A Százak Tanácsa ismételt állásfoglalása a termőföldről

A Százak Tanácsa a földtörvényt, a nemzeti Földalap létrehozását alapvetően jónak tartva, szükségesnek látja a magyar társadalom figyelmét felhívni a lehetséges buktatókra.
A hazai birtokszerkezetet a bérmunkán alapuló nagyüzem földlekötési és elsajátítási túlsúlya határozza meg. Brüsszel mégsem engedi, hogy a magyar jog kizárja, vagy korlátozza a nagyüzemek földtulajdoni monopóliumát, s ezzel uniós tagként elhárítsa a tőkés nagybirtok uralmát a mezőgazdaságban és a vidék társadalmában. A 2500 hektáros bérletek engedélyezése nem segíti a falu polgárosodását. Nagybirtok helyett a családi gazdaságokat kell megerősíteni és következetes állami támogatással versenyképessé tenni. Így lehet a föld valóban azé, aki megműveli és nem azé, aki megvásárolhatja. Mert nemcsak külföldi, de hazai spekulatív tőke is létezik.
A Százak Tanácsa jónak tartja, hogy a módosított földtörvény és a Nemzeti Földalap felállítása ellensúlyozni kívánja – erősítve a családi gazdaságokat – a nagybirtoknak az uniós csatlakozással fenyegető egyeduralmát. A Földtörvény viszont ezzel ellentétes hatású alapállásában, amely továbbra is érvényesíti a korlátlan üzemméret intézményét, sőt azt még bővíti is azzal, hogy a 2500 hektáros nagyüzemi földhaszonbérletet a meglevő kiváltságokon felül új jogcím egészíti ki.
Ahogy évekkel ezelőtt intettük a föld népét: ne adja el földjét, – most a törvényalkotókat és a vidékfejlesztésért és mezőgazdaságunkért napi munkájukkal felelősséget vállalókat kívántuk figyelmeztetni.

Budapest, 2002. február 6.

A SZÁZAK TANÁCSA