Emlékeztető

Emlékeztető a Százak Tanácsa 2017 febr.2.-i üléséről

Az időjárási, járványügyi és közlekedési nehézségek ellenére 53-an gyűltünk össze a Várban . Felállva emlékeztünk halottainkra: Olafsson Placid atyára, Erkel Tiborra, s a veronai buszbaleset fiataljaira. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Ismertettem a nekem jelzett kimentéseket, s a fontosabb januári eseményeket. A jelenlevők egyhangú hozzájárulásával társaságunk ügyvivőjéül felkértem Foltán László tagunkat, akivel megoszthatom feladataimat.(később érkező tagjaink is csatlakoztak ehhez szavazataikkal) A Százak Tanácsa Alapítvány elnöke dr. Andrásfalvy Bertalan, kurátorai: Császár Angela és dr. Németh Mária (felügyelőbizottságra jelenleg még nincs szükség). Az alapítvány elnöke ad tájékoztatást munkájukról.

Az első előadó tagtársunk: dr Mikola István államtitkár Úr volt, aki igen élvezetes,kitűnő  stílusú, szemléletes egyben nagyívű előadásban adott tájékoztatást a világ dolgairól érzékeltetve a magyar politika feladatait és lehetőségeit. Rajnai Miklós, dr. Fekete Gyula, dr. Bardócz Zsuzsa és Pintér Mihály tettek fel kérdéseket, s kaptak részletes válaszokat, melyeket nagy tetszéssel fogadtak a jelenlevők.Őszinte köszönetünk. Dr. Németh Mária szemléletesen – egy évezred legfontosabb művelődéstörténeti dokumentumainak vetítésével – adott világos, mindnyájunk által vállalható áttekintést a magyar neveléstörténetről. Előadásában kirajzolta  iskolai és felnőttnevelésünk legfontosabb teendőit, egyben a Regula szavaival  jelezte mai nevelési gondunkat: “Hiába kapkodsz az eleresztett gyeplő után”  Dr. Máthé Lajos hagyomány és néprajzkutató – “a mi korunk Kőrösi Csoma Sándoraként” évtizedek óta járja Belső-Ázsiát. Újgur rokonaink között szerzett ismereteiből mutatott be érdekes képeket. Óriási gyűjteménye feldolgozásához, kapcsolatépítő munkájához jó lenne komoly intézményes támogatást kapnia. Dr. Jobbágyi Gábor bemutatta. Zétényi Zsolt “Ártatlanul, jeltelen sírban” című a csendőrpereket bemutató hatalmas munkájának legfontosabb üzenetét: jogsértő és embertelen ítéleteket hagyott ránk a kommunista múlt, amit orvosolni kell. Dr. Zétényi Zsolt ezután Jobbágyi Gábor az 1956-os forradalom eseményeit  – a megtorlás pereit ismertető olvasmányosan megírt, kutatóknak  és diákoknak egyaránt tanulságos munkáját ismertette, mely a forradalom általános értékeléséhez is új nézőpontokat kínál. Dr. Murányi László Márai Halotti beszédét adta elő, majd dr. Andrásfalvy Bertalan mondott a Százak küldetéséhez, feladatvállalásához méltó zárszót. Köszönjük ezúton is mindnyájuk előadását.

Márciusi találkozónkon  (márc. csüt. 14.00) dr. Somodi István (1956-ban a Földművelési Minisztérium Forradalmi Bizottságának vezetője) előadását kértük a Kossuth-téri sortűz körülményeiről. A Százak Tanácsa Alapítványról tervezünk tájékoztatást. Ha választ kapunk Házelnök Úrtól levelünkre, értesítjük tagtársainkat rendkívüli találkozónk idejéről. A Szent László és  Luther-év mellett Arany Jánosra, Mindszenty hercegprímásra, Eszterházy Jánosra is szeretnénk az idei évben méltón emlékezni. Ápolni kívánjuk itthon és a Kárpát-medencében kialakított kapcsolatainkat.

baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Igazi adventi hangulatban zárult idei utolsó találkozónk, s rendhagyóan módon az emlékeztetőt *Andrásfalvy Bertalan *zárszavát idézve kezdem – összejöveteleink önmagukban legyenek jelzések a nemzetért felelősen gondolkodó, dolgozó vezetők számára. A Százak Tanácsa ezekkel a témákkal foglalkozott. Nem várunk válaszokat ezután  sem az általunk megfogalmazott nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, ajánlásainkra.(Azt nem vállalhatjuk, hogy hanghordozókra rögzítjük tanácskozásainkat,(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa november 5.-i összejövetelén a jelenlevőket tájékoztattam az októberi ülés után történtekről. A legfontosabbak: elküldtem  Miniszterelnök Úrnak a Tanka professzor által összeállított, nyilvánosan megvitatott, kiegészített és többségi véleménnyel elfogadott AJÁNLÁSUNKAT, mely egy hete honlapunkon is olvasható. (tanácskozásunk napján érkezett a válasz: Fazekas miniszter Úr illetékes ajánlásunk megválaszolására)Állást foglaltunk Hóman Bálint emlékének őrzése mellett,(…)

A SZÁZAK Tanácsa ajánlásai a Kormánynak

I. A Százak Tanácsa javasolja, hogy a magyar Kormány az Európai Unió Alapszerződése 48. cikke alapján rendes felülvizsgálati eljárás indításával indítványozza az Európai Tanácsnál az  Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 345. cikkének – a közösségi jognak megfelelő – olyan módosítását, ami a termőföld tulajdonjogának megszerzése tekintetében megszünteti annak tőkeként való minősítését, így Magyarország és(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa dr. Gedai István – a Magyar Nemzeti Múzeum ny.főigazgatója – javaslatára támogatja Hóman Bálint történész, kultuszminiszter szobrának Székesfehérvár városvezetése által tervezett felállítását. A XX.század első felének egyik legkitűnőbb történészének és kultúrpolitikusának politikai nézetei ugyan sokak által vitathatók, de börtönbüntetése és a váci fegyházban bekövetkezett halála után mi tudományos teljesítményére emlékezünk . 2015.okt.(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa október elsején tartott összejöveteléről

Beszámoltam az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről. Köszöntöttem körünkben Poprády Gézát az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott főigazgatóját és Kű Lajost az Aranycsapat Alapitvány elnökét. A migráció kérdéséről szeptemberben még megoszlottak a vélemények, olvashattunk elfogult kormánykritikát (Ángyán professzor véleménye),  melyet ma már legtöbben csacskaságnak tartunk, (Feledy Péter erre körlevélben reagált), s Nádasdy Borbála grófnőhöz vagy az amerikai(…)

A SZÁZAK TANÁCSA búcsúzik Nemeskürty Istvántól

Életének 91. évében 2015. október 8-án este meghalt Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár. Nemeskürty István 1925. május 14-én született Budapesten, édesapja hivatásos katonatiszt volt. Ő is apja nyomdokaiba akart lépni: tízévesen lett a pécsi kadétiskola növendéke, majd 1943-ban és 1944-ben a Ludovika Akadémia hallgatója volt. 1945-ben beiratkozott a budapesti(…)