Emlékeztető

a Százak Tanácsa  október 4-i találkozóján először a kimentésekről illetve az elmúlt hónap eseményeiről szóltam. A Szárszó konferencián (Püski István szervezése) illetve az MTA Magyar Örökség ünnepségén többen voltunk. Klinghammer István elnök Úr támogatásáról biztosította előterjesztésünket. Leányfalun Hitel est volt. A nemzetközi fair-play díjjal és most Magyar Örökség díjjal kitüntetett dr. Kamuti Jenő olimpiai és világbajnokot meghívtuk találkozóinkra.

Meghallgattuk dr. Salamon Konrád egyetemi tanár érdekfeszítő  előadását  az 1918 őszi úgynevezett őszirózsás forradalomról, a Károlyi kormány szerepéről. dr. Somodi István az 1943 évi Balatonszárszón tartott találkozó résztvevőjeként  Szárszó üzenetéről beszélt. Nagy tetszéssel  fogadtuk emlékezését. Szárszó a nemzeti tábor számára ma is vízválasztó – a nemzeti minimumról tervezett novemberi megbeszélésünk alapgondolata Szárszó üzenete.

A novemberre tervezett Hangya konferencia ügyében komoly előrelépés, hogy dr. Nagy István miniszter úr vállalta a védnökséget és nyitó előadást  (időközben már az időpont is megszületett nov.27.- a Vajdahunyad Vár dísztermében) Andrásfalvy Bertalantól és Duray Miklóstól kértek előadást a Hangya társelnökei.Több barátunk részvételét illetve felkérését is javasoltuk. Feledy Péter bemutatta a Szamár és a citera címen kiadott – a tájékoztatásról szóló – Szent László kötetet.

Salamon Konrád előadásához Koós Ferenc és Hámori József, Somodi István előadásához  Fekete Gyula, Szász István Tas, dr. Bene Éva,  Rajnai Miklós, a Hangya témához Rókusfalvy Pál és Andrásfalvy Bertalan szóltak hozzá. 

Október 17-én és 18-án lengyel ünnepségek  ( Hitel est ill. Eötvös Collegiumi rendezvények ) Sutarski Konrád és Jerzy Snopek nagykövet úr részvételével.

Murányi László okt.11.-én előadó estet  tart a Klebelsberg kastélyban.

Mózsi Ferenc  a pentaton kapcsolat címmel kezdi nov 8.-án találkozónkat, majd a nemzeti minimumról vitainditó előadást tartanak dr. Bíró Zoltán és dr. Fekete Gyula. (OSZK fsz.tárgyaló)

Tagjainkat várjuk. Ülésvezető elnök társaim nevében barátsággal:

Szijártó István üv.elnök.

 

Emlékeztető

Január 5.-i ülésünk rendhagyó módon úgy kezdődött, hogy azok a tagjaink, akik nem voltak ott a decemberi könyvbemutatón átvehették Bakos Istvántól a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvezető kurátorától a kolozsvári Bethlen szobor aranykönyvét. Szokásos tájékoztatóm után Makláry Ákos a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanára a(…)

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak!

Tisztelt Barátaim, Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak! Elsőként Olafsson Placid atyának gratulálunk szeretettel közelgő 100. születésnapjára, s természetesen minden jeles napját ünneplő barátunknak. December elsején 78-an voltunk együtt a Várban idei utolsó találkozónkon. Dr. Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szívhez és értelmünkhöz is szóló adventi gondolatai után Császár Angela(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim! Idei utolsó találkozónkat december elsején, csütörtökön du.14.00-kor tartjuk a Magyarság Házában (Szentháromság tér 6). Tervezett programunk: 14.00-14.15. Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeiről (üv. elnök) 14.15. Adventi gondolatok (dr. Veres András győri püspök, a Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) 14.45. „A HAZA EMBERE” – posztumusz köszönetünk Csoóri Sándornak, a világban élő magyarok örökös elnökének.(…)

Emlékeztető

Jelenléti ívünk szerint 57 résztvevője volt találkozónknak.  Kimentéseket jelentettem be, s azt, hogy jó visszhangja volt állásfoglalásunknak, melyet 80 tagunk írt alá – egyértelművé téve, hogy jelen nemzeti kormányunk erkölcsi és szellemi erővel történő segítését tekintjük feladatunknak, s nem más politikai erőkkel keresünk együttműködést. Nyilatkozat A Százak Tanácsa 2016 november 3.-i ülésén a jelenlevők teljes(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, November 3-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban. Vendégeink lesznek Földi László és ifj. dr. Lomniczi Zoltán December 1-i utolsó idei összejövetelünkön dr.Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást, Csoóri Sándor posztumusz A HAZA EMBERE oklevelének átadása, Wittner Mária tapasztalatai a jubileumi év ünnepeiről, és meghívtuk Kovács Ákos zeneszerző,(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)