Emlékeztető

Emlékeztető a Százak Tanácsa idei első találkozójáról

Vízkereszt ünnepén, január 6-án, találkoztunk a Testnevelési  Egyetem “Római termében”- jelenléti ívünk tanulsága szerint 29-en – oltásokkal és maszkokkal védetten. Ezúton is köszönjük dr. Mocsai Lajos tagtársunknak, a Testnevelési Egyetem Alapítvány elnökének és munkatársainak a vendéglátást.

Felállva emlékeztünk Kalász Márton, Benkő Samu, Király Tibor s a Skóciában elhunyt Pusztai Árpád (Bardócz Zsuzsa tagtársunk férje) állandó meghívott, nagyra becsült barátainkra. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Nekik. Foltán László Reményik Sándor Kegyelem című költeményét adta elő, így kezdtük évi közös munkánkat. (Dr. Freund Tamás MTA elnök úr tervezett előadására később kerül sor.)

Decemberi találkozónk emlékeztetőjét idézve megköszöntem Bakos István, dr.Bíró Zoltán, dr.Fekete Gyula, Foltán László, és dr Gyurkovits Kálmán soros elnöktársaimnak az elmúlt évben -jubileumi évünk első felében – végzett munkáját, s örömmel jelentem, hogy elfogadták az előttünk álló téli, tavaszi hónapokra a soros elnökségi tagságot Császár Angela, Foltán László, Juhász Judit, Kondor Katalin, dr.M.Kiss Sándor, dr. Németh Ferenc és dr. Zétényi Zsolt. Foltán László ügyvivő társammal képviseljük a folytonosságot, s jeleztem, hogy nyár végére az ügyvivés feladatait teljesen Foltán Lászlóra szeretném bízni, tudva hogy elnöktársai segíteni fogják a program kialakításában és az ülésvezetésben.

Dr. Gereben Ferenc művelődés szociológus egyetemi tanártársunk ismertette a RETÖRKI könyvsorozatában kiadott M.Kiss Sándor szerkesztette “Sorsok és horizontok” tanulmánykötetet.  Előadásából megismertük egy iskolateremtő történész és tanítványai rendkívül gazdag ismeretanyagot feldolgozó munkáját, nemzeti történelmünk nagyszerű  valóban sorsfordító napjairól. M.Kiss Sándor nekem is mint az előadó Gereben Ferencnek Eötvös Collegista diáktársam, majd húsz évvel később tanártársam volt, akinek történelmi ösztönét 1984-ben is nagyra becsültem, mert tudtam Németh László művei ott vannak szellemi iránytűje fókuszában. Amikor Kű Lajos a kitűnő labdarúgó, az Aranycsapat Alapítvány elnöke lelkes javaslatát hallgattam, eszembe jutottak a Sándor 75. születésnapjára kiadott tanítványi, baráti emlékezés kötetből Pál József köszöntő sorai. A szépen és pontosan fogalmazó Pál Jóskát nemzedéke nagy értékei között tartom számon, akinek érdemes írásait olvasni, szavait meghallgatni. mert nemcsak a magyarságnak, de a minőségnek is elkötelezettje. Kérdései: Tudjuk -e lelkünk üdvösségét és hazánkat egyszerre szolgálni?  Vannak-e nekünk mai magyaroknak közös kegyelmi pillanataink? 1956 ősze ilyen kegyelmi pillanata volt a nemzetnek.Ma ebből megosztottság maradt. Hiszünk-e az elmondható átélhető történetben közösségi, nemzeti szinten is?“Amikor Puskás Ferenc meghalt, Madridban a Santiago Bernabeau stadionban százezer ember egyetlen hagos szó nélkül búcsúztatta. A kezdőkörben a csapat tagjai ölelték egymást, világklasszisok könnyeztek, akik talán nem is látták játszani. Halk dallam szólt egy gordonkán, s a százezer ember csöndje beszédesebb volt a szónoklatnál..”  A Helsinki Olimpia 16 magyar aranyérmének, az országok rangsorában elért 3. helyünknek, méltó emlékművet  állítani mindnyájunk szerint szép feladat.(melléklet)

A vitában Keserű Katalin, Zétényi Zsolt, Gyimesi János, Béres József, Kű Lajos, Bakos István, Juhász Judit, Talpassy Zsombor, Hajdú Lajos, Sallai Éva fejtették ki véleményüket. Amiben vitázók egyetértünk, (s moderátorként most megköszönöm Keserű Katalin professzor szavait) nemcsak a magyarságnak, de a minőségnek is legyünk elkötelezettek.

Király Béla tanár, filozófus, szerkesztő, fordító új tagunk bemutatkozó mondatai után, Rajnai Miklós a magyar kulturális közállapotokról beszélt.

Február 3-án prof. Kásler Miklós miniszter Úr a főelőadónk, s tervezzük prof. Freund Tamás előadását és T. Arató György és a Mika Sándor  kör bemutatkozását. Márciusban Csath Magda professzor, májusban dr. Vukovich Gabriella KSH elnök vállaltak kérésünkre előadásokat. (Szeretnénk Vashegyi György MMA elnök, dr. Gulyás Gergely miniszter úr, Rétvári Bence min.h úr véleményét is megismerni közállapotainkról.)

Február 26-án lenne 100 éves alapítónk Fekete Gyula. Emlékét igényes, az egységes magyar nemzet értékeit őrző munkával őrizhetjük jubileumi  évünkben.  Tervezett helyszínünk febr. 3-án 14.00-kor az EMMI Akadémia u. 3 alatti központja. (Oltási igazolásokkal, maszkokkal.) Reméljük a vírus nem akadályozza meg találkozónkat.

Jelenlevő soros elnöktársaim: Juhász Judit, Foltán László és dr. Zétényi Zsolt nevében is boldog, békés esztendőt kívánok, baráti kézszorítással Szijártó István üv elnök

———————————————

Tisztelt Elnök Úr! Kedves István! Tisztelt Címzettek!

Egy fontos eseményt kifelejtettél a Százak Tanácsa jan. 6-i ülésének Emlékeztetőjéből. Talán szerénységből nem említetted, de úgy vélem, hogy a 80. születésnapod alkalmából rögtönzött ünnepélyes köszöntésed feledhetetlen emlék marad a félszáz résztvevő számára.  Mindenki örömmel fogadta, amikor felolvastam Andrásfalvy Bertalan villámpostán, a Százak Tanácsa nevében küldött rövid köszöntését és lelkesen énekelték velünk a – Béres Jóska által szétosztott kottáról – “Sok számos esztendőket vígan elérhess” széki köszöntőt is, amihez “Tokaj szőlővesszején érlelt nektárt” is csatolt. Szeretünk és igazán nagyra becsüljük szolgálatodat, s mindazt amiért – mostoha körülményeket is vállalva-, három évtized múltán, tovább éltetjük a nemzet javára közösségünket; a Százak Tanácsát. ÍME:

Szíjártó István születésnapi köszöntése.

A Százak Tanácsa nevében Andrásfalvy Bertalan miniszter úr, a „Haza embere” köszönti az ünnepeltet: 

“A Százak Tanácsa és azt támogató többszáz magyarságát vállaló honfitársam nevében szeretettel köszöntöm Szijártó István elnökünket  80. születésnapján.
Köszöntöm és őszinte köszönetünket fejezem ki több évtizedes, önfeláldozó munkásságáért, mely nélkül a Százak Tanácsa nem tudta  volna és nem is tudná teljesíteni és folytatni a nemzetünkért vállalt szolgálatát.                                                                                                                              Szijártó István töretlen felelősségvállalása példamutató, és követésére biztat mindannyiunkat.
Isten éltessen és kérjük az Urat, hogy kegyelmével támogassa tovább is nagyszerű életművedet.”

Kérem a fentiekkel kiegészítve fogadjuk el a megküldött Emlékeztetőt. Ezzel magunknak tartozunk. Köszönettel: Bakos István

———————————————

SZÁZAK TANÁCSA

Kű Lajos elnök Úrnak “Aranycsapat Alaptvány”
Tisztelt Elnök Úr,
Kedves Barátunk,

A Százak Tanácsa 2022 január 6-i évnyitó találkozóján a jelenlevők egyhangúlag támogatták az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezését, hogy az 1952 évi Helsinki Olimpia hősei tiszteletére méltó emlékmű létesüljön.

Juhász Judit, Foltán László, dr. Szijártó István, dr. Zétényi Zsolt (soros elnökök)