Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2023 március 2-i üléséről.
Pesten a HÁLÓ Közösségi tér adott otthont találkozónknak, melyen ötvennél több barátunk jelent meg. Foltán László ügyvivő elnökünk rövid tájékoztatást adott a mai veszélyes helyzetről, s egy Petőfi költemény előadásával utalt történelmi előzményekre. Négy új tagunk bemutatkozását terveztük, s személyes bemutatkozásuk előtt néhány szóban ismertettem, miért esett rájuk választásunk.
Dr. Jerzy Snopek irodalomtörténész, fordító, egyetemi tanár – az utóbbi 6 évben  hazánkban Lengyelország nagykövete, a Lengyel Tudományos Akadémia  professzor extra ordináriusa négyszáznál több esszét, tanulmányt publikált, felesége Gedeon Márta a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének tanára. Ezen a tanszéken tanulnak a nagyvilág egyetemei közül legtöbben – százan – magyar nyelvet. (Néhány éve a Százak Tanácsa négy tagja az egyetem vendégeiként találkozhattunk a diákokkal és Varsóban élő magyarokkal.)
Dr. Nyakas Szilád  állandó meghívott tagunk már egy évtizede, így sokan ismerjük mint kommunikációs szakembert, aki filozófia-magyar szakos bölcsészként a Magyar Rádió főmunkatársa, vezető szerkesztője, a Bartók adó főszerkesztője volt.(bár korábban a balatonboglári kápolnatárlat felszámolásáról készített riportja miatt egyszer már eltávolították a rádióból) Az ELTE és a Károli Egyetem közéleti kommunikációt oktató tanára.
Dr.Cs.Varga István Egerben élő egyetemi tanár, magyar-orosz szakos bölcsész volt, a Németh László Társaság első elnöke. Volt győri bencés diákként sokat publikált, videókon több előadását láthatják az Ars Sacra és a XX. századi magyar és orosz irodalom tárgyköréből. (Jeszenyin, Borisz Paszternák, Németh László, Gárdonyi)
Dr. Ujváry Gábor történész, levéltáros, szerkesztő, a VERITAS Horthy-kor kutatócsoportjának vezetője, a Székesfehérváron alapított Kodolányi Főiskola (ma már Egyetem) tanszékvezető tanára, korábban a Balassi Intézet főigazgatója, a Bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatója, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint életművének kutatója, hazai és külhoni szakfolyóiratok szerkesztője  és a Somogy kulturális folyóirat főszerkesztője.
Ezután Jerzy Snopek felolvasta Petőfi és Bem kapcsolatáról készített tanulmányát (ezt a Szent László könyvek lengyel kötetében készülök közölni) – melyet értő figyelemmel és baráti szívvel fogadtunk.
Cs. Varga István bemutatkozó előadása igazolta a jelenlevők számára, hogy miért szeretik diákjai a nagyműveltségű, kitűnő előadót.
Ujváry Gábor igazi történészként mutatkozott be saját munkáiról is tárgyszerű tájékoztatást adott, kerülve a stiláris és érzelmi túlzásokat.
Nyakas Szilárdról először Talpassy Zsombor mondott baráti szavakat, majd a kultúra, az irodalom és művészetek, s a sport vonzásában átélt évtizedeiről tartott élvezetes bemutatkozó előadást régi-új társunk a kitűnő szerkesztő riporter.
Bakos István bejelentette, hogy márc. 29-én szerdán 6 órakor az Eötvös Collégiumban köszöntjük Kossuth -díjas tagunkat a 85 éves Ágh Istvánt.
16.00-kor Foltán László  Zétényi Zsolt kérdésére  bejelentette, hogy Matuska Márton Bethlen Gábor-díjas délvidéki újságírót találkozóink állandó meghívottjának tekintjük. Megköszönte az előadóknak és a hallgatóknak az együttlétet, a HÁLÓ vezetőinek a nagyszerű elhelyezést kifejezve reményét, hogy az Andrássy út 64-ben találkozhatunk április 6-án. Ezután kisebb csoportokban folytatódott a beszélgetés. (Szijártó István)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, Ezévi utolsó találkozónk december elsején 14.00-kor lesz, az Országos Széchényi Ferenc Könyvtárban. Aki még nem volt ősszel, kérjük jöjjön negyedórával előbb, hogy a belépéshez szükséges igazolványt elkészítsék. A tervezett program: Maróth Miklós, Sótonyi Péter, Csókay András és Lévai Attila professzorok az egyéni és közösségi értékrendről tartanak előadást. Barátsággal várunk. Foltán László ügyvivő elnök

Búcsú

Gyászoljuk tagtársunkat, Wittner Máriát, aki életében hordozta a tisztesség és cselekvő hazaszeret keresztjét, példát adva nemzetünknek Isten félelemből, becsületből. Az örök világosság fényeskedjék Neki. Magyarok millióival együtt a Százak Tanácsa őrzi emlékét.

Emlékeztető

Szeptemberi találkozónkra – az Országos Széchényi könyvtár dísztermébe – sokkal többen jöttek el, mint a korábbi években megszoktuk. Foltán László – mint szeptember elsejétől ügyvivő elnökként  felelős vezetője a Százak Tanácsának, -a posztumusz ” Haza Embere” díjjal elismert Hámori József professzor  családjának köszöntése után Dörner Györgynek adta át a szót, aki Illyés Gyula népmese feldolgozását mondta el nagyszerűen. Béres József beszélt  szép szavakkal dr. Hámori József professzor úr,(…)