Zárónyilatkozat

„Legnagyobb és legdicsőbb remekművünk: a helyes élet…” (Montaigne 1580)

A Kaposváron 2014. április 23-án a Százak Tanácsa által rendezett AZ ÉLETMINŐSÉG – MINT KIHÍVÁS konferencia tizenhat előadója és a Magyar Egészségügyi Társaságot alapító örökös elnököt, a 90 éves dr. Andrasofszky Barnát köszöntő tisztelő barátok, szükségesnek tartjuk, hogy állásfoglalásban rögzítsük véleményünket, s üzenetet küldjünk a magyar közvéleménynek.

Kiindulópontunk, a Nobel-díjas lengyel író Czeslaw Milos gondolata, miszerint „a mi térségünkben élő értelmiségiek fel vannak vértezve történelmi tapasztalattal és különleges történelmi tudattal”.

Korunkban a politika a média segédletével világszerte torz értékrendet kényszerített a társadalomra. Tudjuk, hogy ha egy nemzet lelki erői elapadnak, nem menekülhet a pusztulástól. Szent Ágostonnal és Széchenyivel valljuk, hogy ami erkölcsileg rossz, az politikailag is rossz. Alapkérdésekben egyet kell értenünk. A családok támogatása, a gyermekvállalás segítése, a világban élő magyarok összefogásának, egyének és közösségeink boldogulásának támogatása, az elmúlt évek fontos eredményei. A mai magyar társadalom legsúlyosabb problémája, amitől legtöbben szenvednek, az értékvesztett állapot. Nem tudunk hinni egymásban, nincsenek közös erkölcsi elvek. Pedig az egyéni és közösségi boldogságnak is a mindnyájunk által elfogadott ÉRTÉKREND az alapja. Természeti katasztrófák idején tapasztaltuk a jóakaratú emberek összefogásának erejét. Látjuk, hogy a társadalom tiszta légkörét nem lehet pusztán a jog eszközeivel megteremteni. Gazdasági eredményeinknél is fontosabb a lelki élet színvonalának emelése. Nem jobban kell élnünk, hanem emberebbül.

A Kormányzat, az új Országgyűlés, minden párt és civil mozgalom alapvető feladata: az igazság iránti elkötelezettség. Meggyőződésünk, hogy ez és csak ez segít a különböző pártok mögé sorakozókat és a politikától távol maradókat összefogni – a végletekben gondolkodó hivatásos gyűlölködőket örökre elfelejteni –, mert mindnyájan adósai vagyunk egymásnak, ha mással nem, ezzel a kézfogással.

Dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Naszlady Attila és dr. Szijártó István,

a konferencia elnökei