Emlékeztető

November 7-i találkozónkon beszámoltam Lezsák Sándornak és Czakó Gábornak küldött gratulációnkról, megköszöntem Spányi Antal püspök Úr és Horváth Ildikó államtitkárnő leveleit.

Rieger Tibor Teleki szobrának a Várban remélt elhelyezése ügyében még a választások előtt levelet kaptunk a főpolgármesteri irodából, miszerint  a budai vár területe a magyar állam tulajdona – tehát napirenden kell tartani javaslatunkat.

Örülünk hogy egyhangú eredményű szavazásunkat követő felkérésünkre.

SZVORÁK KATALIN  Kossuth és Liszt díjas, Magyar Örökség díjas népdalénekes.

VASHEGYI GYÖRGY Liszt díjas karnagy egy.i tanár az MMA elnöke.

GALUSKA LÁSZLÓ debreceni orvosprofesszor a MET elnöke – elfogadták a Százak Tanácsa rendes tagságát. Isten hozta Őket.

A magyar sport érdekében írott véleményemet – a visszajelzéseket köszönöm Monspart Sarolta, Fekete Gyula  és  Tasnády Hajnal kiegészítésével miután két nap alatt 34 írásos támogatást kaptam nyilvánosságra hoztam. Kérem saját köreitekben -Nemzeti Sport, Facebook, Twitter  stb – terjesszétek. (A november 8.-i Magyar Hírlap közölte.)

Ferencz Éváról emlékkönyv készült többen írtak közületek is a kötetbe.

Szász István Tas javaslatát (a szilágysági Kusaj kisközség támogatását) tartsuk napirenden, s szeretnénk ha a Hangya vidékmentő szövetkezéssel épített kapcsolataink eredményéről valamelyik tavaszi ülésén a kapcsolattartást vállalók tájékoztatnának bennünket.

Javaslom a KISLEXIKON aktualizálását 2014-ben volt az utolsó bővített kiadás 30 fotó és az új tagok hiányoznak, s szeretnénk ha mindenki megoldaná életrajza aktualizálását egy -maximum két oldalon. Kérem segítségeteket a december 15.-i határidő megtartásával. Még idén rendbehozzuk honlapunkat, melyen 1millió 100 ezernél több kattintás van.

Bemutattam a Szent László könyvek uj köteteit Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője Szent István államalapításának több ma is érvényes üzenetéről közölt tanulmányokat, Foltán László egyéni és közösségi értékrendünkről, élettapasztalatairól közölt figyelmeteket érdemlő gondolatokat.

(Januártól határontúl élő tagjainkat  kértem fel segítsenek témajavaslatokkal, és üléseink szervezésével. Mindent velük kívánok egyeztetni a január és május közötti találkozókról. Máris jöttek javaslatok ezekről később beszélünk.)

Tájékoztatóm után dr. Horváth Lugossy Gábor főigazgató  Úr szemléletes előadást tartott a Magyarságkutató Intézet alapításáról és az első 10 hónap munkájáról. A szakszerűen felépített Intézet szerteágazó kutatásainak bemutatása, a kapcsolatépítő szándék mindnyájunknak rokonszenves volt csakúgy, mint a főigazgató Úr kérdéseket feltevő tagjainknak adott válaszai.

A találkozó főtémája az elmúlt 30 év magyar iskolaügyének áttekintése volt.

  1. Kováts-Németh Mária, Borbély Károly, dr. Bíró Zoltán és Bakos István előadásai, csakúgy, mint a témában korábban kiadott több könyvünk harminc szerzője, s mostani hozzászólók: őszinte aggodalommal figyeljük a magyar oktatásügy helyzetét.  Itt nincs helye a részleteknek, de megkíséreljük ezt áttekinteni és a döntéshozók számára javaslatainkkal együtt átadjuk.
  2. Duray Miklós helyzetelemzését áthelyeztük tavaszra, s meghallgattuk dr. Tanka Endre javaslatát – az 5G programok elutasításáról – (tagjainknak korábban már megküldte véleményét) s elfogadtuk, hogy januári ülésünkre meghívjuk azokat a szakembereket, akik pro és contra érvekkel segítenek erről a fontos kérdésről kialakítani véleményünket. A találkozón 54-en voltunk , kérdéseikkel, hozzászólásaikkal dr. Rókusfalvy Pál, Feledy Péter, Hajdú Lajos, dr. Fekete Gyula, Pintér Mihály, dr. Kisida Elek, dr. Sallai Éva, dr. Somhegyi Annamária, Totth Elemér, dr Galgóczy Gábor segítették tartalmasabbá tenni találkozónkat.

Az elmúlt hónapokban munkámat segítő társaim: dr. Kováts-Németh Mária, H.Tasnády Hajnal, Gyimesi János, dr. Náray-Szabó Gábor és Foltán László nevében is várunk Benneteket dec. 5-i a sajtó kizárásával szervezendő találkozónkra.

Barátsággal: Szijártó István ügyvivő elnök

Emlékeztető

Március 7-én a Százak Tanácsa jelenlevő tagjai először meghallgatták az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatómat: Böjte Csaba  testvér a Kongóba tartó repülőre várva küldte Párizsból szép gondolatait jó munkát kívánva, Andrásfalvy Bertalan a többhetes kórházi kivizsgálások után már hazulról telefonon osztotta meg örömét a kisfalvak gondjait felkaroló kormányintézkedések hallatán, s a tegnapi komoly szívműtétje(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019 február 7-i találkozójáról Félszázan voltunk együtt az OSZK dísztermében. Szervezési problémák miatt  négy órára befejeztük a találkozót, azzal az ígérettel, hogy márciusi találkozónkon folytatjuk az elmaradt hozzászólásokat. Először Mándoki Andor bátyánkra, a gránit diplomás kohómérnökre, a KDNP gazdasági szakértőjére emlékeztünk, akit életének 99.évében tökéletes szellemi frissességben ért a halál. Alapos szakmai tudás,(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019. január 3-án délután az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartott üléséről. Többen kértek kimentést, Andrásfalvy Bertalan kérésére tavasszal visszatérünk a magyar vidék gondjaira, évekkel ezelőtt írt Segítség! című írásának alapján.  Kiadtuk a februárban indított Szent László könyvsorozatunk 16. kötetét, melyben négy katolikus, egy evangélikus és egy református egyházi vezető válaszolt arra a kérdésre, hogy(…)

Emlékeztető

December 6-án délután a szokottnál korábban találkoztunk az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol megnéztük  a CORVINÁKAT bemutató szép kiállítást, s élvezhettünk egy kitűnő idegenvezetést. Köszönjük dr. Tüske László főigazgató Úrnak, s Poprády Géza tagtársunknak. Köszönjük Császár Angela előadását, majd gratuláltunk Budai Ilona és Fekete György Nemzet Művésze kitüntetéséhez. A Hangya vidékmentő szövetkezettel, valamint a  Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk.(…)

Emlékeztető

Emlékeztető A Százak Tanácsa november 8.-i találkozóján ismertettem az elmúlt hónap eseményeit. A honlapunkon olvasható dévai és szovátai utunk emlékeztetője, tervezzük oktatásról, sportról, egészségügyről kiadott Szent László könyveink között egyházi vezetőink véleményének közlését is. A kérdés változatlan: mit tehetünk a Hazáért? A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Százak Tanácsa közötti együttműködést szándéknyilatkozattal  formalizáltuk Szovátán október(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa  október 4-i találkozóján először a kimentésekről illetve az elmúlt hónap eseményeiről szóltam. A Szárszó konferencián (Püski István szervezése) illetve az MTA Magyar Örökség ünnepségén többen voltunk. Klinghammer István elnök Úr támogatásáról biztosította előterjesztésünket. Leányfalun Hitel est volt. A nemzetközi fair-play díjjal és most Magyar Örökség díjjal kitüntetett dr. Kamuti Jenő olimpiai és(…)