Emlékeztető

December 6-án délután a szokottnál korábban találkoztunk az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol megnéztük  a CORVINÁKAT bemutató szép kiállítást, s élvezhettünk egy kitűnő idegenvezetést. Köszönjük dr. Tüske László főigazgató Úrnak, s Poprády Géza tagtársunknak. Köszönjük Császár Angela előadását, majd gratuláltunk Budai Ilona és Fekete György Nemzet Művésze kitüntetéséhez. A Hangya vidékmentő szövetkezettel, valamint a  Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk.

A MEVE elnöke Messik Miklós a szervezet munkájáról, a Mátyás király emlékhelyekről tartott előadást, majd Domonkos László a Szolzsenyicin évfordulóra írt új könyvéről beszélt.  Feledy Péter Antall Józsefre emléketett hiteles szavakkal.Felolvastam  egy adventi üzenetet, mellyel a jelenlevők egyetértettek.(e-mailben a távollévők közül is sokan csatlakoztak, ellenvéleményt nem kaptam.) Mózsi Ferenc a novemberi ülésen ismertetett Visegrád Egyetem gondolatról beszélt, én a szükséges szervezésről szóltam, s válaszoltam kérdésekre. A Százak Tanácsa Civil Társaság – hasonlóan a dec. elsején hozott Balaton Akadémia közh. egy.-i döntéshez – ” támogatta a Visegrád Collegium egy majdani Visegrád Egyetem szervezését”. Ehhez a közösségi támogatáshoz az ülésen 29 tagunk  személyesen is csatlakozott. ( a további lépések: tanácskozás Farádon dec.7-8 és az IM-ben dec 18-án)

Január 3-án csütörtökön 14.00-kor találkozunk  az OSZK-ban. Fábry Kornél atya az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről, Vörös Győző régész professzor új ásatairól tart előadást. Mindenkit barátsággal várunk. Többek kérésére , akik nem tudták támogatásukat hova utalni ismét közlöm a Százak Tanácsa Alapítvány számlaszámát: -MKB 10300002-10667318-49020018 –  s egyben ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!

Az ülésvezetésben idén társaim: Batta György, Bardócz Zsuzsa, Foltán László, May Attila, Schulek Edit nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István üv.elnök

dr. Szijártó István
2081. Piliscsaba
Bajcsy Zs. u 28.

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)

Gyászjelentés

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7-8) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 89. évében hazatért Teremtő Urához Albert Gábor Kossuth-, Magyar Örökség és Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, „A Haza Embere”, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Végső búcsúztatása 2018. január 4-én (csütörtökön) 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben (1124 Bp., Németvölgyi u. 99.), a(…)

Gyászoljuk Albert Gábort

December 8-án délután 88 éves korában örökre elaludt nagyrabecsült barátunk: Albert Gábor, Kossuth – és Magyar Örökség-díjas író, a “Haza Embere”. Őszintén szerettük, okossága, szenvedélyessége, rendíthetetlen hite mindnyájunknak hiányozni fog. Adj Uram örök nyugodalmat Neki.

Meghívó

Tisztelt Barátaim, December 7-én csütörtökön 14.00 és 17.00 között tartjuk idei utolsó összejövetelünket a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében. Az elmúlt hónap eseményeiről tájékoztatom a jelenlevőket, majd felkért vendég előadóink következnek az emberiség előtt álló nagy kihívásokról: a klímaváltozás és a biodiverzitás kérdéseiről. 14.30. dr. Ürge-Vorsatz Diana fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim! A Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében október 5.-én félszáznál többen jöttünk össze, hogy meghallgassuk a soros ülésvezető elnökök által felkért előadókat. Murányi László az aradi kivégzett honvédtábornokok utolsó mondatait idézte – s mindnyájan éreztük lovag Poelt von Poeltenberg szavainak igazságát: ” Szép küldöttség megy az Úristenhez a magyarok ügyéért könyörögni…” Rájuk és a közelmúltban(…)

Emlékeztető

Első őszi találkozónkat félszázan, szeptember 7-én délután a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk. (A volt Károlyi palota Lotz termében leszünk idei találkozóinkon. Köszönjük dr. Prőhle Gergely igazgató úrnak és munkatársainak.) Távollétüket előre jelezték: dr. Bíró Zoltán, dr. Bárdi László, dr. Andrásfalvy Bertalan, Batta György, dr. Dobó Márta, dr. Sándor József, Monspart Sarolta, dr. Merkei Attila. A(…)