Állásfoglalás a Magyar Szent Korona méltó megbecsüléséről

A második ezredfordulós ünnepségekhez közeledve, amikor az ezeréves keresztény magyar királyság megalapításának évfordulóját és Magyarországnak a Krisztus utáni harmadik évezredbe lépését ünnepeljük, különös jelentőséget kap Magyarország Szent Koronájának történelmünkön végig vonuló megkülönböztetett tisztelete és megbecsülése.
Nélkülözhetetlen fontosságúnak tartjuk az alkotmányos jogegyenlőséget, az országos és helyi önkormányzást, a vallásszabadságot, a népek és felekezetek országépítő együttélését megvalósító Magyarországot jelképező, honpolgárait a Szentkorona-tagságában minden megkülönböztetés nélkül egyesítő, az állami főhatalom teljességét, történelmi jogi folyamatosságát megtestesítő Szent Korona jelentőségének törvénybe iktatását.
Törvényben rögzítendő, hogy “a Magyar Államiság jelképe, történelmi és közjogi folytonosságának megtestesítője Magyarország Szent Koronája. “

Az államforma tekintetében semleges, mert nem elsősorban és meghatározóan a királyságot, hanem a nemzeti és állami hatalom teljességét kifejező Szentkoronaeszme törvényi szabályozása, vagy az államforma jellegével való összekötése szükségtelen, mert ez az eszme a magyar történelmi közjogi fejlődés során szervesen alakult ki, jogi szabályozás nem helyezheti és nem is helyezte hatályon kívül, nem léptetheti ezért újra hatályba vagy nem módosíthatja annak hatályát.
A Szent Korona méltóságának megfelelő őrzésének és megóvásának kötelezettsége és joga a nemzet szuverenitását elsőrendűen képviselő magyar országgyűlés megtisztelő feladata.

Budapesten, 1999. június 9-én

Százak Tanácsa jelen lévő tagjai

Kapja:
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök
Dr. Ader János az Országgyűlés elnöke
Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter
Dr. Nemeskürty István Millenniumi Kormánybiztos
Melléklet: az ülés névsora