2011. április 7.

Albert Gábor Teleki Pálról tartott ünnepi emlékezésével kezdődött a magyar kultúra tárgyában kezdeményezett megbeszélésünk.
„A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele.
Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki.
Becsületünk előbbre való jólétünknél.”

Szijártó István ismertette a jelenlevőkkel, hogy a közgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a leköszönő soros elnökség jelentését, s döntött arról, hogy a Százak Tanácsa elhunyt tagjai helyére meghívja a következőket: Juhász Judit tanár, szerkesztő, a Magyar Katolikus Rádió volt igazgatója, Barna Erika tanár, főszerkesztő, Mózsa Szabolcs radiológus, a SOTE tanára, Márai Géza agrármérnök, a Szent István Egy. tanára.
Tagjaink közé a mai napon felkérjük Veress András római katolikus püspököt és Freund Tamás agykutató akadémikust.

A Százak Tanácsa döntött arról, hogy idős vidéki és beteg tagjai állandó helyettesítésére felkéri tanácskozási és szavazati joggal a munkánkat évek óta figyelemmel kísérő, célkitűzéseinkkel egyetértő, alábbi barátainkat:
Mádl Dalma, Németh Magda, Lakatosné Németh Ágnes, Fekete Zsuzsa, Kindler Edit, Kövesdy Zsuzsa rádiós szerkesztő, Adorjáni-Dullen Katalin pszichológus, Koó Éva főorvos,Talpassy Zsombor reklámszakember, Hornyák László közgazdász, igazgató, Nagy László pedagógiai kutató, M.Szabó Imre televíziós szerkesztő, Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző, Sándor József sebész, egyetemi tanár, May Attila mérnök, kardvívó olimpikon, Mezei Balázs filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár Pázmány Péter Tud. Egy., Csepinszky Béla agrármérnök, Keszthely, Rajnai Miklós művelődés-szervező Nagykanizsa, Éhn József mérnök, Ozsváth Ferenc ny.főiskolai tanár Kaposvár, gr.Károlyi László Fót, Rosta István tudománytörténész, egy.i tanár Kaposvár, Koltai János színművész, Kukán Ferenc főorvos, Márton András mérnök, Márton János agrármérnök, Fazekas Endre közgazdász, igazgató, Duray Aladár főorvos, Balogh Zoltán főorvos, Nikházy Gábor igazgató, Hajdú Lajos mérnök, Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, Kanada, Széman Péter orvos, a Magyar Egészségügyi Társaság alelnöke, Szilágysomlyó, Lászlóffy Pál tanár a Romániai Magyar Pedagógus Szöv. Elnöke, Korhecz Tamás jogász, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Csendes Csaba főszerkesztő, Galgóczy Gábor főorvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alelnöke, Csizmadia László jogász, a Civil Összefogás Fórum elnöke, Messik Miklós mérnök, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke.

Albert Gábor kitűnő vitaindító előadását hallgattuk meg a kultúra általános értelmezéséről, kérdéseiről. „A kultúrát mindig közösség hozza létre, s éppen ezért végső fokon a kultúra (még az esetleges látszat ellenére is) mindig közösségi célokat szolgál. A közösség legfontosabb célja pedig a fennmaradás, tehát maga az élet. Mit jelent a kultúra a nemzetközösség életében? …….Szellemi mentsvárunk, erőforrásunk, szülői házunk és legfőképpen meghitt otthonunk.”

Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia soros elnökeként az előttük álló szép feladatokról beszélt. Ferencz Éva húsvét-váró áhítatot varázsolt archaikus népi imák csodálatos, ihletett előadásával.A magyar kultúra mai gondjainak felsorolása Bakay Kornél régész-professzor mindnyájunkat sokkoló hozzászólásával kezdődött. „ A magyar múzeum ügy elképesztően rossz állapotban van, hihetetlen a pusztulás” és következtek a megdöbbentő példák Kaposvár, Kőszeg, Somogyvár múzeumainak, régészeti gyűjteményeinek helyzetéről. „Ki a múltját nem becsüli, a jövőt nem érdemli” csatlakozott Bakos István, akinek javaslatára állásfoglalást fogadtunk el, melyben a Teleki szobor fővárosi felállítását kérjük halála 70.évfordulóján. Béres József a hagyományok éltető erejéről, a közös éneklés és a néptánc megtartó erejéről, az írott és elektronikus média ízlésromboló, a nemzeti értékeket és érdekeket sértő gyakorlatáról, a Hazát Brüsszelben, Strassbourgban árulók, ócsárolók szerepéről beszélt. „Az önálló, valódi egyetemek ügye húsz év alatt sem lépett előre” – kezdte Kellermayer Miklós, hivatkozva Balugyánszky Mihály Katalin cárnőnek adott hajdani tanácsaira. Erkel Tibor a Zeneakadémia mai helyzetéről, a Bartók- Kodály – Dohnányi Ernő és tanítványaik sokasága által zenei nagyhatalommá vált Magyarország zenei erodálódásáról, épületeinek veszélyeztetéséről, a kulturális kormányzat félévszázados felelősségéről beszélt. Vödrös Attila idézte Orbán Viktor miniszterelnök a választási győzelem utáni első mondatát:” Mától Magyarországon a magyar emberek érdeke az első!” A nemzeti értékeinket megbecsülő, művelt fiatal értelmiséget hiányolta. Felidézte visszhangtalan volt többszöri állásfoglalásunk az „emeregy Kossuth” nyelvi-szellemi torzszüleményeiről. Dobó Andor határozottabb kritikai magatartást kívánna a Százak Tanácsától. Kisida Elek idézte II. Rákóczi Ferenc 1705 évi Beregszászi felhívását a „személyi felkelés” szerepéről. Megerősítette közös döntésünket: a Százak Tanácsa közösen és minden tagja egyénileg is legjobb meggyőződése szerint minden erejével álljon miniszterelnökünk mögé, segítse munkáját. Balassa Sándor, NaszladyAttila, Báthory Katalin is ezekre reagált egyetértően, Somodi István javasolta, hogy „a nemzetgyalázás büntetőjogi tényállását” állítsa vissza a törvényhozás. Andrásfalvy Bertalan szeptemberi javaslatát ismételte: teremtsünk nagyobb nyilvánosságot a Százak Tanácsa ülésein elhangzottaknak. Hajdu Lajos a testi nevelés és sport szükségességéről már előre vetítette májusi ülésünk témáját, Murányi László 1956-ról készített – írt és rendezett- filmje Lakitelken díjat kapott, ehhez őszintén gratulálunk! Döntöttünk nyilatkozat kiadásáról.
Andrásfalvy Bertalan javaslatára reagálva elmondtam, hogy október óta, tehát 7 hónapja tanácskozásainkat magnetofon felvételek rögzítik. A kazetták anyagának feldolgozását, politikusokhoz, sajtóhoz juttatását már nem tudom vállalni. (Az sem ösztönöz különösebben, hogy néhány éve Fáy Árpád – alkotmány témájú! – 368 képviselőkhöz elküldött könyvét 4 képviselő köszönte meg). A jelenlevők figyelmébe ajánlottam a Nagyszékelyről (ápr.15-16-ra ) kapott meghívást, a könyv ünnepének rendezvényeit, remélve, hogy majd a könyvkiadás kérdéseiről is szót ejthetünk.
A Százak Tanácsa tagjai közül Nemeskürty István, Szokolay Sándor, Kallós Zoltán, alapító tagunk: Makovecz Imre és elhunyt, – immár örökös tagunk – Balogh János a Corvin lánc tulajdonosai. Ők fognak dönteni három új tag személyéről. A Százak Tanácsa nevében azzal a kéréssel fordulok hozzájuk és Granasztói György történészhez, a Corvin-lánc iroda vezetőjéhez, hogy fontolják meg döntésüknél – általunk nagyra becsült – alábbi barátaink személyét és életművét. /Csoóri Sándor, Balassa Sándor, Csete György, Andrásfalvy Bertalan, Mádl Ferenc, Albert Gábor, Fekete György, Papp Lajos, Kellermayer Miklós, Naszlady Attila, Kisida Elek, Csókay András és Freund Tamás./

A Százak Tanácsa döntött arról, hogy a Tanácsba meghívott, de egészségi állapota miatt a tagságot már nem vállaló Magyar Örökség-díjas konzervatív, katolikus filozófia professzor: Molnár Tamás neve örökös tagjaink közé kerüljön.

Április 29.-én 15.30-kor Nagykanizsán a Városi könyvtárban – Rózsás János új könyvét most adtuk ki – mutatkozik be a Százak Tanácsa. (Az általunk megvitatott kérdésekről szeretnénk az érdeklődőknek tájékoztatót adni, s tervezzük több város felkeresését.)
Május 5.-i (csütörtök 14.00) ülésünkön a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sporttal, a szociális és családügyekkel foglalkozó területéről szeretnénk beszélni, s kívánatosnak tartjuk hogy újra tárgyaljunk az egészségügy kérdéseiről. Mint korábban is tettük, barátsággal hívjuk a felelős államtitkárokat és munkatársaikat. (Ezután szeretnénk majd összefoglalni nézeteinket a nemzet erőforrásairól és az ezekkel való gazdálkodásról.) Várjuk a további jelentkezéseket szeptember 14-15.-i tanácskozásunkra (az élelmiszergazdaság kérdéseiről) Siófoki szállodai elhelyezésünket és étkezésünket a vendéglátó Sió-Eckes Kft, Fazekas Endre igazgató Úr vállalta, köszönjük. A szakmai programot Márai Géza gödöllői professzor Úr szervezi.
Május végéig várom a Százak Tanácsa 15 éves történetét összefoglaló kötetünkbe 2-3 oldalas írásaitokat. (Mit kell tenni nemzetünkért? Mit tehetünk?- erre kérünk választ, javaslatot.) Barna Erikát felkértem a kötet számára egy életrajzi összefoglaló készítésére.
Június 2.-i Dunakeszi félévzáró találkozónkon minden gondot (és örömöt) szeretnénk számba venni és megbeszélni.

A három órás tanácskozás végén a hetvennégy jelenlevő türelmét Simone Weil szavaival köszöntem meg:
„A figyelem a nagylelkűség legritkább és legtisztább formája”

Áldott Húsvétot kívánok Mindnyájatoknak !
becsülő barátsággal:

Szijártó István ügyvivő elnök

 

2011. ápr. 9.

Web: www.szaktanacsa.hu
Tel.: 06-30-2378079
E-mail: iszijarto@freemail.hu
Cím: Budapest Szentháromság tér 6.