Bizakodó várakozással

A Százak Tanácsa a társadalmi szervezetek jelölése útján létrejött testület, amely nemzeti és keresztény értékrend alapján áll.
Üdvözöljük a választópolgárok akaratát kifejező új helyzetet, egyben fontosnak tartjuk, hogy a nemzet érdekében a következő – a választásokon győztes pártok programjában szereplő legsürgősebb teendőkre felhívjuk a figyelmet:
1. A médiában tegyék lehetővé a nemzeti és keresztény értékrend érvényesülését is, esélyegyenlőséget biztosítva.
2. Sürgősen megoldandó a házasságok és a család védelme, állami támogatása, az abortusz törvény megváltoztatása.
3. A Nemzeti Alaptanterv bevezetésének elhalasztása, felülbírálata. 4. A nemzeti és általános emberi etikai értékek jogi érvényesülése a közbiztonság érdekében.
5. A hazai kis- és középvállalkozások hátrányos helyzetének megszüntetése.
Bizakodó várakozással tekintünk az új kormányzat és az új munkájára. Isten áldja Magyarországot!

1998. június 8.