Emlékeztető

Májusi találkozónkon az volt az alapkérdés: egy évvel a választások előtt miként segíthetjük a Kormány jó törekvéseit? Emlékeztető beszámolóm után Mocsai Lajos tagtársunk, a balatonboglári Kézilabda Akadémia létrehozója, a legeredményesebb magyar kézilabda edző, a Testnevelési Főiskola rektora beszélt munkájáról, s kérdésre válaszolva arról is hogy miként segíthetjük élni akarásában a magyar falvakat. Parlamenti találkozónkon többen csak vezérszavakat fogalmazhattak meg az idő rövidsége miatt, ezúttal azonban több mint 3 órán át 16-an szóltunk. (Feledy Péter, Murányi László, Tooth Elemér, Rókusfalvy Pál, Kellermayer Miklós, Mocsai Lajos, Rajnai Miklós, Pintér Mihály, Németh Mária, Andrásfalvy Bertalan, Mózsi Ferenc, Báthory Katalin, Foltán László, Somodi István, Gyimesi János, Szijártó István) Néhány nappal később Farádon Németh Ferenc vendégeként tízen (Somhegyi Annamária, Sallai Éva, Németh Mária, Hornyák László, Kisida Elek, Foltán László, Gyimesi János, May Attila, Németh Ferenc és Szijártó István) egy egész estén át beszélgethettünk erről. Így e kérdésben huszonkét megszólaló tagunk 90%-os többségű véleménye, hogy tárjuk kendőzetlenül a döntéshozók felelős fóruma elé azokat a tényeket, hibás döntéseket, vagy mulasztásokat, melyeket szerintünk a Kormány javíthat. Nem kívánjuk felhasználni az írott és elektronikus sajtó nyilvánosságát – mert a szerintünk méltatlanul viselkedő politikai ellenzék nem a Haza javáért, honfitársaink boldogulásáért dolgozik. A Kormány teljesítményét -alapkérdésekben- jónak és eredményesnek tartjuk. Kövér László házelnökünk válasza Andrásfalvy Bertalan őszinte párbeszédet igénylő szavaira, – meggyőzött bennünket arról, hogy 13 oldalon összegyűjtött információink eljutnak a döntéshozókhoz. (Andrásfalvy Bertalan, Rajnai Miklós, Szijártó István, Foltán László szervezésével készül a személyes beszélgetésre)

A jelenlevők egyhangúan támogatták felhívásunkat a leggazdagabb magyarokhoz. Honlapunkon ez olvasható, s az MTI és a Magyar Idők közölte. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója válaszát várjuk, hogy ősztől lesz-e helyünk a Károlyi palotában. Június 1 csüt. 14.00 az utolsó várbeli találkozónk időpontja.

barátsággal: Szijártó István üv.elnök

Emlékeztető

Január 5.-i ülésünk rendhagyó módon úgy kezdődött, hogy azok a tagjaink, akik nem voltak ott a decemberi könyvbemutatón átvehették Bakos Istvántól a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvezető kurátorától a kolozsvári Bethlen szobor aranykönyvét. Szokásos tájékoztatóm után Makláry Ákos a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanára a(…)

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak!

Tisztelt Barátaim, Áldott Karácsonyt és boldog Újévet Mindnyájatoknak! Elsőként Olafsson Placid atyának gratulálunk szeretettel közelgő 100. születésnapjára, s természetesen minden jeles napját ünneplő barátunknak. December elsején 78-an voltunk együtt a Várban idei utolsó találkozónkon. Dr. Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szívhez és értelmünkhöz is szóló adventi gondolatai után Császár Angela(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim! Idei utolsó találkozónkat december elsején, csütörtökön du.14.00-kor tartjuk a Magyarság Házában (Szentháromság tér 6). Tervezett programunk: 14.00-14.15. Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeiről (üv. elnök) 14.15. Adventi gondolatok (dr. Veres András győri püspök, a Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke) 14.45. „A HAZA EMBERE” – posztumusz köszönetünk Csoóri Sándornak, a világban élő magyarok örökös elnökének.(…)

Emlékeztető

Jelenléti ívünk szerint 57 résztvevője volt találkozónknak.  Kimentéseket jelentettem be, s azt, hogy jó visszhangja volt állásfoglalásunknak, melyet 80 tagunk írt alá – egyértelművé téve, hogy jelen nemzeti kormányunk erkölcsi és szellemi erővel történő segítését tekintjük feladatunknak, s nem más politikai erőkkel keresünk együttműködést. Nyilatkozat A Százak Tanácsa 2016 november 3.-i ülésén a jelenlevők teljes(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, November 3-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban. Vendégeink lesznek Földi László és ifj. dr. Lomniczi Zoltán December 1-i utolsó idei összejövetelünkön dr.Veres András győri püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást, Csoóri Sándor posztumusz A HAZA EMBERE oklevelének átadása, Wittner Mária tapasztalatai a jubileumi év ünnepeiről, és meghívtuk Kovács Ákos zeneszerző,(…)

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim, Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban(…)