Emlékeztető

Emlékeztető

A Százak Tanácsa november 8.-i találkozóján ismertettem az elmúlt hónap eseményeit. A honlapunkon olvasható dévai és szovátai utunk emlékeztetője, tervezzük oktatásról, sportról, egészségügyről kiadott Szent László könyveink között egyházi vezetőink véleményének közlését is. A kérdés változatlan: mit tehetünk a Hazáért?

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Százak Tanácsa közötti együttműködést szándéknyilatkozattal  formalizáltuk Szovátán október 8.-án Lászlófy Pál és Burus-Siklódi Botond elnök urakkal.

A jelenlevők visszautasítottuk Heller Ágnes filozófus  a New York Timesben megjelent mondatait miszerint:

“a magyaroknak történelmi hajlamuk van a szolgalelkűségre”, s hogy ” semmit sem tettünk a szabadságért”

Nem akarunk minősíteni – csak megállapitjuk, hogy ez ostobaság.

Mózsi Ferenc a pentaton kapcsolatról, a jelen helyzetről, Fekete Gyula  az eddig elkészített “nemzeti minimum” tervekről tartottak előadást, melyekhez  hozzászóltak: Rókusfalvy Pál, Koós Ferenc, Bakos István, Feledy Péter, Salamon Konrád, Totth Elemér, Kisida Elek, Foltán László, Judik Zoltán, Poprády Géza, Andrásfalvy Bertalan. 

Alapító elnökünk Fekete Gyula 1994-ben fogalmazott sorait javasoljuk továbbgondolásra, megvitatásra tagjaink, velünk rokonszenvező barátaink, s minden  a nemzet sorsáért felelősséget érző magyar számára, hogy mielőbb közös nevezőre jussunk fontos kérdésekben. (Várjuk véleményeteket)

 

“Népességfenntartó felelős családpolitikát kell minden körülmények között folytatni.

Az ország földje, természetes vizei, természeti kincse a magyar nép tulajdona. 

A Föld magyarsága a magyar nemzet része, megilleti őket a magyar állampolgárság és országunk védőszárnya. 

A demokratikus rend szabályait a választóknak felelős Országgyűlés és a választott helyi hatóságok alakítják ki. A hatalmi ágak egymástól függetlenek. 

Az állami-, önkormányzati-, és nemzeti vagyon felelős kezelését állami szervek ellenőrzik.

A fizetőeszközünk értékállóságáért felelős jegybank nemzeti önállóságát őrizni szükséges. 

A közoktatás kiemelten foglalkozzon a nemzeti kulturális és történelmi hagyományok tiszteletével és elsajátításával. A tanulás lehetősége mindenkit illessen meg.

A nemzeti kultúra őrzése és továbbadása közügy, nem lehet a piaci érdekek függvénye.  

Sajtó,- és véleményszabadság legyen a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.    

Legyen tulajdonbiztonság, közbiztonság és szociális biztonság. 

Mind a bérből,- és fizetésből élők, mind a kisvállalkozók érdekvédelmét és szakmai önkormányzatát szolgáló szakszervezeteknek és kamaráknak a működését segítse az állam. 

A magyar tudomány és művészet kiválóságainak az akadémiáit támogassa az állam.

Az egész országot be kell laknunk – azaz az elmaradott területek fejlesztése közügy legyen. 

Élhető Magyarországot kell továbbadnunk utódainknak – azaz óvnunk kell természeti értékeinket.”

 

Novemberi ünnepeink:, programok:

nov 11. vasárnap a lengyel függetlenség napja  zászlós felvonulás (CÖF szervezés)

nov. 13-án, (kedden)18.00 órakor Messik Miklós  MEVE program BGA  GELLÉRTHEGY-U. 30-32. s

nov  14. szerda 15.00 RETÖRKI  Andrássy út 100  Bakos István MVSZ könyvének bemutatója – Bíró Zoltán

nov.  15. csüt. 17.00 Bethlen Gábor díjátadások (Pesti Vármegyeház)

nov.27. kedd. 9.30. a Hangya szövetkezet jubileumi tanácskozása.Vajdahunyad Vára díszterem. A HANGYA szövetkezet elnökeivel közösen szervezett  konferenciára Andrásfalvy Bertalan és Duray Miklós előadásait kérték. Akik szeretnének résztvenni  a  tanácskozáson, azokat szívesen látják a szervezők. (meghívó melléklet )

nov. 30  péntek 17.00 Zugló-BVSC  Bardócz Zsuzsa prof.ea.

(Tervezünk több programot még az évben.)

December 6.-án csütörtökön 13.30-kor találkozunk az OSZK-ban. az ülés előtt megtekintjük a CORVIN KÓDEXEKET BEMUTATÓ  KIÁLLÍTÁST. A Magyar Emlékek a Világban Egyesület  a  Mátyás király emlékévről –  (Messik Miklós elnök ea). 2019 évi találkozóink: Január 3. febr7. márc.7  ápr.4. (az els ő csüt. délutánok)

Mindenkit hívunk és várunk!  Ülésvezető társaim Schulek Edit és Foltán László nevében is

baráti kézszorítással: Szijártó István üv.eln., +36 30 2378079

Emlékeztető

Májusi találkozónkon az volt az alapkérdés: egy évvel a választások előtt miként segíthetjük a Kormány jó törekvéseit? Emlékeztető beszámolóm után Mocsai Lajos tagtársunk, a balatonboglári Kézilabda Akadémia létrehozója, a legeredményesebb magyar kézilabda edző, a Testnevelési Főiskola rektora beszélt munkájáról, s kérdésre válaszolva arról is hogy miként segíthetjük élni akarásában a magyar falvakat. Parlamenti találkozónkon többen(…)

FELHÍVÁS

A Százak Tanácsa látva a nemzetet végletesen megosztó pártpolitikai háborúságot, miközben nagyra értékeli a Kormány munkájának eredményeit, oly módon kívánja segíteni a falvainkban és városainkban átlagosnál nehezebb körülmények között élő honfitársaink szociális, egészségügyi, kulturális ellátását, értékteremtő munkához segítését – -, hogy felhívja a 100 leggazdagabb magyart, hogy sok ezer milliárdos magánvagyonukból áldozzanak erre.  Adjanak vissza(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa április 6.-i találkozóját a Magyar Országgyűlés Tisza Kálmán termében tartottuk dr. Kövér László Házelnök Úr vendégeként. Először halottainkról emlékeztünk ünnepi ülésünkön, hiszen a Fekete Gyula által 20 éve alapított társaságunk 60 tagja immár örökös tagunk. Ez alkalommal gratuláltunk március 15.-én kitüntetett tagjainknak. Kallós Zoltán Kossuth Nagydíjat, dr. Rókusfalvy Pál a Magyar Érdemrend(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa március másodikai ülésén a Várban  a jelenléti ív bizonysága szerint  50-en voltunk együtt. Napirend előtt Murányi László felolvasta dr. Kisida Elek 1997 március 2-án megfogalmazott intelmeit, mely ma is időszerű. Majd egy könyvet ajánlott, egy sajtó gyűjteményt, dokumentációt. Amit Dabas polgármestere és dr. Béres József segítségével sikerült kiadni.Arany János 200 éve ezen a(…)

Emlékeztető

Emlékeztető a Százak Tanácsa 2017 febr.2.-i üléséről Az időjárási, járványügyi és közlekedési nehézségek ellenére 53-an gyűltünk össze a Várban . Felállva emlékeztünk halottainkra: Olafsson Placid atyára, Erkel Tiborra, s a veronai buszbaleset fiataljaira. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Ismertettem a nekem jelzett kimentéseket, s a fontosabb januári eseményeket. A jelenlevők egyhangú hozzájárulásával társaságunk ügyvivőjéül felkértem(…)

Megemlékezés

Boldog, Istennek szentelt, embertársai szolgálatába állított életének 101.évében elhunyt tagtársunk: Olofsson Placid atya, a GPU lágerek legboldogabb politikai foglya. A GULAGON így fogalmazta meg a túlélés szabályait: 1.Ne dramatizáljuk a szenvedést, ne panaszkodjunk, mert azzal még soha nem oldódott meg semmi. 2.Vegyük észre az élet apró örömeit és örvendezzük meg, mert ez az élet művészete.(…)