Emlékeztető

A Százak Tanácsa öt tagja ( dr. Kisida Elek, Gyimesi János, Foltán László, Hornyák László és jómagam) voltunk okt. 7-8-9-én Erdélyben. Déván Böjte Csaba testvér útközben kapott áldásával megnéztük a 27 éve működő közel 5000 gyereket befogadó – felét jelenleg is gondozó – Szent Ferenc Alapítvány központját, ahol kedves fogadtatásban volt részünk, s örömmel láttuk a szeretettel nevelt  kedvesen udvarias, fegyelmezett gyermekeket, akiknek Foltán László  kezébe adta olimpiai aranyérmét – amire bizonnyal aggastyánként is emlékezni fognak. Mi pedig  őrizni fogjuk 12 éves vargyasi idegenvezetőnk, a kedves ügyeletes nevelő s az utcán szaltókat csináló kamaszok őszinte tekintetét és szavait.

A Sóvidék központjában Szovátán a Teleki Oktatási központban látott vendégül bennünket a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség  tiszteletbeli elnöke, az alapító Lászlófy Pál tagtársunk, aki Szovátán értelmiségi beszélgetést szervezett, s a Sóvidék Televízió munkatársaival ismertetett meg bennünket. “Nem sokaság, lélek, s szabad nép…” ismételtük Berzsenyi szavait, miközben a mérsékelt érdeklődést láttuk, – a lezajlott vita azonban tanulságos volt mindnyájunknak. Burus Siklódi Botond elnök Úrral -aki szintén tagtársunk- a vacsorát követő beszélgetésen osztottuk meg gondolatainkat, s reggel örömmel hallottuk Lászlófy Páltól és munkatársaitól, hogy a magyar állam segíti a Központ bővítését, fejlesztését. Évtizedes  együttműködésünk megerősítéseként a Százak Tanácsa és az RMPSZ közötti kapcsolatot a Mátyás évben megújítva, írásban is rögzítjük. Ezúton is köszönjük a vendéglátást, az értékes gondolatokat és az optimizmust a Százak Tanácsa három Erdélyben élő tagjának Csaba testvérnek és az RMPSZ régi és mai elnökeinek, akiket őszinte barátainknak tartunk.

Hazafelé jövet Kolozsváron Mátyás király szülőházán elhelyeztük a Százak Tanácsa koszorúját, melyet többen megnéztek – miután egyetlen koszorú volt az épület falán, s egy óráig bizonyos, hogy ott volt. Tartalmas utunk volt, köszönet mindenkinek.

Szijártó István

Választás előtt

A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, mindig „tapasztalataink magasából” fogalmazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk parancsa szerint sohasem egy párthoz kötődtünk, hanem az egységes magyar nemzet érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet(…)

Hírek

Kedves Barátaim, néhány nap alatt veszítettük el Kallós Zoltánt, Balás-Piri Lászlót, s ma hajnalban Andrasofszky Barnát. Szerettük és becsültük Őket. A jó Isten adjon Nekik örök nyugodalmat, szeretteiknek, vigasztalást. Szijártó István

Emlékeztető

A Százak Tanácsa ezévi utolsó összejövetelén meghallgatta Ürge-Vorsatz Diana egyetemi tanár kitűnő előadását, Baktay Borbála NÖDIK igazgatót, Debreczy Zsolt és Rácz István botanikus professzorok előadásait, s megoldást keresve szeretnénk segíteni a Budakeszin magánalapítványként létesített, gazdag anyagot őrző arborétum fenntartási gondjaiban. Bardócz Zsuzsanna és Andrásfalvy Bertalan professzorok hozzászólásai után a jelenlevők egyhangúan fogadták el a következő(…)

Gyászjelentés

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7-8) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 89. évében hazatért Teremtő Urához Albert Gábor Kossuth-, Magyar Örökség és Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, „A Haza Embere”, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Végső búcsúztatása 2018. január 4-én (csütörtökön) 14:30-kor lesz a Farkasréti temetőben (1124 Bp., Németvölgyi u. 99.), a(…)

Gyászoljuk Albert Gábort

December 8-án délután 88 éves korában örökre elaludt nagyrabecsült barátunk: Albert Gábor, Kossuth – és Magyar Örökség-díjas író, a “Haza Embere”. Őszintén szerettük, okossága, szenvedélyessége, rendíthetetlen hite mindnyájunknak hiányozni fog. Adj Uram örök nyugodalmat Neki.

Meghívó

Tisztelt Barátaim, December 7-én csütörtökön 14.00 és 17.00 között tartjuk idei utolsó összejövetelünket a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében. Az elmúlt hónap eseményeiről tájékoztatom a jelenlevőket, majd felkért vendég előadóink következnek az emberiség előtt álló nagy kihívásokról: a klímaváltozás és a biodiverzitás kérdéseiről. 14.30. dr. Ürge-Vorsatz Diana fizikus, tanszékvezető egyetemi tanár, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi(…)