Emlékeztető

November 7-i találkozónkon beszámoltam Lezsák Sándornak és Czakó Gábornak küldött gratulációnkról, megköszöntem Spányi Antal püspök Úr és Horváth Ildikó államtitkárnő leveleit.

Rieger Tibor Teleki szobrának a Várban remélt elhelyezése ügyében még a választások előtt levelet kaptunk a főpolgármesteri irodából, miszerint  a budai vár területe a magyar állam tulajdona – tehát napirenden kell tartani javaslatunkat.

Örülünk hogy egyhangú eredményű szavazásunkat követő felkérésünkre.

SZVORÁK KATALIN  Kossuth és Liszt díjas, Magyar Örökség díjas népdalénekes.

VASHEGYI GYÖRGY Liszt díjas karnagy egy.i tanár az MMA elnöke.

GALUSKA LÁSZLÓ debreceni orvosprofesszor a MET elnöke – elfogadták a Százak Tanácsa rendes tagságát. Isten hozta Őket.

A magyar sport érdekében írott véleményemet – a visszajelzéseket köszönöm Monspart Sarolta, Fekete Gyula  és  Tasnády Hajnal kiegészítésével miután két nap alatt 34 írásos támogatást kaptam nyilvánosságra hoztam. Kérem saját köreitekben -Nemzeti Sport, Facebook, Twitter  stb – terjesszétek. (A november 8.-i Magyar Hírlap közölte.)

Ferencz Éváról emlékkönyv készült többen írtak közületek is a kötetbe.

Szász István Tas javaslatát (a szilágysági Kusaj kisközség támogatását) tartsuk napirenden, s szeretnénk ha a Hangya vidékmentő szövetkezéssel épített kapcsolataink eredményéről valamelyik tavaszi ülésén a kapcsolattartást vállalók tájékoztatnának bennünket.

Javaslom a KISLEXIKON aktualizálását 2014-ben volt az utolsó bővített kiadás 30 fotó és az új tagok hiányoznak, s szeretnénk ha mindenki megoldaná életrajza aktualizálását egy -maximum két oldalon. Kérem segítségeteket a december 15.-i határidő megtartásával. Még idén rendbehozzuk honlapunkat, melyen 1millió 100 ezernél több kattintás van.

Bemutattam a Szent László könyvek uj köteteit Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője Szent István államalapításának több ma is érvényes üzenetéről közölt tanulmányokat, Foltán László egyéni és közösségi értékrendünkről, élettapasztalatairól közölt figyelmeteket érdemlő gondolatokat.

(Januártól határontúl élő tagjainkat  kértem fel segítsenek témajavaslatokkal, és üléseink szervezésével. Mindent velük kívánok egyeztetni a január és május közötti találkozókról. Máris jöttek javaslatok ezekről később beszélünk.)

Tájékoztatóm után dr. Horváth Lugossy Gábor főigazgató  Úr szemléletes előadást tartott a Magyarságkutató Intézet alapításáról és az első 10 hónap munkájáról. A szakszerűen felépített Intézet szerteágazó kutatásainak bemutatása, a kapcsolatépítő szándék mindnyájunknak rokonszenves volt csakúgy, mint a főigazgató Úr kérdéseket feltevő tagjainknak adott válaszai.

A találkozó főtémája az elmúlt 30 év magyar iskolaügyének áttekintése volt.

  1. Kováts-Németh Mária, Borbély Károly, dr. Bíró Zoltán és Bakos István előadásai, csakúgy, mint a témában korábban kiadott több könyvünk harminc szerzője, s mostani hozzászólók: őszinte aggodalommal figyeljük a magyar oktatásügy helyzetét.  Itt nincs helye a részleteknek, de megkíséreljük ezt áttekinteni és a döntéshozók számára javaslatainkkal együtt átadjuk.
  2. Duray Miklós helyzetelemzését áthelyeztük tavaszra, s meghallgattuk dr. Tanka Endre javaslatát – az 5G programok elutasításáról – (tagjainknak korábban már megküldte véleményét) s elfogadtuk, hogy januári ülésünkre meghívjuk azokat a szakembereket, akik pro és contra érvekkel segítenek erről a fontos kérdésről kialakítani véleményünket. A találkozón 54-en voltunk , kérdéseikkel, hozzászólásaikkal dr. Rókusfalvy Pál, Feledy Péter, Hajdú Lajos, dr. Fekete Gyula, Pintér Mihály, dr. Kisida Elek, dr. Sallai Éva, dr. Somhegyi Annamária, Totth Elemér, dr Galgóczy Gábor segítették tartalmasabbá tenni találkozónkat.

Az elmúlt hónapokban munkámat segítő társaim: dr. Kováts-Németh Mária, H.Tasnády Hajnal, Gyimesi János, dr. Náray-Szabó Gábor és Foltán László nevében is várunk Benneteket dec. 5-i a sajtó kizárásával szervezendő találkozónkra.

Barátsággal: Szijártó István ügyvivő elnök

Meghívó

Tisztelt Barátaink, november 7.-én csütörtökön 14.00 és 17.00 között Andrássy út 101. (Bajza u. sarok. MMA irodaház) találkozunk. 14.00 Általános tájékoztatás – új könyveink: Deák Ernő és Foltán László munkái. 14.20 dr. Horváth Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója tájékoztat eddigi munkájukról. Kérdések. 14.50 Az elmúlt 30 év hazai iskolaügyéről (előadók: dr. Kováts-Németh Mária, dr. Bíró Zoltán, Bakos István), hozzászólások. 16.40 Duray Miklós(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Október 3-i  találkozónkon folytattuk a 30 év sorozatunkat, tagjaink bemutatkozó előadásait, s beszámoltam folyamatban levő ügyekről. (14.00-17.00 MMA Irodaház Andrássy út 101.) Minden meghívónkban jelzett előadásunkat megtartottuk. Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt időszak fontosabb minket is érintő eseményeiről, a Kész kongresszusról, a Béres RT szép jubileumi ünnepségéről, a Székesfehérváron alakult Csoóri Sándor Társaságról, a Böjte Csaba által vezetett zarándoklatról, a Selye(…)

Emlékeztető

Szept. 5-én az MMA székházban találkoztunk. A megszokottnál kevesebben voltunk, ennek nem pusztán az új helyszín és a nyárutó sok családi programja volt az oka, hanem az ekkor ülésező Nemzetközi Családkongresszus is. Dr. Kucsera Tamás az MMA főtitkára meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd ismertettem az elmúlt két hónap fontosabb eseményeit. Szent István napján a(…)

Emlékeztető

Kedves Barátaim, szeptemberi találkozónkat Pesten az Andrássy út 101 alatt (Bajza u.sarok volt MUOSZ székház) a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában tarjuk. Tervezett programunk: 14.00 tájékoztatás 14.30 Harminc éve történt. dr. Szűrös Mátyás – hozzászólások Mai helyzetünk   – könyvkiadás, irodalom Püski Istvan, Cey-Bert Róbert 16.30 Egyebek. Találkozóink: Szept. 5., okt. 3., nov. 7., dec. 5., 2020.(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 6-i találkozójáról Jelenléti ívünk tanulsága szerint 54-en voltunk együtt a Magyar Tudományos Akadémia kistermében a nyári szünet előtti utolsó programunkon. Először köszönetet mondtam Freund Tamás professzornak, az Akadémia alelnökének, akinek a közbenjárására az MTA elnöke díjfizetés nélkül biztosította számunkra egyszeri alkalomra az MTA kistermét. Szeretettel fogadtuk Prof.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkárt, s előzetesen(…)

Hírek

A Százak Tanácsa  – Európa védelméről “Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a  Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett,  a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk. A Százak Tanácsa(…)