Emlékeztető

a Százak Tanácsa idei első találkozóját Makláry Ákos parókus, görög katolikus pap, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke nagyívű, gondolatgazdag előadásával  kezdtük. A kereszténység helyzetéről, s a mi teendőinkről beszélt, s kitűnő előadása egyszerre volt személyes és közösségi. A 91.évében járó nagyrabecsült barátunk Fábián Gyula író, szerkesztő betegsége miatt személyesen nem jöhetett, de Archimedes Szidiropulosz főszerkesztő és Kolczonnay Katalin szerkesztő alapos áttekintést adtak a Trianon Kutatóintézet és a Trianoni Szemle helyzetéről. A Szemle 25 kötete elsősorban a szerkesztők és családjaik áldozatkész munkájának az eredménye, ami minden elismerést megérdemel. Az Arcanum adatbázisban az érdeklődők olvashatják a korábbi számok írásait. Remélve, hogy az évforduló olvasói és támogatói figyelmet is jelent számukra, ősszel szeretnénk újra beszélgetni munkájukról. Rókusfalvy Pál professzor “Pszichológia: az emberi életdráma tudománya”   c. munkája a Püski Könyvesház jóvoltából került olvasókhoz. Akik  már megismertük a kitűnő – a legszélesebb olvasóközönség számára is élményt jelentő – munkát,  a nemzeti értékrend és a személyes példa fontosságát kiemelve ajánljuk  olvasásra. A jelenlevők elismerő köszönettel fogadták Rókusfalvy Pál ismertetését. Sallai Éva vállalkozott Albert Zsuzsa “Az ötvennegyedik év 1954-2008″ című (Pannonia Könyvek Kiadó) irodalomtörténeti értékű naplójának bemutatására, a szerzővel együtt idézve Albert Gábor emlékezetét is, aki számunkra a Haza Embere és egyben a Százak Tanácsa legfontosabb törekvéseinek jelképe is. Albert Zsuzsát a rádió ny.irodalmi szerkesztőjét, a József Attila-díjas költőt örömmel és szeretettel köszöntöttük. Kérdésekkel és hozzászólásokkal Feledy Péter, Rajnai Miklós, Kisida Elek, Talpassy Zsombor, Püski István kapcsolódtak a témákhoz.

Bemutattam Galuska László debreceni orvosprofesszort, a Magyar Egészségügyi Társaság elnökét, akivel orvos tagjaink máris közös munkát kezdtek. (köszönöm Somhegyi Annamária és Nagy Zoltán professzor írásos véleményét) Ismertettem az EMMI oktatási államtitkárának , s az MTA elnökének a Tanka Endre professzor előterjesztéséből ismert – 5G ügyben- küldött válaszlevelét. Kislexikonunk bővítésére a közeljövőben nem kerül sor, tagjaink ezt nem érzik fontosnak. A sport témában megfogalmazott véleményünk több helyen (Magyar Hirlap, Magyar Nemzet Online, Bécsi Napló, internetes portálok) megjelent, s úgy tűnik sokan gondolkodnak hasonlóan. Az MTA  intézeteinek helyzetéről készített ajánlásunkat véleményetektől függően tekintjük nyilvános anyagnak, vagy csak a Miniszterelnök Úr részére küldjük. Külön köszönöm azoknak, akik betegséggel rossz idővel dacolva eljönnek  – megértve azokat is, akik csak akkor igénylik a találkozást, ha annak szereplői. 2021 nyarán lesz 25 éve, hogy Fekete Gyula javasolta a Százak Tanácsa létrehozását. Halottaink őrszelleme mellett betegeink, vidékről, külföldről nehezebben mozduló barátaink figyelmét is érezve, köszönöm mindnyájatoknak a közös munkát “pro salute patriae!”

Ami meg a világban zajló eseményeket illeti: ama tiszapalkonyai raktáros, Hamvas Béla, egyike a jövőbelátó magyaroknak szavait kölcsönöztem ” a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne”

Baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök.

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Október 3-i  találkozónkon folytattuk a 30 év sorozatunkat, tagjaink bemutatkozó előadásait, s beszámoltam folyamatban levő ügyekről. (14.00-17.00 MMA Irodaház Andrássy út 101.) Minden meghívónkban jelzett előadásunkat megtartottuk. Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt időszak fontosabb minket is érintő eseményeiről, a Kész kongresszusról, a Béres RT szép jubileumi ünnepségéről, a Székesfehérváron alakult Csoóri Sándor Társaságról, a Böjte Csaba által vezetett zarándoklatról, a Selye(…)

Emlékeztető

Szept. 5-én az MMA székházban találkoztunk. A megszokottnál kevesebben voltunk, ennek nem pusztán az új helyszín és a nyárutó sok családi programja volt az oka, hanem az ekkor ülésező Nemzetközi Családkongresszus is. Dr. Kucsera Tamás az MMA főtitkára meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd ismertettem az elmúlt két hónap fontosabb eseményeit. Szent István napján a(…)

Emlékeztető

Kedves Barátaim, szeptemberi találkozónkat Pesten az Andrássy út 101 alatt (Bajza u.sarok volt MUOSZ székház) a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában tarjuk. Tervezett programunk: 14.00 tájékoztatás 14.30 Harminc éve történt. dr. Szűrös Mátyás – hozzászólások Mai helyzetünk   – könyvkiadás, irodalom Püski Istvan, Cey-Bert Róbert 16.30 Egyebek. Találkozóink: Szept. 5., okt. 3., nov. 7., dec. 5., 2020.(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 6-i találkozójáról Jelenléti ívünk tanulsága szerint 54-en voltunk együtt a Magyar Tudományos Akadémia kistermében a nyári szünet előtti utolsó programunkon. Először köszönetet mondtam Freund Tamás professzornak, az Akadémia alelnökének, akinek a közbenjárására az MTA elnöke díjfizetés nélkül biztosította számunkra egyszeri alkalomra az MTA kistermét. Szeretettel fogadtuk Prof.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkárt, s előzetesen(…)

Hírek

A Százak Tanácsa  – Európa védelméről “Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a  Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett,  a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk. A Százak Tanácsa(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa kilenc ország harminchat településén élő tagjai jelenléti ívünk tanulsága szerint 36, az ülésterem székei szerint 45 fővel képviseltették magukat május 2.-i találkozónkon. 1. Ismertettem előző ülésünk lényegét, s az elmúlt hónap eseményeit.  A küszöbön álló választások miatt Nagy István agrárminiszter Úrral az általa igényelt személyes találkozót nem tudjuk megszervezni. (A kitűnően sikerült(…)