Szabó László Zsolt úrnak a Magyar Televízió I. elnökének Budapest

Tisztelt Elnök úr!
A Százak Tanácsa legutóbbi ülésén megbízta ügyvezető elnökét, hogy jelezze a közszolgálati Magyar Televízió I. Elnökségének: megalakulásától fogva a Százak Tanácsa figyelemmel kíséri a politika, a közélet eseményeit, s szükségesnek ítélt állásfoglalásait a pártoktól és a kormánytól függetlenül, körültekintő viták s egyeztetések után hozza meg. Észrevételeit, tapasztalatait, javaslatait, megoldást kereső gondjait szívesen megosztaná a civil közvéleménnyel, s azzal a kéréssel fordul a Magyar Televízió I. Elnökségéhez, tegye ezt lehetővé megfelelő műsoridő biztosításával. Természetesen a műsorok előkészítését, szerkesztését vállaljuk, remélhető összhangban és egyetértéssel a Magyar Televízió I. illetékes szerkesztőivel.
Mellékelten küldjük a Százak Tanácsa évkönyvét. Szíves figyelmüket felhívjuk a kötet bevezetőjére (5. oldal), amely a Százak Tanácsa létrejöttét és tevékenységének elveit ismerteti, továbbá a tagok névsorát, (8. old.), amelyet kérésünk indoklásának is tekinthetnek.
Budapest, 1999. november 24.

Tisztelettel
Fekete Gyula
ügyvezető elnök