Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata

A Százak tanácsa áprilisi találkozóján meghallgatta a témát alaposan ismerő tagjainak előadásait, s fontosnak tartja a legszélesebb nyilvánosság előtt folytatott felelős vitát az alkotmányosság kérdésköréről. Úgy véljük első a nemzet – tehát az élő, felelős, szabad, szolidáris társadalmi közösség – s csak második az államapparátus, a hatályos jogszabályok, az igazgatás eszközrendszere. Erkölcsi, történelmi evidenciákról nem dönthet sem diktátor, sem tömeggyűlés, de nem dönthet az országgyűlés sem. Ezért igényeljük az egyetemi kutatóhelyek és a civil szervezetek független értelmiségi tagjainak mielőbbi eszmecseréjét.

A SZÁZAK TANÁCSA