Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019. január 3-án délután az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartott üléséről.

Többen kértek kimentést, Andrásfalvy Bertalan kérésére tavasszal visszatérünk a magyar vidék gondjaira, évekkel ezelőtt írt Segítség! című írásának alapján.  Kiadtuk a februárban indított Szent László könyvsorozatunk 16. kötetét, melyben négy katolikus, egy evangélikus és egy református egyházi vezető válaszolt arra a kérdésre, hogy mit tehetünk a Hazáért?

Gratuláltunk Judik Zoltán építészmérnök, kosárlabda olimpikonnak, aki 2018-ban a senior teniszezők világranglistáján 85 évesen lett első helyezett, francia, ausztrál, amerikai, canadai senior versenyzőket megelőzve. A  mindnyájunk által nagyrabecsült Maróth Miklós professzort, Hóvári János turkológust, volt diplomatát és Judik Zoltánt az idei évtől rendes tagunknak kérjük fel.

A Magyar Katolikus Rádió január 8.-i Délutáni találkozások c. adása számára a Százak Tanácsa elmúlt években végzett munkájáról Sallai Éva kérdezett. Tavasszal Foltán László ügyvivőnk mellett Kovátsné Németh Mária egyetemi magántanár, Tasnády Hajnal közgazdász, Náray- Szabó Gábor kémikus, akadémikus, Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző segítenek programjaink összeállításában és az ülések vezetésében.

Felkért előadóinknak köszönhetően élménygazdag volt idei első összejövetelünk. Dr. Vörös Győző ókor- kutató, régész professzor az MMA tagja kitűnő előadást tartott jelenlegi munkájáról. Jordániában  a Holt -tenger keleti partján Machaerus hegyén kiásta Nagy Heródes király és fia Heródes Antipas erődített palotáját, ahol Keresztelő János fejevétele is zajlott. Büszkén hallgattuk a Szentföldi Magyar Ásatásokról szóló beszámolót, s őszintén reméljük Vörös Győző munkája, egyszer magyar állami támogatást is kap. Béres Józsefnek  ezúton is köszönjük, hogy segíti a Machaerus ásatást.

Dr. Fábry Kornél atya a jövő évben (2020 szept 13-20) 1938 után ismét Budapesten rendezendő 52.Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára a hatalmas és szerteágazó szervezési feladatokról beszélt. Élmény volt látni az 1938-as 34. Budapesten rendezett Eucharisztikus Világkongresszus képeit. Az előkészítés láthattuk szakszerűen és jó ütemben folyik, a kongresszusi iroda címén -1064.Bp. Vörösmarty u.40. titkarsag@iec2020.hu illetve a NEK2020 beütésével szerezhetünk naprakész ismereteket. Imáinkkal mindnyájan segíteni tudjuk a munkát.  Galgóczy Gábort a KÉSZ társelnökét kérjük segítse továbbra is tájékozódásunkat. Én a szentéletű Márton Áron püspök Gyulafehérváron 1946-ban kiadott körleveléből idéztem: “A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és szeretetet kell érvényre juttatnunk.”  És legyünk büszkék arra, hogy immár a harmadik pápa mutatja fel Karácsonykor és nagy ünnepeken ország-világnak a magyar államcímerrel, magyar szentjeinkkel díszített evangéliumos könyvet -Ozsvári Csaba alkotását- a könyvborító központjában a Magyarok Nagyasszonyával, kezében a kis Jézus, feje felett a magyar Szent Korona. (A Kassán dolgozó Puss Sándor jezsuita atya közlése)

Kérdéseket illetve véleményüket fogalmazták meg Totth Elemér, Jobbágyi Gábor, Kellermayer Miklós, Feledy Péter, Sutarski Konrád és Rajnai Miklós. Mindkét kitűnő előadónkat visszavárjuk, örülünk ígéretüknek. Csoportos beszélgetéseinket negyed hatra befejeztük.  A Nagy Gáspárra emlékező misére még időben odaérhettek tagjaink. Következő találkozóinkon tervezzük Murányi László és Tanka Endre új könyveinek bemutatását, áprilisban minikonferenciát a magyar vidék helyzetéről, s több korábbi meghívásunkra várunk válaszokat. Márciusban dr.Rétvári Bence államtitkárt várjuk . A  “nemzeti minimum” megfogalmazásának kérdését továbbra is feladatunknak tartjuk, hiszen Fekete Gyula húsz év előtti sorai jórészt aktuálisak. Tavaszi találkozóink időpontjai: febr. 7, márc. 7, ápr. 4, május 2, június 6 – mindig a hónap első csütörtök délutánján 14.00 és 17.00 között az OSZK dísztermében.

Boldog Újévet kívánok mindenkinek ülésvezetésben társaim: Schulek Edit, Bardócz Zsuzsa, May Attila, Batta György és Foltán László nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa március másodikai ülésén a Várban  a jelenléti ív bizonysága szerint  50-en voltunk együtt. Napirend előtt Murányi László felolvasta dr. Kisida Elek 1997 március 2-án megfogalmazott intelmeit, mely ma is időszerű. Majd egy könyvet ajánlott, egy sajtó gyűjteményt, dokumentációt. Amit Dabas polgármestere és dr. Béres József segítségével sikerült kiadni.Arany János 200 éve ezen a(…)

Emlékeztető

Emlékeztető a Százak Tanácsa 2017 febr.2.-i üléséről Az időjárási, járványügyi és közlekedési nehézségek ellenére 53-an gyűltünk össze a Várban . Felállva emlékeztünk halottainkra: Olafsson Placid atyára, Erkel Tiborra, s a veronai buszbaleset fiataljaira. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Ismertettem a nekem jelzett kimentéseket, s a fontosabb januári eseményeket. A jelenlevők egyhangú hozzájárulásával társaságunk ügyvivőjéül felkértem(…)

Megemlékezés

Boldog, Istennek szentelt, embertársai szolgálatába állított életének 101.évében elhunyt tagtársunk: Olofsson Placid atya, a GPU lágerek legboldogabb politikai foglya. A GULAGON így fogalmazta meg a túlélés szabályait: 1.Ne dramatizáljuk a szenvedést, ne panaszkodjunk, mert azzal még soha nem oldódott meg semmi. 2.Vegyük észre az élet apró örömeit és örvendezzük meg, mert ez az élet művészete.(…)

Emlékeztető

Január 5.-i ülésünk rendhagyó módon úgy kezdődött, hogy azok a tagjaink, akik nem voltak ott a decemberi könyvbemutatón átvehették Bakos Istvántól a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvezető kurátorától a kolozsvári Bethlen szobor aranykönyvét. Szokásos tájékoztatóm után Makláry Ákos a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanára a(…)

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak!

Tisztelt Barátaim, Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak! Elsőként Olafsson Placid atyának gratulálunk szeretettel közelgő 100. születésnapjára, s természetesen minden jeles napját ünneplő barátunknak. December elsején 78-an voltunk együtt a Várban idei utolsó találkozónkon. Dr. Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szívhez és értelmünkhöz is szóló adventi gondolatai után Császár Angela(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim! Idei utolsó találkozónkat december elsején, csütörtökön du.14.00-kor tartjuk a Magyarság Házában (Szentháromság tér 6). Tervezett programunk: 14.00-14.15. Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeiről (üv. elnök) 14.15. Adventi gondolatok (dr. Veres András győri püspök, a Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) 14.45. „A HAZA EMBERE” – posztumusz köszönetünk Csoóri Sándornak, a világban élő magyarok örökös elnökének.(…)