Emlékeztető

 

Tisztelt Barátaim!

A Százak Tanácsa június 7.-én csüt. du. az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartotta két hónapos nyári szünetünk előtti utolsó találkozóját.

Találkozónk előadója és az egész délután folyamán vendégünk volt Jerzy Snopek író, fordító, irodalomtörténész -Lengyelország nagykövete és felesége Gedeon Márta tanárnő, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanára.

Májusi találkozónkon Márai Géza docens előadása után elfogadásra és támogatásra javasolta az alábbi szakmai dokumentumot, melyet a jelenlévők ellenvetés nélkül elfogadtak. (melléklet)

Bardócz Zsuzsa prof. előadását a Szent László könyvek sorozatában a Balaton Akadémia kiadta.

Szeremley Béla elnök a Hangya szövetkezetekről tartott májusi előadását is -fontossága miatt- szintén azonnal nyomdába adtuk, s Szabó Zoltán szerzőtársával. Ők is egy szép könyvet jegyeznek.

Ismertettem a gratulációinkra érkezett köszöneteket (Orbán Viktor miniszterelnök Úr, Nagy István agrármin. és tagtársunk Vizkelety Mariann IM államtitkár) Fazekas Sándor volt miniszter Úr meleg hangú levélben kérte -más irányú munkája miatt- törlését a Százak Tanácsa tagnévsorából további jó munkát kívánva. (Javaslom később erre térjünk még vissza.)

Új tagjaink: dr. Keserű Katalin művészettörténész professzor, dr. Pátkai Róbert ev. püspök (London), dr. Szakály Sándor történész, egy.i tanár, Jelenczki István filmrendező, dr. Ürge László vegyész, vezérigazgató.

A következő hónapokban az ülésvezetésben és javaslataitok összegyűjtésében Schulek Edit, Bardócz Zsuzsa, Hámori József, May Attila, Batta György segítik Foltán László ügyvivő és az én munkámat. Köszönöm Nekik.

A Százak Tanácsa Alapítvány elnöke Andrásfalvy Bertalan, kurátorai: Kováts-Németh Mária és Hornyák László.

A találkozón nagy tetszéssel fogadtuk nagykövet úr, tartalmas és szellemes előadását. Ezúton is kérjük: minél többször legyen résztvevője baráti összejöveteleinknek.

Kérdéseket fogalmaztak meg, illetve információkat osztottak meg velünk: Feledy Péter, Kondor Katalin, Rajnai Miklós, Hajdú Lajos, Kocsis István, Medvigy Endre, Totth Elemér, Zétényi Zsolt, Bardócz Zsuzsa, Sutartski Konrád, Foltán László.

A felvetett témák egy része, mint Bakay Kornél üzenete a Margitszigetre tervezhető emlékműről – A MAGYAR FÁJDALOM EMLÉKHELYE – további tájékozódást igényel (erre időközben sort kerítettünk.)

Őszi összejövetelünk ugyanitt szept, okt, dec első csütörtökjén (november második csüt. !) lesznek, 14.00 és 17.00 között.

Ülésvezető társaim Bardócz Zsuzsa, Schulek Edit és Foltán László nevében is jó nyarat kívánok Mindenkinek.

 

baráti kézszorítással

Szijártó István ügyvivő elnök

 

Melléklet:

A jelentősebb NAPI élelmiszermérgek előfordulása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggése.

Dr. Márai Géza c. egyetemi docens (SZIE), Elnök (Ökológiai Egyesület),

Százak Tanácsa vitaülés, 2018. május 3.

Az ország nehéz demográfiai helyzetének, akár kismértékű javulása is, igen összetett és bonyolult, több tudományos és szakmai területet érintő összefogás eredményeképpen jöhet csak létre. Az elmúlt időszak családpolitikai, szociális és egészségügyi erőfeszítései a fogyó nemzet mélypontjáról már bizonyos mértékű felemelkedést indított el azzal, hogy a teljes termékenységi ráta a 2010-es 1,25-ről 2016-ra 1,49-re nőtt és a halálozási arány is jelentősen csökkent.

Azonban meg kell állapítanunk, hogy nem csak a napjainkra sikeresen növekvő gyermekvállalási szándékot kell elősegíteni és javítani, hanem a KÉPESSÉGET is, továbbá hasonlóan nagy jelentőségű feladat a várható élettartam jelentős növelése, a nagyszámú közép- és időskori halálozás csökkentése.

A demográfiai eredményeinket segítő gyermekvállalási képességek javításában, ill. a halálozási arány csökkentésében a rendkívül sok és fontos más tényező mellett kevés információ hangzik el a napi élelmiszereinkben előforduló mérgek (toxikus anyagok) hatása és a tényleges demográfiai hátrányok összefüggéséről.

A napi élelmiszermérgek eredetének és káros hatásának összefoglalása

I. A szervezeten kívüli női nemi hormon (ösztrogén) hatású toxinok és forrásaik:

1. A gabonák Fusárium és Aspergillus penészgombáinak egyes mikotoxinjai (F-2, OTA, DON)

2. Fitoösztrogének (szója)

3. Xenoösztrogének (kemikáliák)

4. Metalo-ösztrogének (Cd, Pb és Cr); 5. Ivóvíz- és szennyvíz ösztrogének (fogamzásgátlók és az előzőek maradékai).

Mindezek előfordulása a MINDENNAPI élelmiszerekben: Az összes nyári kalászos gabona és az őszi kukorica; Lisztek, müzlik, korpák (teljes kiőrlés!?); Pékáruk, tészták, konzervek, húsáruk, takarmánytápok, sör stb.; Szójalisztek és izolátumok, extrahált szójadarák, szójatartalmú pékáruk, hústöltelékek, konzervek; szintetikus növényvédőszer maradványok, csomagoltan mikrózott pattogatott kukoricák stb.

A nagy ösztrogén aktivitású élelmiszerek HATÁSA a népességalakulási képességekre (orvosi szakirodalom szerint): Spermiumtermelési zavarok és erős csökkenés; a petefészek és a méh működésének tönkretétele, a meddőséghez hozzájárulás, valamint a vetélés és a koraszülés előidézése; a férfi nemi szervek kifejlődésének gátlása és jelentős hozzájárulás a termékenyítőképesség leromlásához; a születési súly csökkenése; a férfi ivarszervek működésének gátlása stb.

II. Az életvitelt, egészségi állapotot és szaporodó képességet befolyásoló egyéb toxinok és metabolitjai

1. További Fusarium és Aspergillus penészgombák mikotoxinjai (T-2, OTA, Aflatoxin): előfordulása a már idézett MINDENNAPI élelmiszerekben.

2. Általános hatás (orvosi szakirodalom szerint): étvágytalanság, véres gyomor- és bélgyulladás (sejtmérgek!), ellenállóképesség csökkenése és immunszupresszivitás, a petefészek működésének és ciklikusságának gátlása, a méh szöveteinek, az endometrium mirigyeinek és a magzatoknak a károsodása, magzatfejlődési rendellenességek, vetélés, rákkeltő hatás, avitaminózis és esszenciális aminosav hiány, súlyos májelfajulás stb.

 

FŐ FELADATOK ÉS TENNIVALÓK:

Megelőzéshez: a pontos helyzetfelmérés az élelmiszer- toxinok keletkezéséről és a szennyezettség mértékéről, összetételéről és a hatásmechanizmusokról, valamint az élelmiszer-toxinok csökkentése, ill. kizárása.

Megoldási változatokhoz: a tényleges szembenézés a nehézségekkel; több szakterület, szaktárca, felelős civil és agrárifjúsági szervezet stb. összefogásával a fokozatos és szakaszos végrehajtás elvégzése; továbbá a végrehajtásban erős társadalmi és Kormány-akarat.

A demográfiai várható (tervezhető?) eredmények: mindezek révén lehetséges a teljes termékenységi ráta növekedése 0,1-0,3-as értékkel 6-10 év alatt, a népességfogyás mérséklődése és a születéskori várható életkor 2-3 éves növekedése.

A SZÁZAK TANÁCSA KÖSZÖNI MÁRAI GÉZA TAGTÁRSUNK MELLÉKELT JAVASLATÁT S JÚNIUS 7.-i ÜLÉSÉN EGYHANGÚAN TÁMOGATTA JAVASLATÁNAK A KORMÁNY SZAKMAI DÖNTÉSHOZÓI ELÉ TERJESZTÉSÉT.

Szijártó István

2081.Piliscsaba, Bajcsy Zs. u 28

+36302378079

Emlékeztető

Jelenléti ívünk szerint 57 résztvevője volt találkozónknak.  Kimentéseket jelentettem be, s azt, hogy jó visszhangja volt állásfoglalásunknak, melyet 80 tagunk írt alá – egyértelművé téve, hogy jelen nemzeti kormányunk erkölcsi és szellemi erővel történő segítését tekintjük feladatunknak, s nem más politikai erőkkel keresünk együttműködést. Nyilatkozat A Százak Tanácsa 2016 november 3.-i ülésén a jelenlevők teljes(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, November 3-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban. Vendégeink lesznek Földi László és ifj. dr. Lomniczi Zoltán December 1-i utolsó idei összejövetelünkön dr.Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást, Csoóri Sándor posztumusz A HAZA EMBERE oklevelének átadása, Wittner Mária tapasztalatai a jubileumi év ünnepeiről, és meghívtuk Kovács Ákos zeneszerző,(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa 2016 szeptember elsején tartott találkozóján a jelenlevők Győrfi Károly Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvének megbeszélése után fontosnak tartják, hogy az üldözött keresztények védelmében, sokkal határozottabb fellépésre kérjék állami és egyházi vezetőinket dacolva az európai keresztényellenes kormányok többségi véleményével. A Százak Tanácsa tagjainak túlnyomó többsége támogatja kormányunk jó törekvéseit. Keresztény gyökereink(…)

Gyászoljuk Csoóri Sándort

Minden magyar nevében tekinti saját halottjának a Kormány közügyeink egyik utolsó napszámosát, a világban élő magyarok örökös elnökét, a nemzet lelkiismeretét. Gazdag életműve mindnyájunké, de ránk barátaira hagyta a legfontosabb végezni valót: új nemzedékek figyelmébe ajánlani megoldatlan sorskérdéseinket. Az örök világosság fényeskedjék Neki és nyugodjon békében. Temetése szeptember 21-én szerdán, 15.00-órakor lesz az Óbudai temetőben(…)

Emlékeztető

Idei első találkozónkat a régi helyünkön a Deák teremben tartottuk és információink szerint idén még itt lehetünk, tehát legközelebb október 6.-án 14.00 –kor találkozunk. Szokásos tájékoztatóm a kimentésekkel kezdődött, (Albert Gábor, Duray Miklós, Sallai Éva, Hámori József – Ő Szolnok megyei jogú város díszpolgári címét vette át, melyhez gratulálunk.) Báthory Katalin a XII. kerület díszpolgára(…)