Emlékeztető

a Százak Tanácsa szept. 7-i találkozójáról. Elöljáróban: idei találkozóink továbbra is a hónap első csütörtöki napján (okt. 5.  14.00) az Andrássy út 64 alatt a Magyarságkutató Intézet gyönyörűen újjávarázsolt épületében lesznek prof. Kásler Miklós főigazgató Úr jóvoltából. Dr.Vörös Győző előadása 2014-re maradt, mert dr. Csák János miniszter úr kíséretében Jordániában volt, s több barátunk kért kimentést.

Felállva emlékeztünk dr. Hóvári János történészre, turkológus tanárra, aki több országban nagykövet, legutóbb a Türk Tanács magyar képviselője volt.  (Temetése okt. 9. 11.00 Farkasréten lesz.) Köszöntöttük dr. Béres Józsefet, akinek sok és eredményes munkáját Szolnok Vármegye díszpolgári címmel ismerte el. A Köztársasági elnök a Magyar Becsület Rend elismeréssel tüntette ki a 30 éves Dévai Gyerekmentő Alapítvány szervező vezetőjét Böjte Csaba ferences testvért. Gratulálunk nagyrabecsült tagtársainknak. Dr. Sándor József a SOTE emeritus sebészprofesszora rövid és élvezetes előadásban bemutatta sebészettörténeti összefoglaló munkáját mely orvostanhallgatók tankönyve is egyben, majd M. Kiss Sándor történész professzor osztotta meg velünk emberi- szakmai életútját összefoglaló – 80. születésnapjára – kiadott könyvét is bemutatva. A találkozón az egészség és iskolaügy és a magyar vidék aktuális kérdéseiről dr. Bardócz Zsuzsa, dr. Kováts-Németh Mária, Rajnai Miklós, dr. Béres József, Bakos István, dr. Somhegyi Annamária szóltak. Megemlítettem, hogy nyáron a Balaton Akadémia találkozóján dr. Szabó Zoltán az agrárium helyzetéről tartott érdekes vitaindító előadást dr. Bardócz Zsuzsanna és dr. Petro Kinga de Chalendar hozzászólásaival, dr. Kováts-Németh Mária oktatási helyzetképét is megismertük, melyhez többen hozzászóltak. Foltán László ügyvivő elnökünk zárszavával, záró szavalatával ért véget első őszi összejövetelünk.

(Baráti kézszorítással: Szijártó István)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2023 március 2-i üléséről. Pesten a HÁLÓ Közösségi tér adott otthont találkozónknak, melyen ötvennél több barátunk jelent meg. Foltán László ügyvivő elnökünk rövid tájékoztatást adott a mai veszélyes helyzetről, s egy Petőfi költemény előadásával utalt történelmi előzményekre. Négy új tagunk bemutatkozását terveztük, s személyes bemutatkozásuk előtt néhány szóban ismertettem, miért esett rájuk(…)

Meghívó

Tisztelt Tagtársaim! A soron következő összejövetelünk március 2, csütörtök 14 órakor a Haló Közösségi és Kulturális Központban lesz, 1052, V. kerület,   Semmelweis u. 4 sz. (az Astoria mellett). A napi közérdekű aktualitások után, négy új felkért tagtársunk mutatkozik be nekünk. Van akit már ismerünk, de most mint tagtársat talán egy kicsit jobban megismerhetünk. Dr(…)

Emlékeztető

2023 február 2-i találkozónkról, melyet a “Testnevelés és Sporttudományi Egyetem” könyvtárában tartottunk. Félszáznál többen gyűltünk össze. Foltán László ügyvivő elnökünk először tagtársunknak a távol lévő dr Mocsai Lajos elnök Úrnak és munkatársainak köszönte meg a vendéglátást, majd bejelentette, hogy elvesztettük dr. Márai Géza agrármérnök társunkat, a gödöllői Szent István egyetem  docensét, ahogy halálát tudatva Tamás fia írta Szijártó Istvánnak:  “Kérem ossza(…)