Emlékeztető

a Százak Tanácsa  október 4-i találkozóján először a kimentésekről illetve az elmúlt hónap eseményeiről szóltam. A Szárszó konferencián (Püski István szervezése) illetve az MTA Magyar Örökség ünnepségén többen voltunk. Klinghammer István elnök Úr támogatásáról biztosította előterjesztésünket. Leányfalun Hitel est volt. A nemzetközi fair-play díjjal és most Magyar Örökség díjjal kitüntetett dr. Kamuti Jenő olimpiai és világbajnokot meghívtuk találkozóinkra.

Meghallgattuk dr. Salamon Konrád egyetemi tanár érdekfeszítő  előadását  az 1918 őszi úgynevezett őszirózsás forradalomról, a Károlyi kormány szerepéről. dr. Somodi István az 1943 évi Balatonszárszón tartott találkozó résztvevőjeként  Szárszó üzenetéről beszélt. Nagy tetszéssel  fogadtuk emlékezését. Szárszó a nemzeti tábor számára ma is vízválasztó – a nemzeti minimumról tervezett novemberi megbeszélésünk alapgondolata Szárszó üzenete.

A novemberre tervezett Hangya konferencia ügyében komoly előrelépés, hogy dr. Nagy István miniszter úr vállalta a védnökséget és nyitó előadást  (időközben már az időpont is megszületett nov.27.- a Vajdahunyad Vár dísztermében) Andrásfalvy Bertalantól és Duray Miklóstól kértek előadást a Hangya társelnökei.Több barátunk részvételét illetve felkérését is javasoltuk. Feledy Péter bemutatta a Szamár és a citera címen kiadott – a tájékoztatásról szóló – Szent László kötetet.

Salamon Konrád előadásához Koós Ferenc és Hámori József, Somodi István előadásához  Fekete Gyula, Szász István Tas, dr. Bene Éva,  Rajnai Miklós, a Hangya témához Rókusfalvy Pál és Andrásfalvy Bertalan szóltak hozzá. 

Október 17-én és 18-án lengyel ünnepségek  ( Hitel est ill. Eötvös Collegiumi rendezvények ) Sutarski Konrád és Jerzy Snopek nagykövet úr részvételével.

Murányi László okt.11.-én előadó estet  tart a Klebelsberg kastélyban.

Mózsi Ferenc  a pentaton kapcsolat címmel kezdi nov 8.-án találkozónkat, majd a nemzeti minimumról vitainditó előadást tartanak dr. Bíró Zoltán és dr. Fekete Gyula. (OSZK fsz.tárgyaló)

Tagjainkat várjuk. Ülésvezető elnök társaim nevében barátsággal:

Szijártó István üv.elnök.

 

Emlékeztető

Május 7.-én tartott tanácskozásunkról, melynek témája a magyar vidék helyzetének bemutatása volt. A jelenlevőket emlékeztettem, hogy áprilisi ülésünk óta Bercelen a Petro család, Erdőbényén Béres József és családja vendégeként találkoztunk, s fontos kérdésekről beszélhettünk felelős vidéki vezetőkkel és közmunkásokkal is. Többen találkoztunk V. Németh Zsolt államtitkár Úrral (FM) és Fűrész Tünde államtitkár helyettessel (EMMI) Június(…)

A Százak Tanácsa a magyar vidék helyzetéről

(tervezett program 2015.május 7. a Várban) 14.00 Az elmúlt hónapról, s az előzményekről (üv.eln.) 14.30 dr. Márai Géza állattenyésztő, agronómus c. egy docens a BIO-Kontroll Hungaria kft alapító elnöke – A vidék MÉGIS élni akar (30) 15.00 Felkért hozzászólók: (15-20) – Bakos István művelődéskutató, közíró – A vidék válsága és a túlélés esélyei – dr.(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa Egyesület 2015 évi közgyűléséről

A jelenlevők egy tartózkodással elfogadták az ügyvivő elnök beszámolóját a 2014. évről. A 2004 óta közhasznú egyesületként működő Százak Tanácsa tavalyi közgyűlésén határozott az egyesület megszüntetéséről, ezért már nem kértük a közhasznúság megtartását, s kezdeményeztük az egyesület megszüntetését. (A szükséges iratokat a nyilvántartó bíróságnak benyújtottuk) Április 2-i ülésünk volt az utolsó hivatalos összejövetelünk, ahol engem(…)