Emlékeztető

Tisztelt Barátaim,

Az év első találkozóján sokan összejöttünk. Foltán László ügyvivő elnök boldog újévet kívánva ismertette a közeljövő programjait. Megemlékeztünk Budai Ilonáról, s átadtuk a Haza Embere oklevelünket Kocsis Istvánnak. 

Dr. Ceybert Róbert tartott élvezetes előadást az 1526-os mohácsi csata körülményeiről, nagy tárgyismerettel adott áttekintést a XVI. század egyetemes történetéről. Mohácsról írott könyve bizonyára komoly olvasói érdeklődésre tarthat számon. Ezután számot adtam adventi levelünk utóéletéről, a Katolikus Rádióban dec. 7-én Sallai Évával folytatott beszélgetésemről, s az előttünk álló sorskérdések megbeszélésének igényéről. Köszönjük a közzétételeket. A Facebook bejegyzések természetesen vegyesek, többen jelezték, hogy naivitás piacgazdaságban erkölcsről beszélni. Mi nem tehetünk mást, mint hangsúlyozzuk az erkölcsi alap fontosságát. Optimistaként egy olvasói megjegyzést emelek ki “Úgy legyen! A legszebb, legtartalmasabb üzenetű adventi levél, aminek gazdag, igaz, példamutató tartalma remélem sokakat megérint, s elgondolkodtat! Köszönet érte.2023-12-22 at 11:00″

A jelenlevők egyetértettek azzal, hogy miként az ukrán-orosz háborúról többször megfogalmaztuk, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, úgy ezt kívánjuk az izraeli – palesztin /Hamasz/ háborúban is. Ezt ENSZ határozat, Ferenc pápa karácsony ünnepén mondott üzenete, s a magyar társadalom többsége  is így kívánja. Mi tegyük hozzá: reméljük soha nem kerül sor arra, hogy magyar katonák harcoljanak ezekben a háborúkban. Reméljük Lengyelországban a nemzeti érdekek diadalmaskodnak, s a V/4 együttműködés is folytatódik. Rokonszenvünk a nemzeti erőké. Győrfi Károly korábbi előadásában meggyőző adatokat ismertetett a világban zajló vallásüldözésről. 360 millió keresztény üldözéséről van szó. Kínában is jelentős a keresztényüldözés. Jó gazdasági és politikai kapcsolataink latba vetését kérjük a keresztények védelmében.

Örömmel nyugtáztuk a tíz éve megszakadt örmény -magyar hivatalos kapcsolatok újrafelvételét, hiszen a legrégibb keresztény állam sok tagja századok óta együtt él a magyarsággal. Reméljük gazdasági érdekeink nem fogják felülírni erkölcsi értékeinket.

A délután folyamán Kocsis István, Bakos István, Jelenczki István, Foltán László, Zabolai Csekme Éva és Rajnai Miklós szólaltak meg, Foltán László zárta a találkozót, majd kisebb csoportokban folytattuk a beszélgetést.

Legközelebbi találkozónk február elsején, csütörtök du. 14.00 és 17.00 között lesz az Andrássy út 64 alatt a Magyarságkutató Intézetben. (Dr. Szakály Sándor és dr. Nyakas Szilárd előadásaira számítunk.) Mindenkit várunk.

Baráti kézszorítással: Szijártó István

Emlékeztető

a Százak Tanácsa szept. 7-i találkozójáról. Elöljáróban: idei találkozóink továbbra is a hónap első csütörtöki napján (okt. 5.  14.00) az Andrássy út 64 alatt a Magyarságkutató Intézet gyönyörűen újjávarázsolt épületében lesznek prof. Kásler Miklós főigazgató Úr jóvoltából. Dr.Vörös Győző előadása 2014-re maradt, mert dr. Csák János miniszter úr kíséretében Jordániában volt, s több barátunk kért kimentést. Felállva emlékeztünk dr. Hóvári János történészre, turkológus tanárra,(…)

Elismerés

A Százak Tanácsa tagjai közül Szent István ünnepén a Köztársasági Elnök Asszony Magyar Becsületrend kitüntetést adott át Böjte Csaba ferences atyának, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta dr. Gereben Ferenc művelődéskutató. Szolnok város díszpolgárának választotta dr. Béres József vegyészt, a Béres RT elnökét.

Búcsú

Megrendülten búcsúzunk Dr. HÓVÁRI JÁNOS turkológus, történész, volt nagykövet, címzetes egyetemi tanár barátunktól, a Százak Tanácsa tagjától. A rendszerváltoztatás után a magyar külügyi munkában nagy érdemeket szerzett vezető, az Eötvös Collegium Baráti Körének elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pécsi Egyetem tanára, a Türk Tanácsban hazánk képviselője 68 éves volt. Az örök világosság fényeskedjék Neki.