Állásfoglalás

Elmaradt harangzúgás

Az elmaradt harangzúgás országos döbbenetében a Százak Tanácsa csatlakozik Lakitelek polgármesterének az egyházi főméltóságokhoz írott leveléhez (az eredeti levél másolata csatolva).     Százak Tanácsa soros elnökei: Bakos István, dr. Béres József, dr. Bíró Zoltán, dr. Naszlady Attila, Piukovics Gábor és dr. Szijártó István ügyvivő elnök További információ: dr. Szijártó István www.szazaktanacsa.hu iszijarto@freemail.hu Mobil: +36302378079(…)

Közlemény

A Százak Tanácsa a Magyarok Világszövetségének történetét, 1989 és 2001 közötti munkáját és jelenét ismerő tagjai március 29-én tanácskoztak az MVSZ küszöbön álló tisztújításáról. Teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy igen nagy szükség van az erős, tekintélyes, a folyamatosságot is képviselő, a világ magyarjait megszólítani kész és képes MVSZ-re. Aggodalmunkat fejeztük ki látva 2001 óta miként(…)

A gazdáknak a kormány földprogramját számon kérő követeléseiről

A Százak Tanácsának állásfoglalása a gazdáknak a kormány földprogramját számon kérő követeléseiről A Százak Tanácsa észleli, hogy a kormány 2010. nyarán közzétett földprogramja és annak máig történt végrehajtása között lényeges ellentmondások feszülnek. A program a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására vállalt kötelezettséget. Az eddigi jogalkotás, viszont mind az állami földtulajdont, mind az önkormányzati(…)

Állásfoglalás helyett 2012.03.12.

A krasznahorkai  lángok üzenete A lángokban álló krasznahorkai vár az egyik legmegdöbbentőbb látvány volt a második világháború utáni Felvidéken. Az én szívem is hatalmasat kondult a fájdalomtól, miközben eszembe villant:  talánTrianont követő történelmünk testesül meg az elharapódzó lángnyelvekben: nem csak egy örök magyar jelkép pusztul a szemünk láttára az évszázadok óta jelenlétünket hirdető kincses építmény(…)

A hazai közszolgálati média helyzetéről

A Százak Tanácsa 2012. március elsején  a hazai közszolgálati média helyzetéről tanácskozott. Nemzetünk legnagyobb baja az erkölcsi hanyatlás, az elbizonytalanodás értékrendjében és öntudatában. A közszolgálati médiától azt várjuk, hogy a média erejét és lehetőségeit értékközvetítésre, nevelésre, a nemzet erkölcsi és szellemi erejének növelésére használja. A Százak Tanácsa tagjainak véleménye szerint ennek a feladatának – majd(…)