Emlékeztető

Tisztelt Százak Tanácsa,  

Előzetesen sokan kimentették magukat betegség, a betegségtől való félelem és egyéb teendőik miatt. Végül is december másodiki idei utolsó ülésünkön húszan vettünk részt, s igyekeztünk néhány fontos kérdést megbeszélni. A találkozó főelőadója dr. Kellermayer Miklós sejtkutató, a pécsi egyetem emeritus professzora volt, aki bemutatta: „Az Élet”, „Az Igazság” és „Az Út” című  trilógiáját, s életgyónás értékű előadással tisztelte meg a jelenlevőket. Kellermayer Miklóst idézem: “Emlékezzünk csak, az emberiség 150 ezer éves léte alatt elhangzott legdöntőbb kijelentés az Utolsó Vacsorán hangzott el. Jézus Krisztus Tamás apostolnak, aki a távozásának útjáról kérdezte, mondta, de valójában az összes apostollal, sőt a 150 ezer év alatt született összes emberrel tudatta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”„Senki se juthat el az Atyához csak általam”. (Jn 14, 6). Mostanra az igaz tudományos felfedezéseink egyik oldalról, az ártások, amiket az élővilágban és egymásban ejtettünk, azok súlyossága és természete a másik oldalról abszolút bizonyíték arra, hogy mi emberi személyek nem törvényfüggő élőlények vagyunk, mint minden más élőlény, hanem szabadok, még az élet legfőbb törvénye, a folytonosságot biztosító törvény automatikus érvényesülése alól is felszabadítottak vagyunk. Mi – egyedül csak mi – tudatos döntés után ölni, pusztítani tudunk. Ha nem vagyunk törvényfüggők, igazán istenek se lehetünk, hiszen meghalunk. A mi pozíciónk a világmindenségben tehát ez: istenfüggő élőlények vagyunk! A Megváltó Jézus Krisztus nélkül csak bálványisten-függők lehetünk. Az is volt minden ember a 2.000 évvel ezelőtti születése, földi léte, kereszthalála, feltámadása előtt, de Krisztus nélkül utána is, most is csak az lehet. Ez az igazság nem vallási ügy! Ez az emberiség legközpontibb közügye! Az egyes emberi személyek életének meghatározó ügye. De most amikor a végpusztulás felé rohanásunk tornyosul elénk az igazság és ezt felismerjük, mert nem tehetünk mást: az „emberi élőlényvonulat” földi boldogulásának is Krisztus, az Átváltoztatott Kenyérben, az Eucharisztiában életet adó táplálékul velünk maradt Krisztus a kizárólagos záloga! Krisztus tehát nem vallásalapító, nem egy a vallásalapítók közül, hanem: az Út, az Igazság és az Élet! Ez a Trilógia központi üzenete, életmentő lényege….”

…..  A könyvek megjelenésének sorrendje pont fordított, mint ahogy azt Krisztus elmondta. „Az Élet” 1. kiadása 2010-ben, a 2. javított kiadás megjelenése 2012-ben volt. Az eredeti terv szerint, csak ez az egyetlen könyv készült volna el, de Bedő György, a Kairosz Kiadó tulajdonos igazgatója felkérte Kellermayer Miklóst a másik két könyv megírására. „Az Igazság” könyv csak 6 év kemény munkálkodása után, 2018-ban jelenhetett meg, míg „Az Út” ebben az évben, 2021-ben készült el és állt össze a Trilógia.

A beszélgetés résztvevői: – Rajnai Miklós, Bakos István, Keserű Katalin, Feledy Péter, Kondor Katalin, Somhegyi Annamária  – kérdéseikkel és kiegészítéseikkel, Kellermayer Miklós válaszaival, az  oktatás és nevelés, a felsőoktatás és tudományos élet, a víruskutatás, népegészségügy és Isten-keresésünk megannyi kérdését felvetették.

Októberben  95 aláírással kiadott állásfoglalásunk szellemében szeretnénk a nemzeti kormány kétségtelen eredményeinek bemutatásával, a szerintünk javítandó területek megvitatásával segíteni elsősorban a döntéshozókat, egyben tájékoztatni érdeklődő barátainkat. Vannak kérdések amelyekben egy-egy társunk merőben más véleményt képvisel, ezt tiszteletben tartjuk. A világpolitika nagy kérdéseit megvitatjuk, de tudjuk ezekre nem lehet befolyásunk. Az egyetemes klímaválság, a hamarosan 8 milliárdra duzzadó világnépesség, különösen a 20 év alatti átlagos életkorú afrikai népesség helyzete, Európa védtelensége, egyáltalán a nemzetállamok kontra globalizmus  történelmi ütközete fejünk fölött zajlik. De cselekedhetünk környeztünk megóvása, az illegális migráció megállítása, a világszerte legüldözöttebb vallás a kereszténység védelme, a szabadságot szabadosságnak értelmező divatok elleni kiállással.

Tudjuk: 93 ezer négyzetkilométer a kevesebb mint 10 millió lakóval Magyarország , de a több mint 80 országban élő 15 millió magyar több ezer éves történelmünkkel Hungária, melynek sorsát szívünkön viseljük, jövőjéért  arcunkkal is felelősséget vállalunk. Tudjuk, hogy magyarságot az szolgálja legjobban, aki segíti egységesíteni. Egység  azonban csak az értékek, a közösséget, családjainkat is oltalmazó értékek mentén a 15 millió magyarért is felelősséget vállalva teremthető.

Sutarski Konrád  a Polska határain kívül élő mintegy húszmillió lengyelt – Polóniát – reprezentáló társunk, ott van egyetlen magyarként a száz legkiválóbb külhoni lengyelt  bemutató kötetben (in. “Présház”)  Deák Ernő történész Bethlen Gábor díjat, Kovács István költő, polonista, diplomatánk Prima Primissima díjat kapott.

Új kötetekkel jelentkeztek M. Kiss Sándor, Király Béla, Hetzmann Róbert. A MEVE és  Messik Miklós új kiállítást készített – Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel  király bemutatására.  Gratulálunk a 90 éves Andrásfalvy Bertalan Széchenyi – Magyar Örökség és Bethlen Gábor -díjas professzornak, a Százak Tanácsa Alapítvány elnökének. Béres József a jelenlevőket  Béres cseppekkel ajándékozta meg – s ez kitűnő gyakorlati igazolása volt Kellermayer Miklós és a jelenlevő orvosok tanácsának, miszerint  az oltások mellett fontos  immunrendszerünk erősítése.

Az elmúlt hónapokban a Petőfi Irodalmi Múzeumban találkoztunk. Köszönöm soros elnöktársaimnak ez időszak közös munkáját. Őket januártól más tagjaink váltják.

Az állandóságot Foltán László ügyvivőnk személye biztosítja. Felkérésünket elfogadta Császár Angéla, Kondor Katalin, M. Kiss Sándor, dr. Németh Ferenc és dr. Zétényi Zsolt.

Mellékelem a november közepén Farádon tartott konferenciánk ajánlását a Százak Tanácsa többségi egyetértését remélve.

Szent Miklós püspök napján  remélve  jövő évi találkozóinkat is ÁLDOTT  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJÉVET  kívánok soros elnöktársaim: Bakos István, dr. Bíró Zoltán, dr. Fekete Gyula, Foltán László és dr. Gyurkovits Kálmán nevében is baráti kézszorítással dr. Szijártó István ügyvivő elnök