Emlékeztető

Első őszi találkozónkat félszázan, szeptember 7-én délután a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk. (A volt Károlyi palota Lotz termében leszünk idei találkozóinkon. Köszönjük dr. Prőhle Gergely igazgató úrnak és munkatársainak.) Távollétüket előre jelezték: dr. Bíró Zoltán, dr. Bárdi László, dr. Andrásfalvy Bertalan, Batta György, dr. Dobó Márta, dr. Sándor József, Monspart Sarolta, dr. Merkei Attila. A Százak Tanácsa Alapítvány számlaszáma mindenki előtt ismert, dr. Andrásfalvy Bertalan elnök Úr, Császár Angela és dr. Kováts- Németh Mária kurátorok nevében is köszönöm azoknak, akik már utaltak támogatást.

Köszönöm Foltán Lászlónak júniusi – az utolsó Várban rendezett – találkozónk megszervezését és levezetését. Örömmel számolok be tagjaink nyári kitüntetéseiről: dr. Sutarski Konrád nemzetközi újságírói Európa érmet, kapott. Félévszázados írói- újságírói munkásságát, államelnökökkel, Nobel-díjasokkal készített televíziós riportjait, értékelték. dr. Bárdi László Pekingben a parlament dísztermében Liu Yandong miniszterelnök-helyettestől  a kínai civilizáció sokéves terjesztéséért egyetemi oktató munkájáért, 14 könyvéért, 24 kínai tárgyú ismeretterjesztő filmjéért vett át magas kitüntetést.  A kínai kulturális tárca három évre a fordítók és kutatók szervezetéhez szakértő tanácsadónak választotta.  Augusztus 20.-án legmagasabb állami kitüntetésünk, a Magyar Érdemrend Középkeresztjét vehette át dr. Czakó Gábor, tiszti keresztet kapott dr. Jobbágyi Gábor. Gratulálunk kitűnő barátainknak.

Meghallgattuk Foltán László beszámolóját a Nándorfehérvári győzelem emlékére évente általa (Janek György segítségével) szervezett ünnepségről, majd Bakos István a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora tájékoztatott a Királyfiakarcsán rendezett szoborállítási ünnepségről. Rieger Tibor tagtársunk gyönyörű Magyarok Nagyasszonya szobrot alkotott felvidéki szülőfalujának. dr. Bardócz Zsuzsanna professzor a júliusban Keszthelyen a Balaton Akadémia által rendezett Biodiverzitas-konferenciáról számolt be, a jelenlevők támogatását kérve, hogy decemberi ülésünkön kerüljön napirendre ez a téma.(dr. Debreczy Zsolt) A biodiverzitás, az ökológiai élő rendszerek fenntartása, a genetikai kincseink megőrzése nem csak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági feladat is az ország lakosságának élelmiszer ellátása, a jövő mezőgazdasága és az élhető környezet biztosítása szempontjából. A PAKS II. társadalmi vitájában az ellenző szakemberek véleménye közül Lipták Béla érvei emelkednek ki. Az akadémikusoknak és politikusoknak írt nyílt leveléről kérésemre dr. Náray Gábor professzor írt részletes, a beruházás mellett érvelő véleményt. Javasoltam a Tanácsnak, hogy ismerjük meg az „Ingenia Hungarica III.” A harmadik Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia anyagát. Az Eötvös Collegium igazgatója dr. Horváth László tagtársunk két éve beszélt törekvéseikről – javaslom: ismerjük meg dr. Mészáros Tamást az ELTE Márton Áron szakkollégium igazgatóját, a szomszéd országokból érkezett Budapesten tanulók munkáját. Tájékoztattam a jelenlevőket arról, hogy a Százak Tanácsa húsz éves történetét bemutató kötetemet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet készül megjelentetni. Ismertettem tagságunk és állandó meghívott barátaink (Ők teljes joggal helyettesítik mindig a távollévőket) aktuális névsorát, s javasoltam a következő évek találkozóira is tématerületeket ( Klimavátozás, biodiverzitas, népesedési kérdések, migráció, Európa elrablása, a Visegrádiak, Kárpát-medence és magyar-magyar kapcsolatok) és munkamódszert. (mindig a kérdés legkiválóbb szakembereit hallgassuk meg – az ülésvezetés igyekezzen tájékoztatni a döntés előkészítőket, döntéshozókat, a tagság pedig kihelyezett ülésekkel, más szervezetekkel együtt működve próbálja minél szélesebb körben megismertetni az elhangzottakat.)

A tanácskozás további hozzászólói Pintér Mihály, dr. Koós Ferenc, dr. Báthory Katalin, Rajnai Miklós, dr. Murányi László, Mózsi Ferenc, dr. Zétényi Zsolt, dr. Feledy Péter voltak.

A klímaváltozásról szeretnénk előadást kérni dr. Ürge-Vorsatz Diana professzortól, aki a 2007-ben Nobel-díjjal elismert IPCC – az ENSZ Éghajlat változási Kormányközi testületének – tagja. A migrációról az elmúlt két évben egységes „kerítéspárti” véleményt alakítottunk ki találkozóinkon. dr. Maróth Miklós professzort, akadémikust az iszlám világ kitűnő ismerőjét szeretnénk meghallgatni. (dr. Murányi Lászlót kértem  meghívásukra.) Visegrád székhellyel Közép-Kelet Európa fiataljai számára egyetemet létrehozni (Mózsi Ferenc javaslata) fontos és szép feladat lehetne – a döntéshozók figyelmébe ajánljuk.

A Százak Tanácsa idei találkozóira ismét soros elnököket kértem fel, segítsenek megtervezni és levezetni őszi-téli programjainkat. Köszönöm előre is Albert Gábor, Bakos István, dr. Béres József,  dr. Fekete Gyula és dr. Vizkelety Mariann részvételét közös munkánkban.

Legközelebb október 5.-én csütörtökön 14.00-kor találkozunk. (november 2, december 7)

Baráti kézszorítással:

Szijártó István ügyvivő elnök

iszijarto@freemail.hu     www.szazaktanacsa.hu

Meghívó

Tisztelt Barátaim, szeptemberi találkozónkat még a Várban a Szentháromság téren tartjuk. Tehát szept. 1 csütörtök du. 14.00 és 17.00 között a Deák teremben találkozunk. A központi téma Keresztényüldözés a XXI. században Győrfi Károllyal a tényeket összefoglaló, két kiadást megért kötet szerzőjével Kondor Katalin beszélget. Mindenkit várunk! baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök

Csete György halála

A Százak Tanácsa nevében megrendülten búcsúzunk Csete György Kossuth-díjas építésztől kitűnő és szeretett barátunktól. Egyike volt a magyarság őrszellemeinek, s mi büszkék vagyunk hogy barátainak tekintett bennünket. Nyugodjék békében.

Meghívó

SIS HONESTUS!  Meghívó a 25 éve alapított – 2011 óta Magyar Örökség díjas – Balaton Akadémia Táj és Magyarságkutató Központ és Könyvkiadó nyilvános tanulmányi napjára 2016 június 10-11-én Keszthelyre a Helikon Kastélymúzeumba Péntek: 13.30 a találkozó megnyitója 14.00 Történelmi örökségünk – dr. Kásler Miklós egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével(…)

Emlékeztető

Májusi ülésünkön kimentettem azokat a barátainkat, akik Jobbágyi Gábor könyvbemutatóján vettek részt a találkozónk idején, s mindnyájan gratulálunk a szerzőnek. Gratuláltunk Freund Tamás magas nemzetközi szakmai kitüntetéséhez és fővárosi díszpolgár címéhez, Klinghammer István ELTE díszdoktori címéhez, Kallós Zoltánnak 90. születésnapjára, Fekete Gyulának a Teleki Pál érdeméremhez. Császár Angelának voltak a közelmúltban nagysikerű önálló estjei, az(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa április 7-i üléséről

68 jelenlevő tagunk és meghívott barátunk először felállva dr. Pozsgay Imrére és dr. Körmendy Bélára emlékezett, majd meghallgatta felkért előadóinkat (dr. Bíró Zoltán, dr. Csath Magdolna, dr. Kásler Miklós, dr. Rácz Jenő). A program szerint elhangzott kitűnő előadások után jelenlevő orvos tagjaink előadás igényű hozzászólásai (dr. Bene Éva, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gyurkovits Kálmán, dr.(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, a Százak Tanácsa következő találkozója a Várban április 7-én csütörtökön 14.00 órakor kezdődik. Tervezett program: Ügyvivői beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, majd előadások: 14.20. dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgatójának helyzetelemzése, 14.50. dr. Csath Magdolna egyetemi tanár a gazdaság helyzetéről, gondjairól 15.20. “Az idők jelei”.(IV.) A magyar egészségügy helyzete. dr.(…)