A Százak Tanácsa küldetése

A Magyarok Világszövetsége keretében tanácskozó Nemzeti Együttműködési Bizottság 1996-ban indította útjára azt az Ajánlását, melyben a Százak Tanácsa megfogant: „Nehéz helyzetben az ország. Követelő szükség a java erők minél teljesebb összefogása.” Az Ajánlás hangsúlyozottan a civil társadalmat szólította meg, hiszen nemzeti összefogás ennek a legnagyobb tábornak a képviselete nélkül elképzelhetetlen. Társadalmi, kulturális szervezetekhez fordultak azzal a kéréssel, hogy közmegegyezéssel névsort állítsanak össze a tisztán, becsületesen, tisztességben megőrződött személyekből. Hangsúlyozottan civil névsort kértek, az anyaországra korlátozva; pártok vezető funkcionáriusai nem szerepelhettek benne. Az ország minden részéből érkező listákon mintegy 2500 név szerepelt. A névsorok összegzése után a leggyakrabban szereplőkből állt össze a testület, a Százak Tanácsa, amely pártoktól és kormányoktól függetlenül hitelesen képes képviselni a civil társadalom közvéleményét. A Százak Tanácsa alapító elnöke Fekete Gyula író volt.

A Százak Tanácsa küldetésében azt vállalta, amire hivatott: az iránta megnyilvánuló bizalmat szolgálattal viszonozni. Szükség szerint a nemzeti sorskérdésekben, a legfontosabb közéleti ügyekben-gondokban nyilatkozataival, állásfoglalásaival legjobb tudása, jó lelkiismerete szerint hitelesen képviselni a civil társadalmat. Erkölcsi kötelessége ez a szolgálat, megszólítva a tagok lelkiismeretét, felelősségérzetét. A Tanács szervezetének nem feladata, hogy napi operatív ügyekben közelharcot folytasson, a kézitusákat sem vállalhatja. Külön-külön a tagok természetesen végezhetik teljes mellel, személyes felelősséggel. A Százak Tanácsának célja nem az, hogy a politikai közösségek számát szaporítsa, hanem arra rendeltetett, hogy sokféleségével szolgálja a civil társadalom józan eligazodását a hatalmi harcokkal, hazugságokkal fertőzött közélet útvesztőiben. S hogy a távlatokat is bemérve szolgálja a már-már helyrehozhatatlanul megrabolt jövőt, megmaradásunkat, felemelkedésünket. A Százak Tanácsának hitelessége és sokszólamúsága adhat követendő példát olyan társadalmi összefogásra, mely a személyes és csoportérdekeket, vitákat, ellentéteket magasabb rendű céloknak alárendeli.
A cél érdekében a tagok havi rendszerességgel üléseznek, s a szükségnek megfelelően kiadják nyilatkozataikat, állásfoglalásaikat, valamint rendszeresen jelentetnek meg útmutató kiadványokat.

További információ:
Dr. Szijártó István, ügyvivő elnök, iszijarto@freemail.hu
www.szazaktanacsa.hu