Az élet és családvédelem kérdéséről

A Százak Tanácsa üdvözli az Alkotmánybíróság “abortusz döntését”, amely kompromisszumos jellegű ugyan, de mégis jelentős előrelépés a jelenlegi életellenes gyakorlattal szemben. A döntés alkotmányos és gyakorlati állami kötelességgé teszi a fogamzástól létező emberi élet védelmét; a válsághelyzetben lévő nők megsegítését egy meghatározóan “életpárti” elkötelezettségű Családsegítő Szolgálat útján. A Magyar Kormánynak és Országgyűlésnek megkerülhetetlen történelmi felelőssége végre alkotmányos jogszabályokat alkotni, s ezeket a gyakorlatban végrehajtani ezen az alapvető fontosságú területen.
A Százak Tanácsa minden magzati élet elpusztítását emberi élet elleni cselekménynek tartja, ezért a törvényt folyamatosan olyan irányba kell alakítani, hogy teljes mértékben védje a fogamzástól létező emberi életet. Ki kell mondani a döntés után a jogszabály előkészítőinek és megalkotóinak történelmi felelősségét. A megsemmisített jogszabályhely alapján 400.000 fejlődőben lévő emberi életet pusztítottak el alkotmányellenesen, melynek negyedrésze -100.000 ember! megmenthető lett volna nyugat-európai példák alapján. Tiltakozunk az ellen, hogy az eredeti, alkotmányellenes törvény előkészítői bármilyen formában részt vegyenek az új szabályok előkészítésében.
A Százak Tanácsa ugyanakkor rendkívüli örömmel üdvözli és teljes mértékben támogatja a Kormány és a Parlament gyermek és családbarát döntéseit, melyeknek határozott életvédő hatása is lesz. A család- és gyermektámogató döntések párosulva a “magzatölési törvény” alkotmányos átalakításával, alkalmasak lehetnek arra, hogy a magyar államvezetés négy évtizedes gyakorlatában népirtó – alkotmányellenes, család és gyermekellenes politikája után a magyar társadalmat a pusztuló “halál civilizációjából” átvezesse a fejlődő, gyarapodó “élet civilizációjába”.
A jelenlegi magyar Kormány és Parlament, ha következetesen végrehajtja feladatát, történelmi súlyú korszakváltást valósít meg, melyben teljes mértékben számíthat a Százak Tanácsának támogatására.

1999. január 19.