Emlékeztető

A Százak Tanácsa április 6.-i találkozóját a Magyar Országgyűlés Tisza Kálmán termében tartottuk dr. Kövér László Házelnök Úr vendégeként.

Először halottainkról emlékeztünk ünnepi ülésünkön, hiszen a Fekete Gyula által 20 éve alapított társaságunk 60 tagja immár örökös tagunk. Ez alkalommal gratuláltunk március 15.-én kitüntetett tagjainknak.

Kallós Zoltán Kossuth Nagydíjat, dr. Rókusfalvy Pál a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét, dr. Zétényi Zsolt a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét kapta, Dörner György Kiváló Művész címet kapott. Janek György meghívott tagunk Arany Érdemkeresztes lett.

Dr. Korhecz Tamást Szerbia Alkotmánybírósága tagjává választották. A Salzburgban székelő Európai Művészeti és Tudományos Akadémia tagjai közé választották Dr. Kásler Miklós és Dr. Korzenszky Richárd tagtársainkat.

Házelnök Úr köszöntő, a Százak Tanácsa törekvéseit elismerő, egyben eredményeinket és gondjainkat is érintő, az előttünk álló feladatokra is figyelmeztető szavai után dr. Andrásfalvy Bertalan a Százak Tanácsa Alapítványának elnöke céljainkról szólt, s arról az igényünkről, hogy érdemi párbeszéd induljon a nemzeti erők kormánya és a nemzet sorsáért történelmi felelősséget érzők között. A Százak Tanácsa tagjainak tudása, életkorukból adódó tapasztalata, közösségünk gondjainak érzékelése, nemzetünk sorsáért érzett felelősségvállalása úgy segíthetné a kormányzó erőket, ha valóban őszinte párbeszéd alakulna ki.  A találkozó második órájában a nemzeti zászló jelképes erejéről, a helyes értékrendről, az olimpia eszme, a nemzeti bajnokságok melletti kiállásról, köztéri szobraink jelkép erejéről beszéltünk. (az általunk évek óta állásfoglalásokkal jelzett szovjet emlékmű sorsa, a liberális vezetés által Budapesten nem kívánatosnak nyilvánított, így Balatonboglárra vitt Teleki Pál szobor ügye – Krakkóban előbb áll szobra, mint a Budai Várban, holott hetedik éve már nemzeti erők kormányoznak) Mintha nem akarnánk vállalni történelmi üzenetét: „Becsületünk előbbre való jólétünknél!”

A föld tulajdonjoga, s ami még fontosabb: termőföldjeink értékének megőrzése már a tét.

Az élő föld pusztul, kimerül, savasodik. A vegyszerek tönkreteszik nem csak a földet, de életet adó vizeinket. Ha továbbra is így bánunk a földdel elsivatagosodik. Gyerekeink, unokáink életét veszélyeztetjük, ha nem találunk megoldást a földhasználattal kapcsolatban. A kultúra –jelesen a múzeumügyek – megannyi gondja, a tájékoztatás hibái, a felsőoktatás (a CEU körüli zavaros jogi helyzet melynek rendezésével nyugalmat kell teremteni) az anyagiak gátlástalan hajszolása mellett szóba került a minden eddiginél durvább választási kampányt előlegező, éppen a közbizalmat romboló Jobbik plakátok ügye. Elismeréssel szóltak többen is a megújult Kossuth térről, a Házelnök Úr által vállalt rádiószereplésről, a gyerekek számára megnyitott parlamentről, a fiatalok politikai felkészítéséről, elismerve azokat az eredményeket, melyeket a nemzeti kormány a családok segítése, a világban élő magyarok összefogása érdekében, s az ország határainak megvédése érdekében tett. (Az ülésen Gyimesi János, Foltán László, dr. Kovácsné Németh Mária, dr. Rókusfalvy Pál, dr. Zétényi Zsolt, dr. Bardócz Zsuzsanna, Rajnai Miklós, dr. Sallai Éva, dr. Murányi László, Petrás Mária, dr. Galgóczy Gábor, dr. Bene Éva, dr. Gedai István, dr. Báthory Katalin, Döbrentei Kornél, Wittner Mária, dr. Pentelényi Tamás szólaltak fel. A találkozó előkészítését Foltán László ügyvivőnknek köszönjük.)

A Százak Tanácsa a java erők összefogását hirdeti, ahol lehetőség kínálkozik arra, ott a párbeszédre törekszik. Összefogni azonban csak az alapvető emberi értékeket elfogadó, azokat tiszteletben tartó embertársainkkal tudunk. Mi az Élet pártján, a Bizakodás, és Remény csapata vagyunk. Számunkra a tízparancsolat nem tíz javaslat. Családjainkat, iskoláinkat, értékőrző közösségeinket, Hazánkat, a Kárpát-medence magyarjait, s a velük testvérként élő más nemzeteket, Európát – mely nekünk ezer éve otthonunk – minden erőnkkel védelmeznünk kell. A Százak Tanácsa 18 kiadott könyvében 200 rendes havi és 53 hazai és szomszéd országbeli találkozón, honlapunkon – melyen a találkozó napján 415 ezer kattintás jelezte, hogy többen figyelnek szavainkra, pedig mi semmi botrányt, szenzációt nem kínáltunk az elmúlt évek során – egyértelművé tettük: lelkiismereti és intellektuális felelősséget vállalunk Hazánk sorsáért. „Videant consules! …” figyelmeztettünk Ciceróval – vigyázzanak a konzulok, hogy a köztársaságot baj ne érje! A megromlott közérzet és közbizalom oka szerintünk a világot és a mi hazánkat is átjáró erkölcsi relativizmus, amit nem fogadhatunk el. Vitatkozhatunk azon, hogy Magyarország és Európa valóban a Nagy Romlás előtt áll, vagy sem, kezdhetünk ostoba vitákat, média és plakátháborúkat – bár tudjuk, hogy nem okos dolog süllyedő hajón arról vitázni, hogy ki vette olcsóbban a színes televíziót. Mint már oly sokszor történelmünkben: „előttünk egy nemzetnek sorsa áll”. Úrrá kell lennünk megosztottságainkon. „Szükségben egység, kételkedésben szabadság, de mindenben szeretet!” Szent Ágoston szavai mindnyájunknak adhatnak lelki kapaszkodót. Mert nem csak árvizeknél, természeti katasztrófáknál szükséges az összefogás. „A Hazáért mindent, a Hazát semmiért!”- tanít Deák Ferenc. És igen: „Isten áldd meg a magyart!” S akinek ez nem tetszik „menjen Brazíliába gyarmatosnak” –miként Zrínyi Miklós tanácsolta a török ellen szülőföldünket védelmezni resteknek.

Czeslaw Milos – akit Heidegger a betű pásztorának, őrzőjének nevezett – írta, hogy a mi Közép-Európai térségünkben élő értelmiségiek századok óta fel vannak vértezve történelmi tapasztalattal és különleges történelmi tudattal. Szent László évében vagyunk, a magyarság védelmező szentje mellett, a kétszáz éve született Arany Jánosra emlékezünk, akinek Toldi Miklósa együtt Kukorica Jancsival védelmezi ma is hazánk határait itthon a Kárpát-medencében, New Jerseyben, Torontóban és a Dél Keresztje alatt.  „Gyengeségeinkben pedig majd segít bennünket a Lélek.”

Köszönjük Házelnök Úrnak, hogy zárszavaival jelezte szívesen találkozik újra velünk, s hogy megérti: „Hazánk sorsához minket a hűség és kötelességérzet feloldhatatlanul hozzákapcsolt. Pártérdeknek, köztapsnak nem rendelhetjük alá nemzetünk javát!” (Széchenyi)

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk a bizonyossággal: „Et resurrexit tertia die”

Tisztelő barátsággal:

Dr. Szijártó István ügyvivő elnök

2017.április 8.

Emlékeztető

Májusi ülésünkön kimentettem azokat a barátainkat, akik Jobbágyi Gábor könyvbemutatóján vettek részt a találkozónk idején, s mindnyájan gratulálunk a szerzőnek. Gratuláltunk Freund Tamás magas nemzetközi szakmai kitüntetéséhez és fővárosi díszpolgár címéhez, Klinghammer István ELTE díszdoktori címéhez, Kallós Zoltánnak 90. születésnapjára, Fekete Gyulának a Teleki Pál érdeméremhez. Császár Angelának voltak a közelmúltban nagysikerű önálló estjei, az(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa április 7-i üléséről

68 jelenlevő tagunk és meghívott barátunk először felállva dr. Pozsgay Imrére és dr. Körmendy Bélára emlékezett, majd meghallgatta felkért előadóinkat (dr. Bíró Zoltán, dr. Csath Magdolna, dr. Kásler Miklós, dr. Rácz Jenő). A program szerint elhangzott kitűnő előadások után jelenlevő orvos tagjaink előadás igényű hozzászólásai (dr. Bene Éva, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gyurkovits Kálmán, dr.(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, a Százak Tanácsa következő találkozója a Várban április 7-én csütörtökön 14.00 órakor kezdődik. Tervezett program: Ügyvivői beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, majd előadások: 14.20. dr. Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgatójának helyzetelemzése, 14.50. dr. Csath Magdolna egyetemi tanár a gazdaság helyzetéről, gondjairól 15.20. “Az idők jelei”.(IV.) A magyar egészségügy helyzete. dr.(…)

Pozsgay Imre halála

A SZÁZAK TANÁCSA megrendülten értesült Pozsgay Imre haláláról (2016.03.25). Újkori történelmünk jelentős személyisége volt, egyike a magyarság zászlós-embereinek. Őszinte barátot veszítettünk el, közös álmunkat az egységes magyar nemzetről Ő már csak a túlvilágról segítheti. Nagyra becsült alapító tagunk emlékét a magyarságért végzett munkával őrizhetjük igazán. Az örök világosság fényeskedjék Neki.

Emlékeztető a Százak Tanácsa márciusi összejöveteléről

Kimentésekkel (betegségek, utazási nehézségek egyéb tanácskozások miatt) kezdtük a találkozót, majd Dr. Baritz Sarolta Laura közgazdász, szerzetes nővér a Sapientia Szerzetesi Főiskola tanára az etikus gazdaságról tartott kiváló előadást. Jeles tagtársunk Kindler József tanítványa volt s mindig szívesen látjuk találkozóinkon. Dr. Messik Miklós a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke tartott tájékoztatót sokoldalú, értékes munkájukról(…)

Emlékeztető

Februári 4.-i ülésünkre  küldte  Böjte Csaba testvér  Edith Stein karmelita nővér zsidó vértanú  szavait:*” Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van! ” *Tájékoztattam a jelenlevőket, a Százak Tanácsa közhasznú egyesület ügyeiről, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének leveléről és válaszunkról és az(…)