Emlékeztető

Tisztelt Százak Tanácsa, kedves Barátaim,

Október 7-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban 37 tagunk először dr. Bogár Lászlótól hallott egy nagyívű,  3500 évet és a mai világhelyzetet is átölelő előadást. (Miután  el kellett  mennie így előadásáról vita nem alakult ki.) Dr. Hetzmann Róbert bemutatta a Patrióták Közössége munkáját, majd dr. Zétényi Zsolt méltatta Kocsis István Trianon kötetét. Dr. Murányi László, Kocsis István, Bakos István, Foltán László, dr. Keserű Katalin, Rajnai Miklós, dr. Somhegyi Annamária, dr. Náray Gábor, Bogyai Elemér, dr. M.Kiss Sándor, Pintér Mihály, s az elnöklésben társam Gyurkovits Kálmán szólaltak meg különböző témákat érintve. (Kárpátaljai szoborállítás, Eötvös Loránd szobor, a Kárpát-medence mint ökológia egység tervezete, újabb együttműködési megállapodásaink, a Farádon szervezett tanácskozás, dr. Boros Erika versgyűjtemény szerkesztése, dr. Konrád Sutarski új verskötete, dr. Kováts-Németh Mária és Borbély Károly új könyve, az MTV vezetőinek válaszlevele, dr. Somodi István Kovács Béla díja.) Fél öttől kisebb csoportokban folytattuk a beszélgetést. Legközelebb november 4.-én találkozunk.

Megköszöntem az állásfoglalásunk pontosításában segítő dr. Keserű Katalin, Bakos István, dr. Fekete Gyula, dr. Zétényi Zsolt és Hegedűs Endre közreműködését és 83 aláírásotokat.

(A névsor bővül, hiszen többeknek elkerülte figyelmét levelem.)

A napi politika fejleményeit nem követi a magyar társadalom jelentős része, ezért most egy részletesebb, több területet is érintő áttekintésnek még van esélye, hogy a kiábrándult, vagy közönyös a HIR TV  az MTV és a Kossuth rádió elemzéseit nem ismerő nemzettársainkat is megszólítsa. Tavaszig lehetőségünk lenne érdemi párbeszédekre több területen.  Ezután -látjuk a cseh választási eredményeket- úgyis csak a ring marad, a piros és kék sarokkal.

Köszönöm mindazoknak akik segítenek olvasókhoz juttatni a most ismét mellékelt állásfoglalásunkat, mely elsősorban azoknak szól, akik a stop Gyurcsánynál árnyaltabb áttekintést igényelnek.

Soros ülésvezető és programelőkészítő társaim Bakos István, dr. Bíró Zoltán, dr. Fekete Gyula, Foltán László és dr. Gyurkovits Kálmán nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István

Állásfoglalás

A SZÁZAK TANÁCSA soros elnökei  – orvos, tanár, mérnök, művész, jogász, sportoló, egyházi méltóságot viselő, kommunikációs és gazdasági szakember tagjaink (közöttük a Magyar Tudományos és Művészeti Akadémia elnökei) nevében –  kérjük a magyar társadalom a koronavírus védőoltásoktól személyes félelemből, vagy politikai véleményük miatt tartózkodó tagjait, bízzanak a magyar orvosokban, víruskutatókban, az egészségügyben dolgozókban és kérjék a védőoltást. Barátsággal és bizalommal: Andrásfalvy(…)

Búcsú

Monspart Sarolta mesteredző, az egészséges testmozgásnak elkötelezett tájfutó világbajnok tagtársunk, szeretett barátunk a Prima Primissima-díjjal is kitüntetett Nemzet Sportolója 76 évesen ehúnyt. A család gyászában osztozva őrizzük emlékét. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Neki!

Közös HÚSVÉTI ÜZENETÜNK

SURSUM CORDA ! A Százak Tanácsa a bizakodás és a remény csapataként, a ma kétszeresen is böjtben élő magyarsághoz azzal az üzenettel fordul, hogy mindenki gondolja végig közös felelősségünket az Életért. A gyűlölet szítása és a viszálykodás mindenkit elvakít. Le kell borulnunk az élet csodája előtt, segítenünk kell egymást, hogy emberibb módon élhessünk. A XX. században két világháború és két totális diktatúra rombolta életünket,(…)