Zárónyilatkozat

A Százak Tanácsa által szervezett „Összefogás a betegellátásért” c. tanácskozás résztvevői egyhangúan kinyilvánítják, hogy tiltakoznak az állampolgárok törvényben foglalt jogainak megnyirbálása ellen, ragaszkodnak a társadalmi szolidaritás eszméjét kifejező egységes társadalombiztosítás megőrzéséhez, elutasítják a több biztosítós, szabadpiaci ellátórendszer burkolt bevezetését, a betegellátás intézményrendszerének kiárusítását és kapacitásának veszélyes beszűkítését, amely a betegellátás feltételrendszerét és jövőjét fenyegeti.
A reformnak nevezett megszorítások a lakosság körében és az egészségügyi társadalomban egyaránt elégedetlenséget és bizonytalanságot keltenek. A kórházakra vonatkozó döntések és a naponta közölt módosítások által előidézett fokozódó feszültség veszélyhelyzetet szül, amelynek minden társadalmi következménye a kormányt terheli.

A tanácskozás nyomatékkal kéri, hogy a kormány a törvénytervezet végrehajtását függessze fel, a további törvényjavaslatok vitáit halassza el, hogy a szakmai és érdekképviseleti testületek segítséget nyújthassanak a nemzet érdekeinek megfelelő egészségügyi reform kidolgozásában. A magyar népesség aggasztó fogyatkozása miatt a betegellátás helyzete különös jelentőséggel bír.

Amennyiben a Kormány a tanácskozás javaslatait figyelmen kívül hagyná, számolnia kell az általa tervezett reform kudarcával, széleskörű polgári engedetlenséggel.
2006. december 14.