Emlékeztető

A Százak Tanácsa öt tagja ( dr. Kisida Elek, Gyimesi János, Foltán László, Hornyák László és jómagam) voltunk okt. 7-8-9-én Erdélyben. Déván Böjte Csaba testvér útközben kapott áldásával megnéztük a 27 éve működő közel 5000 gyereket befogadó – felét jelenleg is gondozó – Szent Ferenc Alapítvány központját, ahol kedves fogadtatásban volt részünk, s örömmel láttuk a szeretettel nevelt  kedvesen udvarias, fegyelmezett gyermekeket, akiknek Foltán László  kezébe adta olimpiai aranyérmét – amire bizonnyal aggastyánként is emlékezni fognak. Mi pedig  őrizni fogjuk 12 éves vargyasi idegenvezetőnk, a kedves ügyeletes nevelő s az utcán szaltókat csináló kamaszok őszinte tekintetét és szavait.

A Sóvidék központjában Szovátán a Teleki Oktatási központban látott vendégül bennünket a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség  tiszteletbeli elnöke, az alapító Lászlófy Pál tagtársunk, aki Szovátán értelmiségi beszélgetést szervezett, s a Sóvidék Televízió munkatársaival ismertetett meg bennünket. “Nem sokaság, lélek, s szabad nép…” ismételtük Berzsenyi szavait, miközben a mérsékelt érdeklődést láttuk, – a lezajlott vita azonban tanulságos volt mindnyájunknak. Burus Siklódi Botond elnök Úrral -aki szintén tagtársunk- a vacsorát követő beszélgetésen osztottuk meg gondolatainkat, s reggel örömmel hallottuk Lászlófy Páltól és munkatársaitól, hogy a magyar állam segíti a Központ bővítését, fejlesztését. Évtizedes  együttműködésünk megerősítéseként a Százak Tanácsa és az RMPSZ közötti kapcsolatot a Mátyás évben megújítva, írásban is rögzítjük. Ezúton is köszönjük a vendéglátást, az értékes gondolatokat és az optimizmust a Százak Tanácsa három Erdélyben élő tagjának Csaba testvérnek és az RMPSZ régi és mai elnökeinek, akiket őszinte barátainknak tartunk.

Hazafelé jövet Kolozsváron Mátyás király szülőházán elhelyeztük a Százak Tanácsa koszorúját, melyet többen megnéztek – miután egyetlen koszorú volt az épület falán, s egy óráig bizonyos, hogy ott volt. Tartalmas utunk volt, köszönet mindenkinek.

Szijártó István

Meghívó

Tisztelt Barátaim, December 7-én csütörtökön 14.00 és 17.00 között tartjuk idei utolsó összejövetelünket a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében. Az elmúlt hónap eseményeiről tájékoztatom a jelenlevőket, majd felkért vendég előadóink következnek az emberiség előtt álló nagy kihívásokról: a klímaváltozás és a biodiverzitás kérdéseiről. 14.30. dr. Ürge-Vorsatz Diana fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim! A Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében október 5.-én félszáznál többen jöttünk össze, hogy meghallgassuk a soros ülésvezető elnökök által felkért előadókat. Murányi László az aradi kivégzett honvédtábornokok utolsó mondatait idézte – s mindnyájan éreztük lovag Poelt von Poeltenberg szavainak igazságát: ” Szép küldöttség megy az Úristenhez a magyarok ügyéért könyörögni…” Rájuk és a közelmúltban(…)

Emlékeztető

Első őszi találkozónkat félszázan, szeptember 7-én délután a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk. (A volt Károlyi palota Lotz termében leszünk idei találkozóinkon. Köszönjük dr. Prőhle Gergely igazgató úrnak és munkatársainak.) Távollétüket előre jelezték: dr. Bíró Zoltán, dr. Bárdi László, dr. Andrásfalvy Bertalan, Batta György, dr. Dobó Márta, dr. Sándor József, Monspart Sarolta, dr. Merkei Attila. A(…)

Emlékeztető

Májusi találkozónkon az volt az alapkérdés: egy évvel a választások előtt miként segíthetjük a Kormány jó törekvéseit? Emlékeztető beszámolóm után Mocsai Lajos tagtársunk, a balatonboglári Kézilabda Akadémia létrehozója, a legeredményesebb magyar kézilabda edző, a Testnevelési Főiskola rektora beszélt munkájáról, s kérdésre válaszolva arról is hogy miként segíthetjük élni akarásában a magyar falvakat. Parlamenti találkozónkon többen(…)

FELHÍVÁS

A Százak Tanácsa látva a nemzetet végletesen megosztó pártpolitikai háborúságot, miközben nagyra értékeli a Kormány munkájának eredményeit, oly módon kívánja segíteni a falvainkban és városainkban átlagosnál nehezebb körülmények között élő honfitársaink szociális, egészségügyi, kulturális ellátását, értékteremtő munkához segítését – -, hogy felhívja a 100 leggazdagabb magyart, hogy sok ezer milliárdos magánvagyonukból áldozzanak erre.  Adjanak vissza(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa április 6.-i találkozóját a Magyar Országgyűlés Tisza Kálmán termében tartottuk dr. Kövér László Házelnök Úr vendégeként. Először halottainkról emlékeztünk ünnepi ülésünkön, hiszen a Fekete Gyula által 20 éve alapított társaságunk 60 tagja immár örökös tagunk. Ez alkalommal gratuláltunk március 15.-én kitüntetett tagjainknak. Kallós Zoltán Kossuth Nagydíjat, dr. Rókusfalvy Pál a Magyar Érdemrend(…)