Emlékeztető

Július 2-án rendkívüli ülést tartott a Százak Tanácsa a Testnevelési Egyetem szenátusi termében. Először Fábián Gyulára, Chrudinák Alajosra, Fekete Györgyre és Ozsváth Ferencre emlékeztünk, akiknek végtisztességén csak lélekben lehettünk jelen. Orvostagjainknak, jelképesen a magyar egészségügyi dolgozóknak köszönetet mondtam helytállásukért, majd vendéglátó tagtársunk dr. Mocsai Lajos az egyetem rektora mutatta be az intézményt és a jövendő évek fejlesztési terveit. Kitűnő előadását kérdések követték.

Dr. Tanka Endre jogászprofesszor felvázolta a korábban már mindnyájunknak kiküldött tanulmányát az 5G-ről (Tájékoztató a hazai települések 5G elektromágneses sugárzástól /EMRF/ mentes státusának feltételeiről) melyet dr. Zétényi Zsolt kiegészítése után a jelenlevők megbeszéltek. Miután decemberben részletesen dokumentált levélben állásfoglalást kértünk az MTA elnökétől, aki januárban levélben türelmet kért – most indokoltnak látjuk, hogy gyors rövid választ kérjünk az Elnök Úrtól: Károsnak tartja az 5G-t vagy nem? Tudjuk, hogy a tudományos viták eldöntése nem a társadalom feladata, ezért várunk a magyar tudomány legkiválóbbjaitól tájékoztatást.

A jelenlevők egyhangú támogatásáról biztosították a CitizenGO értékvédő pontjait. A keresztény jelképek és a Szent Korona védelme mindnyájunknak fontos.

A tanácskozást dr. Győrfi Károly, dr. Szász István Tas, dr Somhegyi Annamária, dr. Márai Géza, Totth Elemér, Bakos István, dr. Feledy Péter, dr. Kellermayer Miklós, dr.Duray Miklós, dr. Galuska László, Foltán László kérdéseikkel és megjegyzéseikkel tették tartalmasabbá. Köszönet Mindnyájuknak.

A tavaszi hónapokban kiadtuk dr. Sutarski Konrád Trianon lengyel szemmel c. kétnyelvű tanulmányát és May Attila Nemzeti értékeinkről c. munkáját. (Szent László könyvek)

Dr. Győrfi Károly Európa felszámolásáról írt figyelemre méltó kötetet, (Püski) W. Barna Erika Béres József és Gáspár László írását elemezte A lélek immuncseppjei c. könyvében. (Cereg Graf. Akad) A Százak Tanácsa fehér könyvsorozatában az elmúlt század jeles hazai és közép-európai személyiségeiről (“Szorongató tájékozatlanságunk ellen”) huszonhatan írtak, s negyvenen fogalmaztak meg véleményt, javaslatot (“Nagyot és szépet”) c. könyvünkben. A köteteket szeptember 3-i találkozónkon mutatjuk be.

A baráti légkör és kedves vendéglátás közben figyelmetlen voltam, így őszinte örömmel ezúton gratulálunk Monspart Saroltának, akit a Nemzet Sportolói közé választottak.

Szept. 8-9 Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban a Balaton Akadémia konferenciáján a kötetek szerzői beszélnek, okt. 2-3 Farádon a Kárpát-medencei iskolaügyről tervezünk tanácskozást.

Társadalmi és egyéni értékrendünk zavarai, a modern ember rohanása, híréhsége, a félelem, hogy lemaradunk valamiről – párhuzamosan a reklámok butító erejével, a hazai és az európai politika visszásságaival – nem kedveznek az elmélyült, felelős, értelmiségi magatartásnak. Szomorúan látjuk a parlamenti ellenzék viselkedését, s aggasztónak tartjuk, hazánk nemzetközi hírnevének rombolását.

A Százak Tanácsa szeretne továbbra is a megértés, a párbeszéd keresőiként nemzeti és keresztény értékeink őrzői, egyben a bizalom a reménység hirdetői lenni.

Rendes találkozóink időpontjai az MMA Andrássy úti székházában szept. 3, okt. 1, nov. 5, dec. 3, 14.00-17.00

Baráti kézszorítással Szijártó István üv. elnök

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Október 3-i  találkozónkon folytattuk a 30 év sorozatunkat, tagjaink bemutatkozó előadásait, s beszámoltam folyamatban levő ügyekről. (14.00-17.00 MMA Irodaház Andrássy út 101.) Minden meghívónkban jelzett előadásunkat megtartottuk. Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt időszak fontosabb minket is érintő eseményeiről, a Kész kongresszusról, a Béres RT szép jubileumi ünnepségéről, a Székesfehérváron alakult Csoóri Sándor Társaságról, a Böjte Csaba által vezetett zarándoklatról, a Selye(…)

Emlékeztető

Szept. 5-én az MMA székházban találkoztunk. A megszokottnál kevesebben voltunk, ennek nem pusztán az új helyszín és a nyárutó sok családi programja volt az oka, hanem az ekkor ülésező Nemzetközi Családkongresszus is. Dr. Kucsera Tamás az MMA főtitkára meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd ismertettem az elmúlt két hónap fontosabb eseményeit. Szent István napján a(…)

Emlékeztető

Kedves Barátaim, szeptemberi találkozónkat Pesten az Andrássy út 101 alatt (Bajza u.sarok volt MUOSZ székház) a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában tarjuk. Tervezett programunk: 14.00 tájékoztatás 14.30 Harminc éve történt. dr. Szűrös Mátyás – hozzászólások Mai helyzetünk   – könyvkiadás, irodalom Püski Istvan, Cey-Bert Róbert 16.30 Egyebek. Találkozóink: Szept. 5., okt. 3., nov. 7., dec. 5., 2020.(…)