Emlékeztető

Március 7-én a Százak Tanácsa jelenlevő tagjai először meghallgatták az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatómat:

Böjte Csaba  testvér a Kongóba tartó repülőre várva küldte Párizsból szép gondolatait jó munkát kívánva, Andrásfalvy Bertalan a többhetes kórházi kivizsgálások után már hazulról telefonon osztotta meg örömét a kisfalvak gondjait felkaroló kormányintézkedések hallatán, s a tegnapi komoly szívműtétje után ma jókedvűen ébredt Jerzy Snopek szeretett barátunk. Somodi István, Rókusfalvy Pál és több társunk kért telefonon kimentést. A Magyar Patrióták Közössége felhívásához (a kommunista utcanevek eltörléséről) egyénileg csatlakozhatunk. Kaposvár országgyűlési képviselője után találkoztunk a Somogy Megyei Közgyűlés elnökével és kihelyezett Százak Tanácsa ülést tartottunk. (21 résztvevővel)

A Visegrád Collegium (leendő Visegrád Egyetem) ügyében Kásler Miklós miniszter Úr tájékoztatott, hogy az oktatási államtitkárságon van kérelmünk. Két kisebb összejövetelt is tartottunk, s az előkészítő támogatókkal egyetértve Bába Iván felvidéki születésű angol-magyar szakos tanár, volt varsói nagykövet, a Külügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára részére javasoljuk az első rektori megbízás kiadását. Az állami vezetés kedvező döntése esetén egy Baráti Kör szervezésére Totth Elemért, egy létesítendő Alapítvány elnökéül Schulek Editet javasoltam felkérni.)

Mózsi Ferenc bizonyos körök Nagy Imre mártír miniszterelnököt becsmérlő véleménye ellen emelt szót, majd Györfi Károly mutatta be és értékelte  Murányi László új könyvét. Rétvári Bence az  EMMI parlamenti államtitkára rendkívül szerteágazó és gondolatgazdag bevezető előadása után kérdéseinkre válaszolt. Rokonszenves rendkívül tájékozott politikai vezetőt ismertünk meg személyében, akit mindig örömmel látunk találkozóinkon. Kováts- Németh Mária bemutatta az általa szerkesztett több tagunk írásait tartalmazó Magyarok a Kárpát-medencében c. konferencia-kötetet. Koós Ferenc neveléstörténeti tárgyú könyvét mutatta be, majd Salamon Konrád  szólt az Antant hatalmak felelősségéről a száz év előtti eseményeket elemezve. Az előadókhoz Rajnai Miklós, Totth Elemér, Németh Mária, Foltán László, Hámori József, Györfi Károly, Koós Ferenc intéztek kérdéseket, illetve Kisida Elek fogalmazta meg álláspontját.  Március 20.-án a Selye Egyetemen rendezendő – 41 előadóval tervezett konferencián és másnap Farádon a Kárpát -medence neveléstörténetéről és mai teendőkről beszélünk.

Április negyedikére Márai Géza állította össze egy minikonferencia programját, melynek egyik előadója lesz Nagy István agrárminiszter úr. Tervezzük ezután Tanka Endre és Andrásfalvy Bertalan új könyveinek bemutatását.

Májusi találkozónkon Rechnitzer János előadása (a Győr-kód) után az MTA helyzetéről szeretnénk tájékoztatót s szeretnénk Sutarski Konrád az elmúlt hónapokban kiadott könyveire és Szász István Tas  új könyveinek bemutatására is 10-10 percet fordítani. Júniusi összejövetelünk témája: Egészségügyünk helyzete (Papp Lajos vitaindító előadásával.)

Minden tagunkat barátsággal hívjuk és várjuk!

Szijártó István üv.elnök.

Hírek

Március 6-án délután Dr Andrasofszky Barna főorvost, a Magyar Egészségügyi Társaság alapító elnökét búcsúztattuk Farkasréten, s aznap adta át lelkét teremtőjének hosszú betegség után M. Szabó Imre tagtársunk, a kiváló újságíró, televiziós szerkesztő. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, szeretteinek vigasztalást.

Választás előtt

A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig „tapasztalataink magasából” fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet(…)

Hírek

Kedves Barátaim, néhány nap alatt veszítettük el Kallós Zoltánt, Balás-Piri Lászlót, s ma hajnalban Andrasofszky Barnát. Szerettük és becsültük Őket. A jó Isten adjon Nekik örök nyugodalmat, szeretteiknek, vigasztalást. Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)

Gyászjelentés

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7-8) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 89. évében hazatért Teremtő Urához Albert Gábor Kossuth-, Magyar Örökség és Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, „A Haza Embere”, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Végső búcsúztatása 2018. január 4-én (csütörtökön) 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben (1124 Bp., Németvölgyi u. 99.), a(…)

Gyászoljuk Albert Gábort

December 8-án délután 88 éves korában örökre elaludt nagyrabecsült barátunk: Albert Gábor, Kossuth – és Magyar Örökség-díjas író, a “Haza Embere”. Őszintén szerettük, okossága, szenvedélyessége, rendíthetetlen hite mindnyájunknak hiányozni fog. Adj Uram örök nyugodalmat Neki.