Állásfoglalás a Magyar Televízióról

A Százak Tanácsa nemzeti alapkérdésének tekinti a közszolgálati tájékoztatás legfőbb intézménye, a Magyar Televízió kiegyensúlyozott működését. A Tanács üdvözli a televízióban megindult reformot, ugyanakkor a műsorfolyamban és az intézményi struktúrában még mindig nem leli az arányos és mértéktartó tájékoztatás garanciális elemeit.
A televízió alapfunkciója az össznemzeti-integratív szerep, azaz: a társadalom szolgálata a kontrolláló, összefüggés-teremtő, valamint nemzeti örökségátadó képessége révén. E hármas követelményrendszerből érezhetően csak a társadalmi kontroll szerepet preferálják a tévés alkotóműhelyek. Hogy egyéb funkcióknak is megfeleljenek, ennek érdekében szükségesnek ítéljük az MTV további szakmai megerősítését, korszerű és életszerű etikai normarendszer meghatározását, valamint – nem utolsósorban – a működéshez alapvetően szükséges pénzügyi stabilizálást.

A Százak Tanácsa ezért felhívja a közvéleményt, a szellemi élet képviselőit és a kormányt, hogy ki-ki a maga területén segítse nemzeti kincsünk, a közszolgálati Magyar Televízió gyors és hathatós átalakítását, az intézmény szakmai és politikai kiegyensúlyozottsága mielőbbi megteremtését.

Budapest, 1999. június 14.

Százak Tanácsa