Emlékeztető

Tisztelt Barátaim,

Az év első találkozóján sokan összejöttünk. Foltán László ügyvivő elnök boldog újévet kívánva ismertette a közeljövő programjait. Megemlékeztünk Budai Ilonáról, s átadtuk a Haza Embere oklevelünket Kocsis Istvánnak. 

Dr. Ceybert Róbert tartott élvezetes előadást az 1526-os mohácsi csata körülményeiről, nagy tárgyismerettel adott áttekintést a XVI. század egyetemes történetéről. Mohácsról írott könyve bizonyára komoly olvasói érdeklődésre tarthat számon. Ezután számot adtam adventi levelünk utóéletéről, a Katolikus Rádióban dec. 7-én Sallai Évával folytatott beszélgetésemről, s az előttünk álló sorskérdések megbeszélésének igényéről. Köszönjük a közzétételeket. A Facebook bejegyzések természetesen vegyesek, többen jelezték, hogy naivitás piacgazdaságban erkölcsről beszélni. Mi nem tehetünk mást, mint hangsúlyozzuk az erkölcsi alap fontosságát. Optimistaként egy olvasói megjegyzést emelek ki “Úgy legyen! A legszebb, legtartalmasabb üzenetű adventi levél, aminek gazdag, igaz, példamutató tartalma remélem sokakat megérint, s elgondolkodtat! Köszönet érte.2023-12-22 at 11:00″

A jelenlevők egyetértettek azzal, hogy miként az ukrán-orosz háborúról többször megfogalmaztuk, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, úgy ezt kívánjuk az izraeli – palesztin /Hamasz/ háborúban is. Ezt ENSZ határozat, Ferenc pápa karácsony ünnepén mondott üzenete, s a magyar társadalom többsége  is így kívánja. Mi tegyük hozzá: reméljük soha nem kerül sor arra, hogy magyar katonák harcoljanak ezekben a háborúkban. Reméljük Lengyelországban a nemzeti érdekek diadalmaskodnak, s a V/4 együttműködés is folytatódik. Rokonszenvünk a nemzeti erőké. Győrfi Károly korábbi előadásában meggyőző adatokat ismertetett a világban zajló vallásüldözésről. 360 millió keresztény üldözéséről van szó. Kínában is jelentős a keresztényüldözés. Jó gazdasági és politikai kapcsolataink latba vetését kérjük a keresztények védelmében.

Örömmel nyugtáztuk a tíz éve megszakadt örmény -magyar hivatalos kapcsolatok újrafelvételét, hiszen a legrégibb keresztény állam sok tagja századok óta együtt él a magyarsággal. Reméljük gazdasági érdekeink nem fogják felülírni erkölcsi értékeinket.

A délután folyamán Kocsis István, Bakos István, Jelenczki István, Foltán László, Zabolai Csekme Éva és Rajnai Miklós szólaltak meg, Foltán László zárta a találkozót, majd kisebb csoportokban folytattuk a beszélgetést.

Legközelebbi találkozónk február elsején, csütörtök du. 14.00 és 17.00 között lesz az Andrássy út 64 alatt a Magyarságkutató Intézetben. (Dr. Szakály Sándor és dr. Nyakas Szilárd előadásaira számítunk.) Mindenkit várunk.

Baráti kézszorítással: Szijártó István

Elismerés

Böjte Csaba testvér a Százak Tanácsának tagja, akinek gyermekmentő munkáját elsőként ismertük el “a Haza Embere” oklevelünkkel. Örömmel fogadtuk  a Béke Nobel-díjjal való elismerés javaslatot, a Magyar Művészeti Akadémia, s az EMKE  kitüntetését. Csaba testvér minket “a bizalom és remény csapatának” tekint, s mi szavaira Krisztus követő magyarként, lelki testvéreként figyelünk. A Százak Tanácsa nevében Foltán László ügyvivő elnök és  Szijártó István tiszteletbeli elnök.

Emlékeztető

A Százak Tanácsa májusi összejöveteléről. Foltán László ügyvivő elnöki köszöntőjében Ferenc pápa látogatásának jelentőségét emelte ki, majd dr. Maróth Miklós professzor, akadémikus a kereszténység nemzetek feletti hálózatának negyedik századi megerősödéséről ennek lelki egyben történelmi-társadalmi okairól,  s a mai felsőoktatás, különösképpen a bölcsészettudományi képzés helyzetéről, világszerte  tapasztalható válságáról beszélt. Új -csatlakozásra felkért- tagjaink közül először Vincze László papírmérnök, papírmerítő mester, a Százak Tanácsa régi támogatója beszélt életéről,(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa április hatodikán a Nádor u. 36. alatt a Magyarságkutató Központ előadótermében tartott összejöveteléről. A szokottnál kevesebben voltunk együtt. Foltán László ügyvivő elnökünk köszöntője után Bogyay Elemér és Gyimesi János osztottak meg történeteket a világon legismertebb magyarról: Puskás Ferencről, aki ezen a napon lenne 90 éves. A Haza Embere  okleveleink átadása tette ünnepivé találkozónkat. Először Császár Angela felolvasta Bárdi László laudációját Zétényi Zsolt jogászról, majd én(…)