Tisztelt Százak Tanácsának tagjai!

A legutóbbi ülésünkön elhatározottak szerint a mellékelt levelet kívánjuk elküldeni felelős magyar politikusoknak.
Az eddigi gyakorlaton azonban kivételesen változtatunk; A levelet NEV SZERINT ALÁÍRVA KÜLDJÜK EL, KÜLÖN MEGNEVEZVE AZ ALÁÍRÓKAT.
Ezért kérjük, hogy – egyetértése esetén – az Ön által aláírt levelet postafordultával szíveskedjék visszaküldeni Fekete Gyulának (M.V.SZ. Százak Tanácsa 1052 Bp. V. Semmelweis u. 1-3.)
A levelet sajtó útján nyilvánosságra hozzuk, feltüntetve név szerint az aláírók nevét.
Az ügy fontosságára tekintettel nagyon számítunk az Ön által aláírt, és visszaküldött levélre.
Budapest, 1999. november 18.

Fekete Gyula s.k. Jobbágyi Gábor s.k.