Emlékeztető

December 6-án délután a szokottnál korábban találkoztunk az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol megnéztük  a CORVINÁKAT bemutató szép kiállítást, s élvezhettünk egy kitűnő idegenvezetést. Köszönjük dr. Tüske László főigazgató Úrnak, s Poprády Géza tagtársunknak. Köszönjük Császár Angela előadását, majd gratuláltunk Budai Ilona és Fekete György Nemzet Művésze kitüntetéséhez. A Hangya vidékmentő szövetkezettel, valamint a  Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk.

A MEVE elnöke Messik Miklós a szervezet munkájáról, a Mátyás király emlékhelyekről tartott előadást, majd Domonkos László a Szolzsenyicin évfordulóra írt új könyvéről beszélt.  Feledy Péter Antall Józsefre emléketett hiteles szavakkal.Felolvastam  egy adventi üzenetet, mellyel a jelenlevők egyetértettek.(e-mailben a távollévők közül is sokan csatlakoztak, ellenvéleményt nem kaptam.) Mózsi Ferenc a novemberi ülésen ismertetett Visegrád Egyetem gondolatról beszélt, én a szükséges szervezésről szóltam, s válaszoltam kérdésekre. A Százak Tanácsa Civil Társaság – hasonlóan a dec. elsején hozott Balaton Akadémia közh. egy.-i döntéshez – ” támogatta a Visegrád Collegium egy majdani Visegrád Egyetem szervezését”. Ehhez a közösségi támogatáshoz az ülésen 29 tagunk  személyesen is csatlakozott. ( a további lépések: tanácskozás Farádon dec.7-8 és az IM-ben dec 18-án)

Január 3-án csütörtökön 14.00-kor találkozunk  az OSZK-ban. Fábry Kornél atya az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről, Vörös Győző régész professzor új ásatairól tart előadást. Mindenkit barátsággal várunk. Többek kérésére , akik nem tudták támogatásukat hova utalni ismét közlöm a Százak Tanácsa Alapítvány számlaszámát: -MKB 10300002-10667318-49020018 –  s egyben ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!

Az ülésvezetésben idén társaim: Batta György, Bardócz Zsuzsa, Foltán László, May Attila, Schulek Edit nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István üv.elnök

dr. Szijártó István
2081. Piliscsaba
Bajcsy Zs. u 28.

Emlékeztető

Jelenléti ívünk szerint 57 résztvevője volt találkozónknak.  Kimentéseket jelentettem be, s azt, hogy jó visszhangja volt állásfoglalásunknak, melyet 80 tagunk írt alá – egyértelművé téve, hogy jelen nemzeti kormányunk erkölcsi és szellemi erővel történő segítését tekintjük feladatunknak, s nem más politikai erőkkel keresünk együttműködést. Nyilatkozat A Százak Tanácsa 2016 november 3.-i ülésén a jelenlevők teljes(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, November 3-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban. Vendégeink lesznek Földi László és ifj. dr. Lomniczi Zoltán December 1-i utolsó idei összejövetelünkön dr.Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást, Csoóri Sándor posztumusz A HAZA EMBERE oklevelének átadása, Wittner Mária tapasztalatai a jubileumi év ünnepeiről, és meghívtuk Kovács Ákos zeneszerző,(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa 2016 szeptember elsején tartott találkozóján a jelenlevők Győrfi Károly Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvének megbeszélése után fontosnak tartják, hogy az üldözött keresztények védelmében, sokkal határozottabb fellépésre kérjék állami és egyházi vezetőinket dacolva az európai keresztényellenes kormányok többségi véleményével. A Százak Tanácsa tagjainak túlnyomó többsége támogatja kormányunk jó törekvéseit. Keresztény gyökereink(…)

Gyászoljuk Csoóri Sándort

Minden magyar nevében tekinti saját halottjának a Kormány közügyeink egyik utolsó napszámosát, a világban élő magyarok örökös elnökét, a nemzet lelkiismeretét. Gazdag életműve mindnyájunké, de ránk barátaira hagyta a legfontosabb végezni valót: új nemzedékek figyelmébe ajánlani megoldatlan sorskérdéseinket. Az örök világosság fényeskedjék Neki és nyugodjon békében. Temetése szeptember 21-én szerdán, 15.00-órakor lesz az Óbudai temetőben(…)

Emlékeztető

Idei első találkozónkat a régi helyünkön a Deák teremben tartottuk és információink szerint idén még itt lehetünk, tehát legközelebb október 6.-án 14.00 –kor találkozunk. Szokásos tájékoztatóm a kimentésekkel kezdődött, (Albert Gábor, Duray Miklós, Sallai Éva, Hámori József – Ő Szolnok megyei jogú város díszpolgári címét vette át, melyhez gratulálunk.) Báthory Katalin a XII. kerület díszpolgára(…)