Emlékeztető

Tisztelt Barátaim!

A Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében október 5.-én félszáznál többen jöttünk össze, hogy meghallgassuk a soros ülésvezető elnökök által felkért előadókat.

Murányi László az aradi kivégzett honvédtábornokok utolsó mondatait idézte – s mindnyájan éreztük lovag Poelt von Poeltenberg szavainak igazságát: ” Szép küldöttség megy az Úristenhez a magyarok ügyéért könyörögni…” Rájuk és a közelmúltban elhunyt Mőcsényi Mihály tájépítész professzorra és Éhn József mérnök barátunkra is felállva emlékeztünk. Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt találkozó óta történtekről, majd felkértem Maróth Miklós egyetemi tanár, akadémikust az iszlám világ kitűnő ismerőjét előadása megtartására. A professzor nagyszerű előadása után ismertettem Gyulay Endre püspök atya írásban megküldött gondolatait  (megjelent a Magyar Idők-ben) s emlékeztettem a jelenlevőket, hogy 2015 nyara óta egyedül Ángyán József tagtársunk hosszú indulatos körlevele – melyben az illegális bevándorlók megállítását keresztényietlen őrületnek, pusztán kormánypropagandának nevezte –  volt az egyetlen “kerítés-ellenes” vélemény a Százak Tanácsában. Fekete Gyula, Bakos István, Győrfí Károly, Rókusfalvy Pál, Andrásfalvy Bertalan kérdései, hozzászólásai, s az előadó meggyőző válaszai egészítették ki a jelenlevők számára az iszlám közösség az európaitól merőben különböző, azzal összeegyeztethetetlen kultúrájáról kialakított képet. A történelmi, kultúrtörténeti tények megerősítették a magyar kormány politikai döntésének helyességét, realitását. Örömmel kértem fel Maróth professzort állandó meghívottjaink közé. Meghallgattuk dr. Mészáros Tamásnak, az ELTE  Márton Áron szakkollégiuma igazgatójának beszámolóját a Kárpát-medencei fiatal kutatók konferenciáiról, majd dr. Prőhle Gergely a PIM főigazgatója tartott nagyívű előadást az idén 500 éves reformáció mai jelentőségéről, majd bemutatta a  Petőfi Irodalmi Múzeum munkáját. (Az előadás végén szakszerű, igényes tárlatvezetést kaptunk a kétszáz éve született Arany János emlékkiállításon, s megnézhettük a száz éve született Szabó Magda emlékőrző kiállítását is.)

November 2-án több tagunk most megjelent könyvének bemutatását tervezzük, s vendégünk lesz dr. Hende Csaba a Magyar Országgyűlés alelnöke. Ez évi utolsó találkozónk dec. 7-én lesz, melyen a Béke Nobel-díjas fizikus, dr. Ürge-Vorsatz Diana professzornő a klímaváltozás kérdésköréről, annak gazdasági, társadalmi következményeiről, dr. Debreczy Zsolt, dr. Rácz István, dr. Baktay Borbála a biodiverzitas jelentőségéről szólnak.

Andrásfalvy Bertalan alapítványi elnök, s a találkozó ülésvezetői: Bakos István, dr. Fekete Gyula és Foltán László nevében is baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök.

Emlékeztető

Jelenléti ívünk szerint 57 résztvevője volt találkozónknak.  Kimentéseket jelentettem be, s azt, hogy jó visszhangja volt állásfoglalásunknak, melyet 80 tagunk írt alá – egyértelművé téve, hogy jelen nemzeti kormányunk erkölcsi és szellemi erővel történő segítését tekintjük feladatunknak, s nem más politikai erőkkel keresünk együttműködést. Nyilatkozat A Százak Tanácsa 2016 november 3.-i ülésén a jelenlevők teljes(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, November 3-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban. Vendégeink lesznek Földi László és ifj. dr. Lomniczi Zoltán December 1-i utolsó idei összejövetelünkön dr.Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást, Csoóri Sándor posztumusz A HAZA EMBERE oklevelének átadása, Wittner Mária tapasztalatai a jubileumi év ünnepeiről, és meghívtuk Kovács Ákos zeneszerző,(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa 2016 szeptember elsején tartott találkozóján a jelenlevők Győrfi Károly Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvének megbeszélése után fontosnak tartják, hogy az üldözött keresztények védelmében, sokkal határozottabb fellépésre kérjék állami és egyházi vezetőinket dacolva az európai keresztényellenes kormányok többségi véleményével. A Százak Tanácsa tagjainak túlnyomó többsége támogatja kormányunk jó törekvéseit. Keresztény gyökereink(…)

Gyászoljuk Csoóri Sándort

Minden magyar nevében tekinti saját halottjának a Kormány közügyeink egyik utolsó napszámosát, a világban élő magyarok örökös elnökét, a nemzet lelkiismeretét. Gazdag életműve mindnyájunké, de ránk barátaira hagyta a legfontosabb végezni valót: új nemzedékek figyelmébe ajánlani megoldatlan sorskérdéseinket. Az örök világosság fényeskedjék Neki és nyugodjon békében. Temetése szeptember 21-én szerdán, 15.00-órakor lesz az Óbudai temetőben(…)

Emlékeztető

Idei első találkozónkat a régi helyünkön a Deák teremben tartottuk és információink szerint idén még itt lehetünk, tehát legközelebb október 6.-án 14.00 –kor találkozunk. Szokásos tájékoztatóm a kimentésekkel kezdődött, (Albert Gábor, Duray Miklós, Sallai Éva, Hámori József – Ő Szolnok megyei jogú város díszpolgári címét vette át, melyhez gratulálunk.) Báthory Katalin a XII. kerület díszpolgára(…)