Emlékeztető a Százak Tanácsa április 7-i üléséről

68 jelenlevő tagunk és meghívott barátunk először felállva dr. Pozsgay Imrére és dr. Körmendy Bélára emlékezett, majd meghallgatta felkért előadóinkat (dr. Bíró Zoltán, dr. Csath Magdolna, dr. Kásler Miklós, dr. Rácz Jenő). A program szerint elhangzott kitűnő előadások után jelenlevő orvos tagjaink előadás igényű hozzászólásai (dr. Bene Éva, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gyurkovits Kálmán, dr. Kontur László, dr. Kisida Elek, dr. Kellermayer Miklós) érzékeltették a magyar egészségügy gondjait, s megoldási javaslatokat is megfogalmaztak. “Az idők jelei ” nemzeti érzelmű szakemberek véleményeit összefoglaló füzet legfontosabb fejezeteit a januári bemutató óta szisztematikusan áttekintettük. Reméljük, hogy a döntéshozók találnak továbbgondolásra, esetleg megvalósításra érdemes véleményeket. Fazekas Sándor miniszter Úr és munkatársai asztalára került minden vélemény, javaslat, ami föld és vidékfejlesztés, élelmiszer gazdasági témában üléseinken elhangzott. (Balog Zoltán miniszter Úr időpont egyeztetés után várja miniszterelődeit és az EMMI egyes felelősségi területeit képviselő tagjainkat.) Részkérdéseket bármilyen jól ismerő állampolgárként többet nem tehetünk, mint újrafogalmazzuk, hogy túlnyomó többségünk támogatja a családokért, a nemzetért dolgozó kormányunk minden jó intézkedését, törekvését. Így a határok megvédését, a világ magyarjainak megszólítását, összefogását, Miniszterelnökünk szándékát a korrupció visszaszorítására, a kis és középbirtokok, illetve a kis és középvállalkozások erősítésére, fiataljaink hazahívására. Meggyőződésünk hogy tárgyalóasztal mellett kell rendezni a vitákat pedagógusokkal, egészségügyi dogozókkal, egyéb szervezetekkel. A hivatásrendek becsületét vissza kell állítani. Vezetőink példamutatásának kell erősíteni a közbizalmat, melyet téves intézkedések, tényleges hibák, de leginkább egyes pimaszul felelőtlen ellenzéki politikusok és média- munkások rombolnak naponta itthon és külföldön.

Bejelentettem, hogy a Százak Tanácsa Alapítvány elnöki tisztét dr. Andrásfalvy Bertalan vállalta. Az összejöveteleinket szervező Százak Tanácsa Civil Társaság ügyvivő elnökeként ismertettem, hogy örökös tagjaink (halottaink) mellett, rendes tagjaink és meghívott tagjaink vannak. Állandó meghívottként szerepelnek az 1996 évi alapító tagok akkor is, ha évtizede nem voltak velünk, a később kooptált tagok közül azok, akik az elmúlt 3 évi 30 találkozónk egyikén sem vettek részt. Őket nem terheljük a Társaság feladataival, anyagi gondjaival. (Kivételt a tartós betegség, az életkorból, közlekedési nehézségekből adódó korlátozottság jelent.) A Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület a Százak Tanácsa honlapjának és könyvkiadásának jelenlegi gondozója.

Örömmel olvastuk az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia évkönyvében – a Magyar Nemzet által is közölt tényt- hogy tagunk Nikházy Gábor kapott felkérést az Európai Kisebbségi és Migrációs intézet létrehozására és vezetésére Budapest székhellyel. Sikeres munkát kívánunk. Tervezünk tavasszal találkozót Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, június 10-11.-én pedig Keszthelyen a Kastélyban. (Mindenkit barátsággal hívunk!) Májusi találkozónkon szeretnénk megvitatni minden hazai és nemzetközi kérdést, melyeket tagjaink fontosnak tartottak felvetni. Barna Erika és Boros Erika Kislexikonunk számára várják tagjaink 2 oldalas életrajzát.

Legközelebbi találkozónk május 5.-én, csütörtökön a Várban.

Ülésvezető társaim: Albert Gábor és dr. Kisida Elek nevében is baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök