Emlékeztető

a Százak Tanácsa  október 4-i találkozóján először a kimentésekről illetve az elmúlt hónap eseményeiről szóltam. A Szárszó konferencián (Püski István szervezése) illetve az MTA Magyar Örökség ünnepségén többen voltunk. Klinghammer István elnök Úr támogatásáról biztosította előterjesztésünket. Leányfalun Hitel est volt. A nemzetközi fair-play díjjal és most Magyar Örökség díjjal kitüntetett dr. Kamuti Jenő olimpiai és világbajnokot meghívtuk találkozóinkra.

Meghallgattuk dr. Salamon Konrád egyetemi tanár érdekfeszítő  előadását  az 1918 őszi úgynevezett őszirózsás forradalomról, a Károlyi kormány szerepéről. dr. Somodi István az 1943 évi Balatonszárszón tartott találkozó résztvevőjeként  Szárszó üzenetéről beszélt. Nagy tetszéssel  fogadtuk emlékezését. Szárszó a nemzeti tábor számára ma is vízválasztó – a nemzeti minimumról tervezett novemberi megbeszélésünk alapgondolata Szárszó üzenete.

A novemberre tervezett Hangya konferencia ügyében komoly előrelépés, hogy dr. Nagy István miniszter úr vállalta a védnökséget és nyitó előadást  (időközben már az időpont is megszületett nov.27.- a Vajdahunyad Vár dísztermében) Andrásfalvy Bertalantól és Duray Miklóstól kértek előadást a Hangya társelnökei.Több barátunk részvételét illetve felkérését is javasoltuk. Feledy Péter bemutatta a Szamár és a citera címen kiadott – a tájékoztatásról szóló – Szent László kötetet.

Salamon Konrád előadásához Koós Ferenc és Hámori József, Somodi István előadásához  Fekete Gyula, Szász István Tas, dr. Bene Éva,  Rajnai Miklós, a Hangya témához Rókusfalvy Pál és Andrásfalvy Bertalan szóltak hozzá. 

Október 17-én és 18-án lengyel ünnepségek  ( Hitel est ill. Eötvös Collegiumi rendezvények ) Sutarski Konrád és Jerzy Snopek nagykövet úr részvételével.

Murányi László okt.11.-én előadó estet  tart a Klebelsberg kastélyban.

Mózsi Ferenc  a pentaton kapcsolat címmel kezdi nov 8.-án találkozónkat, majd a nemzeti minimumról vitainditó előadást tartanak dr. Bíró Zoltán és dr. Fekete Gyula. (OSZK fsz.tárgyaló)

Tagjainkat várjuk. Ülésvezető elnök társaim nevében barátsággal:

Szijártó István üv.elnök.

 

Hírek

Március 6-án délután Dr Andrasofszky Barna főorvost, a Magyar Egészségügyi Társaság alapító elnökét búcsúztattuk Farkasréten, s aznap adta át lelkét teremtőjének hosszú betegség után M. Szabó Imre tagtársunk, a kiváló újságíró, televiziós szerkesztő. A jó Isten adjon örök nyugodalmat neki, szeretteinek vigasztalást.

Választás előtt

A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig „tapasztalataink magasából” fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet(…)

Hírek

Kedves Barátaim, néhány nap alatt veszítettük el Kallós Zoltánt, Balás-Piri Lászlót, s ma hajnalban Andrasofszky Barnát. Szerettük és becsültük Őket. A jó Isten adjon Nekik örök nyugodalmat, szeretteiknek, vigasztalást. Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)

Gyászjelentés

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7-8) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 89. évében hazatért Teremtő Urához Albert Gábor Kossuth-, Magyar Örökség és Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, „A Haza Embere”, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Végső búcsúztatása 2018. január 4-én (csütörtökön) 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben (1124 Bp., Németvölgyi u. 99.), a(…)

Gyászoljuk Albert Gábort

December 8-án délután 88 éves korában örökre elaludt nagyrabecsült barátunk: Albert Gábor, Kossuth – és Magyar Örökség-díjas író, a “Haza Embere”. Őszintén szerettük, okossága, szenvedélyessége, rendíthetetlen hite mindnyájunknak hiányozni fog. Adj Uram örök nyugodalmat Neki.