Örökös Tagok

Dr. Balogh János
Bartis Ferenc
Bánffy György
Beke György
Id. Dr. Béres József
Bessenyei Ferenc
Buzánszky Jenő
Dr. Czine Mihály
Dobos László
Fekete Gyula
Ferencz Éva
Für Lajos
Grosics Gyula
Győrffy László
Dr. Hegedűs Lóránt
Dr. Kanyar József
Dr. Kindler József
Kiss Dénes
Dr. Kopp Mária
Dr. Körmendy Béla
Dr. Kövy Zsolt
Kunszabó Ferenc
Kurucz Gyula
Dr. László Gyula
Makovecz Imre
Dr. Mádl Ferenc
Dr. Márton János
Dr. Molnár Tamás
Nagy Gáspár
Dr. Naszlady Attila
Dr. Nemeskürty István
Dr. Papp Árpád
Pongrácz Gergely
Dr. Pungor Ernő
Dr. Püski Sándor
Dr. Püski Sándorné Zoltán Ilona
Dr. Pozsgay Imre
Rácz Sándor
Rózsás János
Sándor András
Sánta Ferenc
Dr. Schulek Ágoston
Sinkovits Imre
Dr. Soós Kálmán
Sütő András
Dr. Szíj Rezső
Varga Domokos
Dr. Varga Mihály
Dr. Vigh Károly