Emlékeztető

 

Tisztelt Barátaim!

A Százak Tanácsa június 7.-én csüt. du. az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartotta két hónapos nyári szünetünk előtti utolsó találkozóját.

Találkozónk előadója és az egész délután folyamán vendégünk volt Jerzy Snopek író, fordító, irodalomtörténész -Lengyelország nagykövete és felesége Gedeon Márta tanárnő, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanára.

Májusi találkozónkon Márai Géza docens előadása után elfogadásra és támogatásra javasolta az alábbi szakmai dokumentumot, melyet a jelenlévők ellenvetés nélkül elfogadtak. (melléklet)

Bardócz Zsuzsa prof. előadását a Szent László könyvek sorozatában a Balaton Akadémia kiadta.

Szeremley Béla elnök a Hangya szövetkezetekről tartott májusi előadását is -fontossága miatt- szintén azonnal nyomdába adtuk, s Szabó Zoltán szerzőtársával. Ők is egy szép könyvet jegyeznek.

Ismertettem a gratulációinkra érkezett köszöneteket (Orbán Viktor miniszterelnök Úr, Nagy István agrármin. és tagtársunk Vizkelety Mariann IM államtitkár) Fazekas Sándor volt miniszter Úr meleg hangú levélben kérte -más irányú munkája miatt- törlését a Százak Tanácsa tagnévsorából további jó munkát kívánva. (Javaslom később erre térjünk még vissza.)

Új tagjaink: dr. Keserű Katalin művészettörténész professzor, dr. Pátkai Róbert ev. püspök (London), dr. Szakály Sándor történész, egy.i tanár, Jelenczki István filmrendező, dr. Ürge László vegyész, vezérigazgató.

A következő hónapokban az ülésvezetésben és javaslataitok összegyűjtésében Schulek Edit, Bardócz Zsuzsa, Hámori József, May Attila, Batta György segítik Foltán László ügyvivő és az én munkámat. Köszönöm Nekik.

A Százak Tanácsa Alapítvány elnöke Andrásfalvy Bertalan, kurátorai: Kováts-Németh Mária és Hornyák László.

A találkozón nagy tetszéssel fogadtuk nagykövet úr, tartalmas és szellemes előadását. Ezúton is kérjük: minél többször legyen résztvevője baráti összejöveteleinknek.

Kérdéseket fogalmaztak meg, illetve információkat osztottak meg velünk: Feledy Péter, Kondor Katalin, Rajnai Miklós, Hajdú Lajos, Kocsis István, Medvigy Endre, Totth Elemér, Zétényi Zsolt, Bardócz Zsuzsa, Sutartski Konrád, Foltán László.

A felvetett témák egy része, mint Bakay Kornél üzenete a Margitszigetre tervezhető emlékműről – A MAGYAR FÁJDALOM EMLÉKHELYE – további tájékozódást igényel (erre időközben sort kerítettünk.)

Őszi összejövetelünk ugyanitt szept, okt, dec első csütörtökjén (november második csüt. !) lesznek, 14.00 és 17.00 között.

Ülésvezető társaim Bardócz Zsuzsa, Schulek Edit és Foltán László nevében is jó nyarat kívánok Mindenkinek.

 

baráti kézszorítással

Szijártó István ügyvivő elnök

 

Melléklet:

A jelentősebb NAPI élelmiszermérgek előfordulása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggése.

Dr. Márai Géza c. egyetemi docens (SZIE), Elnök (Ökológiai Egyesület),

Százak Tanácsa vitaülés, 2018. május 3.

Az ország nehéz demográfiai helyzetének, akár kismértékű javulása is, igen összetett és bonyolult, több tudományos és szakmai területet érintő összefogás eredményeképpen jöhet csak létre. Az elmúlt időszak családpolitikai, szociális és egészségügyi erőfeszítései a fogyó nemzet mélypontjáról már bizonyos mértékű felemelkedést indított el azzal, hogy a teljes termékenységi ráta a 2010-es 1,25-ről 2016-ra 1,49-re nőtt és a halálozási arány is jelentősen csökkent.

Azonban meg kell állapítanunk, hogy nem csak a napjainkra sikeresen növekvő gyermekvállalási szándékot kell elősegíteni és javítani, hanem a KÉPESSÉGET is, továbbá hasonlóan nagy jelentőségű feladat a várható élettartam jelentős növelése, a nagyszámú közép- és időskori halálozás csökkentése.

A demográfiai eredményeinket segítő gyermekvállalási képességek javításában, ill. a halálozási arány csökkentésében a rendkívül sok és fontos más tényező mellett kevés információ hangzik el a napi élelmiszereinkben előforduló mérgek (toxikus anyagok) hatása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggéséről.

A napi élelmiszermérgek eredetének és káros hatásának összefoglalása

I. A szervezeten kívüli női nemi hormon (ösztrogén) hatású toxinok és forrásaik:

1. A gabonák Fusárium és Aspergillus penészgombáinak egyes mikotoxinjai (F-2, OTA, DON)

2. Fitoösztrogének (szója)

3. Xenoösztrogének (kemikáliák)

4. Metalo-ösztrogének (Cd, Pb és Cr); 5. Ivóvíz- és szennyvíz ösztrogének (fogamzásgátlók és az előzőek maradékai).

Mindezek előfordulása a MINDENNAPI élelmiszerekben: Az összes nyári kalászos gabona és az őszi kukorica; Lisztek, müzlik, korpák (teljes kiőrlés!?); Pékáruk, tészták, konzervek, húsáruk, takarmánytápok, sör stb.; Szójalisztek és izolátumok, extrahált szójadarák, szójatartalmú pékáruk, hústöltelékek, konzervek; szintetikus növényvédőszer maradványok, csomagoltan mikrózott pattogatott kukoricák stb.

A nagy ösztrogén aktivitású élelmiszerek HATÁSA a népességalakulási képességekre (orvosi szakirodalom szerint): Spermiumtermelési zavarok és erős csökkenés; a petefészek és a méh működésének tönkretétele, a meddőséghez hozzájárulás, valamint a vetélés és a koraszülés előidézése; a férfi nemi szervek kifejlődésének gátlása és jelentős hozzájárulás a termékenyítőképesség leromlásához; a születési súly csökkenése; a férfi ivarszervek működésének gátlása stb.

II. Az életvitelt, egészségi állapotot és szaporodó képességet befolyásoló egyéb toxinok és metabolitjai

1. További Fusarium és Aspergillus penészgombák mikotoxinjai (T-2, OTA, Aflatoxin): előfordulása a már idézett MINDENNAPI élelmiszerekben.

2. Általános hatás (orvosi szakirodalom szerint): étvágytalanság, véres gyomor- és bélgyulladás (sejtmérgek!), ellenállóképesség csökkenése és immunszupresszivitás, a petefészek működésének és ciklikusságának gátlása, a méh szöveteinek, az endometrium mirigyeinek és a magzatoknak a károsodása, magzatfejlődési rendellenességek, vetélés, rákkeltő hatás, avitaminózis és esszenciális aminosav hiány, súlyos májelfajulás stb.

 

FŐ FELADATOK ÉS TENNIVALÓK:

Megelőzéshez: a pontos helyzetfelmérés az élelmiszer- toxinok keletkezéséről és a szennyezettség mértékéről, összetételéről és a hatásmechanizmusokról, valamint az élelmiszer-toxinok csökkentése, ill. kizárása.

Megoldási változatokhoz: a tényleges szembenézés a nehézségekkel; több szakterület, szaktárca, felelős civil és agrárifjúsági szervezet stb. összefogásával a fokozatos és szakaszos végrehajtás elvégzése; továbbá a végrehajtásban erős társadalmi és Kormány-akarat.

A demográfiai várható (tervezhető?) eredmények: mindezek révén lehetséges a teljes termékenységi ráta növekedése 0,1-0,3-as értékkel 6-10 év alatt, a népességfogyás mérséklődése és a születéskori várható életkor 2-3 éves növekedése.

A SZÁZAK TANÁCSA KÖSZÖNI MÁRAI GÉZA TAGTÁRSUNK MELLÉKELT JAVASLATÁT S JÚNIUS 7.-i ÜLÉSÉN EGYHANGÚAN TÁMOGATTA JAVASLATÁNAK A KORMÁNY SZAKMAI DÖNTÉSHOZÓI ELÉ TERJESZTÉSÉT.

Szijártó István

2081.Piliscsaba, Bajcsy Zs. u 28

+36302378079

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Májusi találkozónkon felállva emlékeztünk a mindnyájunk által szeretett Csete Ildikó textilművészre, a Haza Emberére és Szervátiusz Tibor  Kossuth-díjas szobrászművészre.  A jó Isten adjon örök nyugodalmat Nekik. Két előadónkat Andrásfalvy Bertalan professzort és Oláh István főszerkesztőt kellett kimentenem, a többi előadás a meghívóban jelzett tervek szerint zajlott. Beszámoltam az áprilisi találkozónk után történt fontosabb eseményekről. Alapítványunk elnöke(…)

Meghívó

Kedves Barátaim, május 3 csüt .14.00 következő találkozónk időpontja a Petőfi Irodalmi Múzeumban Tervezett programunk: 14.00- 14.15 a szokásos tájékoztatás 14,15-14..40. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója Intézetük munkájáról beszél, s bemutatja könyvsorozatuk 29.kötetét a Húszéves a Százak Tanácsa – “Vállunkra kell vennünk a Hazát!”  című munkámat. ( Az Intézet  könyvbemutatóin kialakult(…)

Hírek

Március 6-án délután Dr Andrasofszky Barna főorvost, a Magyar Egészségügyi Társaság alapító elnökét búcsúztattuk Farkasréten, s aznap adta át lelkét teremtőjének hosszú betegség után M. Szabó Imre tagtársunk, a kiváló újságíró, televiziós szerkesztő. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, szeretteinek vigasztalást.

Választás előtt

A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig „tapasztalataink magasából” fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet(…)

Hírek

Kedves Barátaim, néhány nap alatt veszítettük el Kallós Zoltánt, Balás-Piri Lászlót, s ma hajnalban Andrasofszky Barnát. Szerettük és becsültük Őket. A jó Isten adjon Nekik örök nyugodalmat, szeretteiknek, vigasztalást. Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)