Emlékeztető

A Százak Tanácsa tagjai 2022 május 13-14-én Győrben és Farádon a magyar vidék helyzetéről és iskolaügyünkről beszélgettünk. A szervező dr. Kováts Németh Mária vendégeként  pontosítottuk a meghívóban jelzett témákat. A Széchenyi Egyetemen Dr. Dusek Tamás  egyetemi tanár az általa vezetett Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola munkájáról és jelentőségéről beszélt, majd válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük ezt. Farádon nyilvános ülésen házigazdánk Dr. Németh Ferenc Farád település- és iskolatörténete címmel tartott minden jelenlevő számára nemcsak ismereteket, hanem valódi élményt nyújtó előadást. Személyes sorsának idézésével kezdte Bakos István is a magyar falvakért, a vidéken élőkért vállalt munkásságának vázlatos ismertetését. Így fonódott össze a Hanság falvainak Farádnak, Szilsárkánynak, s a baranyai Petrének,  somogyi és alföldi falvaknak a története. Előadásaikból nemcsak az vált nyilvánvalóvá, hogy a mezőgazdaság elsőrendű feladata az emberek egészséges élelemmel való ellátása, hanem megerősítette azt a meggyőződésünket,  hogy a vidékfejlesztés a nemzet erőinek újratermelése, emberi erőforrásaink megsokszorozása lehetne.  Nagyra értékeltünk sok kormányintézkedést, -külön köszönve a Kárpát-medence magyarjainak támogatását – de a birtokszerkezet kérdését, az ökológiai gazdálkodás támogatását, a Hangya típusú szövetkezetek létrehozását, támogatását továbbra is feladatnak tartjuk. (Dr. Andrásfalvy Bertalan kívánsága szerint a falusi iskolákra való figyelmet is ide sorolom.) Dr. Kováts Németh-Mária bemutatta az általa szervezett “A magyarság megtartó ereje” konferenciák immár ötödik  kötetét, melynek csakúgy mint az előző négynek, szerkesztő -mindenese volt. Ezúttal 28 szerző a Kárpát-medence minden részéről fejtette ki mit gondol a tudomány, művészet, hit kérdéseiről. A kötet szerkesztője – az őszi tanácskozás szervezésétől és vezetésétől, a kéziratok begyűjtésén át a nyomdába adásig, majd onnan a könyvek fuvarozásáig – azzal a hittel dolgozott az utóbbi hónapokban Széchenyi szavait idézve: hogy “ aki a haza megmaradását és szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen.”

Vergiliust idézve a címmel -“Jó lesz egyszer emlékezni …” dr. Szijártó István a Százak Tanácsa negyedszázados krónikáját írta meg. Fekete Gyula alapítónk emlékének ajánlotta a munkát, mely a korábbi “Vállunkra kell vennünk a Hazát” c. -húszéves krónika – folytatása, hogy mint a fa évgyűrűi jelezzék a gazdagodást. Gyimesi János, Foltán László, Sallai Éva, Kisida Elek, Bakos Edit kérdései, hozzászólásai gazdagították a másfél napos tanácskozást. Bár célunk volt, hogy Németh László tanácsa szerint “a Haza sorsához méltó módon” szóljunk iskolaügyünk helyzetéről, javítási lehetőségeiről is  – megismerve az új Kormány minisztériumainak feladatait, még nem kívánunk véleményt formálni.

2022 május 16. A tanácskozáson jelenlevő társaim egyetértésével: Szijártó István üv. eln.

Fontos információ!

Tisztelt Barátaim,  a SZÁZAK TANÁCSA TAGJAI közül, akik jelezték, hogy biztosan eljönnek az EMMI-ben tartott találkozóra márc. 3-án 16.15-től. A névsort leadtuk, a szigorú beléptetési szabályok miatt csak őket tudják fogadni.  Barátsággal Szijártó István Bakos István művelődéskutató, közíró, Budapest Dr. Béres József vegyész, elnök-igazgató, Budapest Dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész, főiskolai docens Bogyay Elemér közgazdász, Torontó, Canada Borbély Károly festőművész,(…)

Információ – Időpont csúszás!

Tisztelt Százak Tanácsa, Kedves Barátaim! MÁRC. 3-i csütörtök délutáni találkozónk Prof. Kásler Miklós miniszter úr hivatali elfoglaltsága miatt később kezdődik. 16.15-től  találkozunk az EMMI Akadémia u. 3 alatti központjában. Kérek mindenkit igyekezzetek ezt az információt terjeszteni. Köszönettel: Szijártó István

Meghívó

Tisztelt Százak Tanácsa, kedves Barátaink! Március 3-án, csütörtökön,  a járvány alakulása lehetővé teszi többször oltott, maszkos tagjaink számára a találkozást az EMMI Akadémia u. 3 alatti központjában tagtársunk dr. Kásler Miklós professzor Úr vendégeként. Reméljük miniszteri feladatai nem fogják elszólítani, s azt is, hogy a vírusok is alkalmazkodni fognak a kutatói előrejelzéshez. 13.45-kor találkozunk, hogy az épületbe lépés szokásos ellenőrzése(…)