A Százak Tanácsa megtartotta idei közgyűlését

 Emlékeztető a 2014. április 10-i ülésünkről

Az április 6-i választási eredményeknek örülve gratuláltunk a győzteseknek, dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak – sajnálkozva azon, hogy az ellenzék vezetői kisgyermekkorukban a sportpályán, közösségi játékok során nem tanulták meg, hogy kézfogással, jelképes kézfogással illik gratulálni a győztesnek (még akkor is, ha megsemmisítő vereséget szenvedtek). Gratulálunk a Civil Összefogás Fórum vezetőjének, dr. Csizmadia Lászlónak, a Békemenet szervezőinek. Dr. Murányi László tagtársunk a Szózat előadásával tette ünnepélyessé mindnyájunk számára tanácskozásunkat, melyen 67 résztvevő volt jelen.

Honlapunkon már olvashattátok tagtársaink márciusi kitüntetéseit. (Hegedűs Endre: Kossuth-díj, Budai Ilona: a Magyar Érdemrend középkeresztje, dr. Kellermayer Miklós: a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, Muhi Béla: Bonis Bona – Tehetségek Szolgálatáért életműdíj, dr. Kováts-Németh Mária: Lehoczky János-díj, gratulálunk nekik!) Ismertettem a köztársasági elnök úrnak írt levelünkre a társadalmi kapcsolatok igazgatója által írt választ. Dr. Áder János elnök úr helyesli lengyel-magyar kapcsolatépítő, szobor- vagy emléktábla-állító törekvésünket, bár abban alkotmányos jogállása szerint személyesen nem vehet részt. Dr. Sutarski Konrádot, Foltán Lászlót és Mózsi Ferencet kérjük, tegyék meg a következő lépéseket. Dr. Rókusfalvy Pál javaslatával, hogy a Százak Tanácsa támogassa Makovecz Imre katedrális-tervének budai megvalósítását, a jelenlevők egyetértettek. A Szabadság téren építeni tervezett emlékműről (annak feliratáról) többen szóltunk. Egyik korábbi ülésünkön a dr. Zétényi Zsolt által javasolt „Szabadság és Függetlenség” emlékmű létesítését tartjuk legtöbben támogathatónak. (Emlékművet elsősorban a magyar szabadságküzdelmeknek kell állítani.) Ha ez nem sikerülne, az emlékmű feliratoknál ügyeljünk más nemzetek érzékenységére, hogy ne a német nemzet legyen megbélyegezve, hanem a nácizmus. És ne az orosz, hanem a bolsevizmus.

Dr. Vukovich Gabriella címzetes egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a gazdasági és társadalmi folyamatok elemzésére vállalkozott a KSH legfrissebb adatainak ismeretében. Előadásához a jelenlevők közül tízen szóltak hozzá, 16 kérdést feltéve (dr. Galgóczy Gábor, dr. Feledy Péter, dr. Bene Éva, dr. Körmendy Béla, dr. Sutarski Konrád, dr. Somodi István, dr. Márai Géza, dr. Naszlady Attila, Bakos István, dr. Báthory Katalin). Köszönjük a kiváló, nagyon informatív előadást.

Ezután a jelenlevőkkel ismertettem a 2013-as évről készített közhasznúsági beszámolómat.

Közhasznúsági jelentés a 2013-as évről

Tisztelt Barátaim!

Tíz alkalommal találkoztunk a Várban (átlag 70-80 résztvevővel), száznál többen voltunk Dunakeszin (dr. Kisida Elek vendégeként), harmincan a Páfrány u.-ban (dr. Bene Éva vendégei voltunk), két alkalommal – húszan – Farádon (dr. Németh Ferenc vendégeiként), tizenöten Bercelen (Petro Kálmán volt a vendéglátó). A Nógrád program vezetői Salgótarjánban és két nógrádi faluban, a Szent István konferencián Székesfehérváron voltunk húszan, Keszthelyen a Balaton Akadémia találkozóján huszonöten. Konrad Sutarski elnök vendégeként a Magyarországi Lengyelek Otthonában és Múzeumában tizenketten tanácskoztunk.  Az SZMPA pályázatán nyertesként a környező országokban jártunk többen. (1. sz. melléklet)

Közben terveink szerint dolgoztunk, s megújult honlapunkon (már 42.000 a látogatók száma) mindent rögzítettünk, emlékeztetőkben is igyekeztünk közzétenni munkánk eredményeit. Folytattuk könyvkiadásunkat: három új könyvet adtunk ki, s kettőt kiadásra előkészítettünk. Több helyen jelentek meg ezekről méltatások, sokan szerepeltünk különböző hírközlő szervek vendégeiként, legtöbben a Magyar Katolikus Rádióban.

Kitűnő előadásokat tartottak dr. Freund Tamás, dr. Papp Lajos tagjaink, vendég előadóink voltak Vasy Géza és Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség volt és jelenlegi elnökei, Papp Endre, a Hitel szerkesztője, dr. Kiss Jenő akadémikus, dr. Bencze Izabella, a Civil Összefogás Fórum egyik vezetője, Roman Kowalski, Lengyelország nagykövete.

Tavaly elvesztettük Ferencz Évát, Szokolay Sándort, Für Lajost, Vigh Károlyt, Rácz Sándort és Kiss Dénest. Nyugodjanak békében! Az alapítás óta 41 halottunk van. Állandó meghívott barátaink közül többeket kértünk fel tagjaink közé, akik ezt vállalták, ugyancsak több barátunk lett állandó meghívottunk.

Többen kaptak magas állami kitüntetést tavaly is. Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjat, Kalász Márton Kossuth-díjat kapott. Csete György a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét a csillaggal, Albert Gábor, dr. Kisida Elek, dr. Somodi István, Szentmihályi Szabó Péter, dr. Bakay Kornél, Fábián Gyula a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapták, dr. Báthory Katalin a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. M. Szabó Imre a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatát kapta. Csoóri Sándor a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját, dr. Freund Tamás Prima Primissima díjat kapott, dr. Béres József Hungarikum-díjat, dr. Duray Miklós, dr. Korhecz Tamás Kisebbségekért kitüntetést, dr. Hámori József Bethlen Gábor díjat, dr. Szijártó István Márton Áron emlékérmet kapott. Dr. Bárdi László Pécs város díszpolgára, dr. Kisida Elek Dunakeszi díszpolgára lett.

A 2. melléklet a pénzügyi jelentés (p.9) Az eredmény a 2014. évi pénzügyi kiadások fedezését szolgálja.

Ezúton is köszönöm dr. Andrasofszky Barnának, hogy indulásunk óta az ő Mosdós, Petőfi u. 4 sz. alatti lakása volt a közhasznú egyesület székhelye. 2014-től a székhelyünk Budapest, Szentháromság tér 6. Köszönöm a Bethlen Gábor Alapkezelő vezérigazgatója, dr. Lélfai Koppány intézkedését. A Kaposvár székhelyű SZÁMVEVŐK könyvelőiroda és tagtársunk, Farkas Márta könyvvizsgáló munkáját is ezúton köszönöm, jelezve, hogy a 2013. évi pénzügyi beszámolóval előkészítette a közhasznú egyesület zárómérlegét, melyet az SZPMA pályázatunk értékelése után tudunk leadni. 2013 őszén készítettük elő az egyesület munkájának lezárásával párhuzamosan a Százak Tanácsa Alapítvány létrehozását, mely a jogi és pénzügyi hátteret fogja a továbbiakban biztosítani munkánkhoz, melyet itt a Várban és reméljük, ország- és világszerte javuló körülmények között együtt folytatunk majd. Ehhez kérem mindnyájatok segítségét, s köszönöm a számomra rendkívül megtisztelő közös munkát és bizalmat.

Böjte Csaba, Mózsi Ferenc, dr. Papp Lajos, dr. Sutarski Konrád, 2013-ban soros elnöktársaim ülésvezető segítségét külön is baráti szívvel köszönöm.

2014. április 10. dr. Szijártó István ügyvivő elnök

A 2013. évi Közhasznúsági jelentést a jelenlevők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. Ezután ismertettem a közhasznú egyesület feladatait (a jogi és pénzügyi képviseletet) átvevő SZÁZAK TANÁCSA ALAPÍTVÁNY  felkért vezetőit (dr. Pozsgay Imre elnök, Foltán László titkár, Császár Angela és dr. Kováts-Németh Mária kurátorok, dr. Fekete Gyula felügyelőbizottsági elnök, Farkas Márta és Hornyák László fb. tagok)

A havi találkozók témáinak tervezésében és az ülésvezetésekben Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Kisida Elek, dr. Gedai István, dr. Naszlady Attila és jómagam vállaltunk  segítő szerepet.

 Dr. Andrasofszky Barna javaslatára a Százak Tanácsa a tagjaink számára alapított – a Haza Embere  oklevelet – szavazott meg számomra. Köszönöm, 18. éve folytatott ügyintéző munkám, személyes barátságaink emlékeként meghatottan fogadom el.

A jelenléti ív, a beszámoló és pénzügyi beszámoló Püski István levezető elnök, Barna Erika és Schulek Edit jegyzőkönyvi hitelesítésével került irataink közé.

2014. április 14.

dr. Szijártó István ügyvivő elnök

36-30-2378079

iszijarto@freemail.hu