Emlékeztető

Emlékeztető

A Százak Tanácsa november 8.-i találkozóján ismertettem az elmúlt hónap eseményeit. A honlapunkon olvasható dévai és szovátai utunk emlékeztetője, tervezzük oktatásról, sportról, egészségügyről kiadott Szent László könyveink között egyházi vezetőink véleményének közlését is. A kérdés változatlan: mit tehetünk a Hazáért?

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Százak Tanácsa közötti együttműködést szándéknyilatkozattal  formalizáltuk Szovátán október 8.-án Lászlófy Pál és Burus-Siklódi Botond elnök urakkal.

A jelenlevők visszautasítottuk Heller Ágnes filozófus  a New York Timesben megjelent mondatait miszerint:

“a magyaroknak történelmi hajlamuk van a szolgalelkűségre”, s hogy ” semmit sem tettünk a szabadságért”

Nem akarunk minősíteni – csak megállapitjuk, hogy ez ostobaság.

Mózsi Ferenc a pentaton kapcsolatról, a jelen helyzetről, Fekete Gyula  az eddig elkészített “nemzeti minimum” tervekről tartottak előadást, melyekhez  hozzászóltak: Rókusfalvy Pál, Koós Ferenc, Bakos István, Feledy Péter, Salamon Konrád, Totth Elemér, Kisida Elek, Foltán László, Judik Zoltán, Poprády Géza, Andrásfalvy Bertalan. 

Alapító elnökünk Fekete Gyula 1994-ben fogalmazott sorait javasoljuk továbbgondolásra, megvitatásra tagjaink, velünk rokonszenvező barátaink, s minden  a nemzet sorsáért felelősséget érző magyar számára, hogy mielőbb közös nevezőre jussunk fontos kérdésekben. (Várjuk véleményeteket)

 

“Népességfenntartó felelős családpolitikát kell minden körülmények között folytatni.

Az ország földje, természetes vizei, természeti kincse a magyar nép tulajdona. 

A Föld magyarsága a magyar nemzet része, megilleti őket a magyar állampolgárság és országunk védőszárnya. 

A demokratikus rend szabályait a választóknak felelős Országgyűlés és a választott helyi hatóságok alakítják ki. A hatalmi ágak egymástól függetlenek. 

Az állami-, önkormányzati-, és nemzeti vagyon felelős kezelését állami szervek ellenőrzik.

A fizetőeszközünk értékállóságáért felelős jegybank nemzeti önállóságát őrizni szükséges. 

A közoktatás kiemelten foglalkozzon a nemzeti kulturális és történelmi hagyományok tiszteletével és elsajátításával. A tanulás lehetősége mindenkit illessen meg.

A nemzeti kultúra őrzése és továbbadása közügy, nem lehet a piaci érdekek függvénye.  

Sajtó,- és véleményszabadság legyen a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.    

Legyen tulajdonbiztonság, közbiztonság és szociális biztonság. 

Mind a bérből,- és fizetésből élők, mind a kisvállalkozók érdekvédelmét és szakmai önkormányzatát szolgáló szakszervezeteknek és kamaráknak a működését segítse az állam. 

A magyar tudomány és művészet kiválóságainak az akadémiáit támogassa az állam.

Az egész országot be kell laknunk – azaz az elmaradott területek fejlesztése közügy legyen. 

Élhető Magyarországot kell továbbadnunk utódainknak – azaz óvnunk kell természeti értékeinket.”

 

Novemberi ünnepeink:, programok:

nov 11. vasárnap a lengyel függetlenség napja  zászlós felvonulás (CÖF szervezés)

nov. 13-án, (kedden)18.00 órakor Messik Miklós  MEVE program BGA  GELLÉRTHEGY-U. 30-32. s

nov  14. szerda 15.00 RETÖRKI  Andrássy út 100  Bakos István MVSZ könyvének bemutatója – Bíró Zoltán

nov.  15. csüt. 17.00 Bethlen Gábor díjátadások (Pesti Vármegyeház)

nov.27. kedd. 9.30. a Hangya szövetkezet jubileumi tanácskozása.Vajdahunyad Vára díszterem. A HANGYA szövetkezet elnökeivel közösen szervezett  konferenciára Andrásfalvy Bertalan és Duray Miklós előadásait kérték. Akik szeretnének résztvenni  a  tanácskozáson, azokat szívesen látják a szervezők. (meghívó melléklet )

nov. 30  péntek 17.00 Zugló-BVSC  Bardócz Zsuzsa prof.ea.

(Tervezünk több programot még az évben.)

December 6.-án csütörtökön 13.30-kor találkozunk az OSZK-ban. az ülés előtt megtekintjük a CORVIN KÓDEXEKET BEMUTATÓ  KIÁLLÍTÁST. A Magyar Emlékek a Világban Egyesület  a  Mátyás király emlékévről –  (Messik Miklós elnök ea). 2019 évi találkozóink: Január 3. febr7. márc.7  ápr.4. (az els ő csüt. délutánok)

Mindenkit hívunk és várunk!  Ülésvezető társaim Schulek Edit és Foltán László nevében is

baráti kézszorítással: Szijártó István üv.eln., +36 30 2378079

Emlékeztető

a Százak Tanácsa  október 4-i találkozóján először a kimentésekről illetve az elmúlt hónap eseményeiről szóltam. A Szárszó konferencián (Püski István szervezése) illetve az MTA Magyar Örökség ünnepségén többen voltunk. Klinghammer István elnök Úr támogatásáról biztosította előterjesztésünket. Leányfalun Hitel est volt. A nemzetközi fair-play díjjal és most Magyar Örökség díjjal kitüntetett dr. Kamuti Jenő olimpiai és(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa öt tagja ( dr. Kisida Elek, Gyimesi János, Foltán László, Hornyák László és jómagam) voltunk okt. 7-8-9-én Erdélyben. Déván Böjte Csaba testvér útközben kapott áldásával megnéztük a 27 éve működő közel 5000 gyereket befogadó – felét jelenleg is gondozó – Szent Ferenc Alapítvány központját, ahol kedves fogadtatásban volt részünk, s örömmel láttuk(…)

Emlékeztető

Szeptember 6.-án, a  Széchényi  Könyvtár díszetermében találkoztunk. Ismertettem a kimentéseket, majd először halottainkról Lovas István publicista, fordító, politológusról és Solymosi Frigyes kémiaprofesszor akadémikusról emlékeztünk, majd gratuláltunk távollétükben is Szent István napján kitüntetett tagjainknak. (Medveczky Adám karnagy, a Magyar Érdemrend Középkeresztje, Monspart Sarolta  tájfutó világbajnok a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Rieger Tibor szobrászművész  Kossuth díj, Kásler Miklós orvosprofesszor Széchenyi-díj). Ismertettem a Miniszterelnökségről és az Agrárminisztériumból(…)

Emlékeztető

  Tisztelt Barátaim! A Százak Tanácsa június 7.-én csüt. du. az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartotta két hónapos nyári szünetünk előtti utolsó találkozóját. Találkozónk előadója és az egész délután folyamán vendégünk volt Jerzy Snopek író, fordító, irodalomtörténész -Lengyelország nagykövete és felesége Gedeon Márta tanárnő, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanára. Májusi találkozónkon Márai Géza docens(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Májusi találkozónkon felállva emlékeztünk a mindnyájunk által szeretett Csete Ildikó textilművészre, a Haza Emberére és Szervátiusz Tibor  Kossuth-díjas szobrászművészre.  A jó Isten adjon örök nyugodalmat Nekik. Két előadónkat Andrásfalvy Bertalan professzort és Oláh István főszerkesztőt kellett kimentenem, a többi előadás a meghívóban jelzett tervek szerint zajlott. Beszámoltam az áprilisi találkozónk után történt fontosabb eseményekről. Alapítványunk elnöke(…)

Meghívó

Kedves Barátaim, május 3 csüt .14.00 következő találkozónk időpontja a Petőfi Irodalmi Múzeumban Tervezett programunk: 14.00- 14.15 a szokásos tájékoztatás 14,15-14..40. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója Intézetük munkájáról beszél, s bemutatja könyvsorozatuk 29.kötetét a Húszéves a Százak Tanácsa – “Vállunkra kell vennünk a Hazát!”  című munkámat. ( Az Intézet  könyvbemutatóin kialakult(…)