Emlékeztető

Március 7-én a Százak Tanácsa jelenlevő tagjai először meghallgatták az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatómat:

Böjte Csaba  testvér a Kongóba tartó repülőre várva küldte Párizsból szép gondolatait jó munkát kívánva, Andrásfalvy Bertalan a többhetes kórházi kivizsgálások után már hazulról telefonon osztotta meg örömét a kisfalvak gondjait felkaroló kormányintézkedések hallatán, s a tegnapi komoly szívműtétje után ma jókedvűen ébredt Jerzy Snopek szeretett barátunk. Somodi István, Rókusfalvy Pál és több társunk kért telefonon kimentést. A Magyar Patrióták Közössége felhívásához (a kommunista utcanevek eltörléséről) egyénileg csatlakozhatunk. Kaposvár országgyűlési képviselője után találkoztunk a Somogy Megyei Közgyűlés elnökével és kihelyezett Százak Tanácsa ülést tartottunk. (21 résztvevővel)

A Visegrád Collegium (leendő Visegrád Egyetem) ügyében Kásler Miklós miniszter Úr tájékoztatott, hogy az oktatási államtitkárságon van kérelmünk. Két kisebb összejövetelt is tartottunk, s az előkészítő támogatókkal egyetértve Bába Iván felvidéki születésű angol-magyar szakos tanár, volt varsói nagykövet, a Külügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára részére javasoljuk az első rektori megbízás kiadását. Az állami vezetés kedvező döntése esetén egy Baráti Kör szervezésére Totth Elemért, egy létesítendő Alapítvány elnökéül Schulek Editet javasoltam felkérni.)

Mózsi Ferenc bizonyos körök Nagy Imre mártír miniszterelnököt becsmérlő véleménye ellen emelt szót, majd Györfi Károly mutatta be és értékelte  Murányi László új könyvét. Rétvári Bence az  EMMI parlamenti államtitkára rendkívül szerteágazó és gondolatgazdag bevezető előadása után kérdéseinkre válaszolt. Rokonszenves rendkívül tájékozott politikai vezetőt ismertünk meg személyében, akit mindig örömmel látunk találkozóinkon. Kováts- Németh Mária bemutatta az általa szerkesztett több tagunk írásait tartalmazó Magyarok a Kárpát-medencében c. konferencia-kötetet. Koós Ferenc neveléstörténeti tárgyú könyvét mutatta be, majd Salamon Konrád  szólt az Antant hatalmak felelősségéről a száz év előtti eseményeket elemezve. Az előadókhoz Rajnai Miklós, Totth Elemér, Németh Mária, Foltán László, Hámori József, Györfi Károly, Koós Ferenc intéztek kérdéseket, illetve Kisida Elek fogalmazta meg álláspontját.  Március 20.-án a Selye Egyetemen rendezendő – 41 előadóval tervezett konferencián és másnap Farádon a Kárpát -medence neveléstörténetéről és mai teendőkről beszélünk.

Április negyedikére Márai Géza állította össze egy minikonferencia programját, melynek egyik előadója lesz Nagy István agrárminiszter úr. Tervezzük ezután Tanka Endre és Andrásfalvy Bertalan új könyveinek bemutatását.

Májusi találkozónkon Rechnitzer János előadása (a Győr-kód) után az MTA helyzetéről szeretnénk tájékoztatót s szeretnénk Sutarski Konrád az elmúlt hónapokban kiadott könyveire és Szász István Tas  új könyveinek bemutatására is 10-10 percet fordítani. Júniusi összejövetelünk témája: Egészségügyünk helyzete (Papp Lajos vitaindító előadásával.)

Minden tagunkat barátsággal hívjuk és várjuk!

Szijártó István üv.elnök.

A SZÁZAK Tanácsa ajánlásai a Kormánynak

I. A Százak Tanácsa javasolja, hogy a magyar Kormány az Európai Unió Alapszerződése 48. cikke alapján rendes felülvizsgálati eljárás indításával indítványozza az Európai Tanácsnál az  Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 345. cikkének – a közösségi jognak megfelelő – olyan módosítását, ami a termőföld tulajdonjogának megszerzése tekintetében megszünteti annak tőkeként való minősítését, így Magyarország és(…)

Állásfoglalás

A Százak Tanácsa dr. Gedai István – a Magyar Nemzeti Múzeum ny.főigazgatója – javaslatára támogatja Hóman Bálint történész, kultuszminiszter szobrának Székesfehérvár városvezetése által tervezett felállítását. A XX.század első felének egyik legkitűnőbb történészének és kultúrpolitikusának politikai nézetei ugyan sokak által vitathatók, de börtönbüntetése és a váci fegyházban bekövetkezett halála után mi tudományos teljesítményére emlékezünk . 2015.okt.(…)

Emlékeztető a Százak Tanácsa október elsején tartott összejöveteléről

Beszámoltam az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről. Köszöntöttem körünkben Poprády Gézát az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott főigazgatóját és Kű Lajost az Aranycsapat Alapitvány elnökét. A migráció kérdéséről szeptemberben még megoszlottak a vélemények, olvashattunk elfogult kormánykritikát (Ángyán professzor véleménye),  melyet ma már legtöbben csacskaságnak tartunk, (Feledy Péter erre körlevélben reagált), s Nádasdy Borbála grófnőhöz vagy az amerikai(…)