és 18.30 között az Emberi Erőforrás Minisztériumában tartott tanácskozásáról.

A minisztériumi épület szigorú beléptetési szabályait megértve, kértünk visszajelzéseket tagjainktól, majd száz fős névsorunkat – az utóbbi évek jelenléti íveinek áttekintésével – ötven főre csökkentettük vendéglátóink kérésére, s a névsort honlapunkon közzétettük. Utólag nem látjuk ezt indokoltnak, mert tucatnyi üres szék maradt az EMMI gyönyörű tükörtermében. Külön köszönjük miniszter Úr munkatársainak a példás szervezést az 1943-ban  Nobel-díjat kapott magyar vegyésznek, Hevesy Györgynek, s a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának is egykor otthont adó palotában.    Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt hónapok eseményeiről, s a felkért soros elnökséggel  (Juhász Judit, Császár Angela, Zétényi Zsolt, M.Kiss Sándor, Németh Ferenc, Foltán László) két alkalommal is megbeszélt kérdésekről. Alapító elnökünk Fekete Gyula száz éve született. Nagyon hiányzik ma is hétköznapjainkból bölcs előrelátása és világos beszéde. Szeretnénk őrizni üzeneteit a jövő magyarjai számára is. Köszönjük a Magyar Írószövetségnek, s az előadóknak a Fekete Gyula emlékülés szervezését, várjuk a válogatott írások emlékkötetét, s javasoltam minden ülésünkön hangozzék el egy-egy fontos gondolata, vagy róla szóló anekdota az Őt ismerőktől. (25 évünket összefoglaló kötetemet az Ő emlékének ajánlottam.)

Beszámoltam dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Úrral folytatott beszélgetésünkről, s ügyvivő társammal Foltán Lászlóval meghívtuk májusi találkozónkra, amit Ő elfogadott, s biztosított bennünket arról, hogy értékeli párbeszédet kereső kritikus értelmiségi magatartásunkat. Köszönjük dr. Deák Ernő tag és eszmetársunknak hogy a Bécsi Naplóban közzétette október 6.-i  (95 aláírós) állásfoglalásunk szerkesztett változatát, és dr. Sallai Évának és a Magyar Katolikus Rádió vezetőinek, hogy 25 évünkről beszélhettem  hallgatóiknak.

Dr. Ludányi András emeritus professzor az USA jelenlegi helyzetéről adott alapos áttekintést, majd Tevely Arató György tagtársunk mutatta be a Mika Sándor fiatal történészek egyesületét, egyben hitet téve értelmiségi küldetésünk és a “szabadon szolgál a szellem” ideálja mellett.

Meghívónkban már jeleztük, hogy prof. Kásler Miklós miniszter Úr a vendéglátónk, aki Pécsről érkezett, s negyed hattól vett részt találkozónkon. Prof. Galuska László, Totth Elemér, Bakos István, prof. Gyurkovits Kálmán, dr.Fekete Gyula, dr. Sallai Éva, Talpassy Zsombor különböző témákban feltett kérdéseire Miniszter Úr érdemben válaszolt, illetve nyugtatta azokat, mindeközben érzékeltetve az Ukrajnában dúló háború lehetséges következményeit, az országunk előtt álló feladatokat is.

Akik Széchenyi, Kodály, Illyés, Márai, Németh László, gondolatain is nevelkedtünk, tudjuk, hogy “a hazaszeretet az ember méltósága”, hogy “minden magyar felelős minden magyarért”, s azt is, hogy egy nemzetet elsősorban kultúrája tehet rokonszenvessé. Családjaink és iskoláink a műveltség igazi közvetítői. A magyar tanártársadalmat nem a politizáló szakszervezeti vezetők szavai, hanem a tanórákon helytálló, hivatásrendjük parancsai szerint dolgozók magatartása alapján kell megítélni, tudomásul véve, hogy a mai fiatal  értelmiségiek előtt nincs szögesdrót, három évente kapott túrista útlevél, vagy éppen nyelvi akadály.  Elsősorban rajtuk múlik, hogy a következő évtizedekben lesz-e ózon kulturális légterünkben. Nemzeti kormányunk támogatása, eredményeinek elismerése, számunkra együtt jár azzal az értelmiségi felelősséggel, hogy párbeszédet igényelve döntéshozó vezetőinkkel , nemzetünk – az egységes magyar nemzet – egészéért  emeljünk szót felülemelkedve  “pártérdeken és köztapson” .

Kásler Miklós miniszter Úr az általam megfogalmazott gondokat is úgy éreztem egyetértő figyelemmel fogadta. Köszönöm ezt.

Megtisztelőnek tekintjük Miniszter Úr meghívását, s felajánlását: tartsuk további találkozóinkat e szép helyszínen - s pillanatnyilag úgy látjuk: ezzel biztosítva van április 7.-én délután két órakor dr.Csath Magdolna professzornő előadásának és május 5.-én dr Vukovich Gabriella KSH elnök és dr.Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Úr előadásának helyszíne. (Akadémia u. 3. EMMI) Figyeljétek honlapunkat, s kérem jelezzétek ha készültök jönni április 7-i találkozónkra. www.szazaktanacsa.hu.

Soros elnökeink közül az ülésen résztvevő dr.M.Kiss Sándor, Zétényi Zsolt és Foltán Lászlónevében is
baráti kézszorítással: dr.Szijártó István üv. elnök