Emlékeztető

Tisztelt Százak Tanácsa,

Kedves Barátaim!

 

Őszi találkozásainkat -mint korábban már jeleztem-, a hónapok első csütörtöki délutánjain 14.00 és 17.00 között (szept. 2, okt. 7, nov. 4, dec. 2) tervezzük.

A helyszín változott. Az MMA saját programjai miatt nem tud termet biztosítani, így a Petőfi Irodalmi Múzeumban (volt Károlyi Palota  V.  ker. Károlyi u. 16) leszünk újra őszi összejöveteleinken. Kérem a helyszínváltozásra figyeljetek. Remélve, hogy a járvány újabb hulláma még késlekedik, s Ti már oltások után vagytok. Orvosaink a harmadik oltást is ajánlják. 25. jubileumi évünkben “a Haza Embere” oklevelünket – kitüntetett tíz tagunk egyhangú döntése alapján – ezúttal három társunknak adjuk át.

A zavartalan együttlét reményében soros ülésvezető és program előkészítő társaim :

Bakos István, dr. Bíró Zoltán, dr. Fekete Gyula, Foltán László és dr. Gyurkovits Kálmán nevében is barátsággal várunk mindenkit. Szijártó István

Állásfoglalás

A SZÁZAK TANÁCSA soros elnökei  – orvos, tanár, mérnök, művész, jogász, sportoló, egyházi méltóságot viselő, kommunikációs és gazdasági szakember tagjaink (közöttük a Magyar Tudományos és Művészeti Akadémia elnökei) nevében –  kérjük a magyar társadalom a koronavírus védőoltásoktól személyes félelemből, vagy politikai véleményük miatt tartózkodó tagjait, bízzanak a magyar orvosokban, víruskutatókban, az egészségügyben dolgozókban és kérjék a védőoltást. Barátsággal és bizalommal: Andrásfalvy(…)

Búcsú

Monspart Sarolta mesteredző, az egészséges testmozgásnak elkötelezett tájfutó világbajnok tagtársunk, szeretett barátunk a Prima Primissima-díjjal is kitüntetett Nemzet Sportolója 76 évesen ehúnyt. A család gyászában osztozva őrizzük emlékét. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Neki!

Közös HÚSVÉTI ÜZENETÜNK

SURSUM CORDA ! A Százak Tanácsa a bizakodás és a remény csapataként, a ma kétszeresen is böjtben élő magyarsághoz azzal az üzenettel fordul, hogy mindenki gondolja végig közös felelősségünket az Életért. A gyűlölet szítása és a viszálykodás mindenkit elvakít. Le kell borulnunk az élet csodája előtt, segítenünk kell egymást, hogy emberibb módon élhessünk. A XX. században két világháború és két totális diktatúra rombolta életünket,(…)