Búcsú

Elhunyt dr. Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnöke, a SZÁZAK TANÁCSA tagja, szeretett és nagyrabecsült barátunk.
79 éves korában, hosszan tartó betegség után hazatért Teremtőjéhez.

„Szépen, otthonából, családja köréből indult el az őt szerető és ebbe a világba küldő Istenhez. Érzem, őt nem lehet pótolni” – tudatta a hírt az elnökség tagjaival Makláry Ákos elnök. Galgóczy Gábor személyének, jelenlétének fontossága megkérdőjelezhetetlen a KÉSZ történetében. Orvosi pályafutása mellett a rendszerváltást követően kapcsolódott be aktívan a civil, értelmiségi közéletbe. Részt vett a KÉSZ kibontakoztatásában és a helyi csoportok alakulásának folyamatában. Tizenöt éven keresztül vezette a józsefvárosi KÉSZ-csoportot, majd 2002-ben lett az országos elnökség tagja, és 2007-ben választották meg az egyesület elnökhelyettesének. 2016-tól haláláig társelnöki tisztséget töltött be Makláry Ákos mellett.

“Adj Urunk Gábor szolgádnak boldog nyugalmat és örök emléket!”

Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 3-i rendkívüli üléséről, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépületében a Ludovikán tartottunk. Kedves fogadtatásban és idegenvezetésben volt részünk, s mindnyájan örömmel néztük az újjávarázsolt épületet, a megszépült belső tereket. Dr. Koltay András rektor Úr képviseletében dr. Pröhle Gergely a Stratégiai Intézet vezetője beszélt a NKE létrehozásáról, felépítéséről. Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes javaslata alapján a(…)

Búcsú

Nagyrabecsült és szeretett barátunk Balassa Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző elhunyt. Nagyszerű embert, igazi hazafit és jó barátot veszítettünk el. A Család gyászában osztozva őrizzük emlékét. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Neki, szeretteinek, barátainak vigasztalást.

Búcsú

Elhunyt dr. Hámori József akadémikus, Széchenyi-díjas biológus-professzor, a Nemzeti Örökség volt minisztere. 89 éves volt. A Százak Tanácsa tagjai őszinte barátot veszítettünk el, akinek emlékét őrizzük. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Neki.