Emlékeztető

A Százak Tanácsa március másodikai ülésén a Várban  a jelenléti ív bizonysága szerint  50-en voltunk együtt.

Napirend előtt Murányi László felolvasta dr. Kisida Elek 1997 március 2-án megfogalmazott intelmeit, mely ma is időszerű. Majd egy könyvet ajánlott, egy sajtó gyűjteményt, dokumentációt. Amit Dabas polgármestere és dr. Béres József segítségével sikerült kiadni.Arany János 200 éve ezen a napon született. Császár Angéla és dr. Murányi László verseinek előadásával szerzett ünnepi perceket. Dr. Somodi István az 1956 őszi Kossuth –téri vérontásról idézte fel személyes emlékeit s ehhez csatlakozott emlékeivel dr. Andrásfalvy Bertalan is.

Tájékoztatást adtak dr. Andrásfalvy Bertalan elnök és dr. Kováts-Németh Mária kurátor a Százak Tanácsa Alapítvány létrehozásáról és jelenlegi helyzetéről. A jelenlévőket tájékoztattam az Olimpia megrendezése mellett kiadott nyilatkozatunkról, s hogy mi a saját véleményem az olimpia ellenes mozgalomról. Csatlakoztunk a Felvidéken élő magyarok idei Esterházy évéhez, levélben köszöntve a prágai konferencia résztvevőit, valamint következő ápr.6.-i ülésünkről, melyet a Magyar Országgyűlés épületében tartunk. Dr. Kövér László elnök Úr fogadja az idén 20 esztendős Százak Tanácsa jelenlegi tagjait.

Kérdéseket fogalmaztak meg többen a fogadással kapcsolatban de ez már nem rajtunk múlik. a szervezés folyamatban.

Ülésvezető társam dr. Andrásfalvy Bertalan nevében is barátsággal: Foltán László a Százak Tanácsa ügyvivője

Határidős feladatunk a jelentkezés az Óbudai Egyetemen májusban rendezendő konferencia előadói körébe.

A Százak Tanácsa – felhívása a választókhoz

“Adj magyarságot a magyarnak!” (József Attila) Országunkat csak azok vezethetik, akik az erkölcsöt, hitet, családjaink sorsát, nemzetünk jövőjét előbbre valónak tekintik a vagyonosodásnál, az idegen érdekek kiszolgálásánál. MERJÜNK MAGYAROK LENNI! Albert Gábor dr. Andrásfalvy Bertalan dr. Andrasofszky Barna dr. Bakay Kornél Bakos István Balás-Piri László Balassa Sándor Bánffy György dr. Bárdi László Bartis Ferenc dr.(…)

ÜZENET SZABADKÁRA

A MAGYAR NEMZET ÉLET-MEGNYILVÁNULÁSAKÉNT ÜDVÖZÖLJÜK A TALÁLKOZÓ ZÁRÓNYILATKOZATÁT, HATÁROZOTT HANGVÉTELÉT, AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG VISSZAADÁSA MELLETTI FELTÉTLEN KIÁLLÁSUKAT, RAGASZKODÁSUKAT A MAGYAR NEMZET EGYSÉGÉHEZ. A SZÁZAK TANÁCSA, 2005. január 9. A gazdák nemcsak magukért tüntetnek – Százak Tanácsa ” A SZÁZAK TANÁCSA 2005. március 2-i ülésén egyhangúan támogatta a magyar gazdatársadalom tiltakozását. A gazdák nemcsak családjukért, a kistelepülésekért,(…)

Tudósok és művészek az igen mellett

Azt adjuk csak vissza, amit méltánytalanul vettek el tőlük, s amit vérrel, munkával, hűséggel százszor megszolgáltak! A kettős állampolgárság nem szülőföldjük elhagyására, hanem éppen az ott maradásra késztetné őket – mutat rá a Professzorok Batthyány Körének kettős állampolgársággal kapcsolatos felhívása, amelyet vasárnap mutattak be a budai Szent Margit Gimnáziumban. IGEN a kettős állampolgárságra! A Professzorok(…)