Értelmiségiek a vidékért

Nyilatkozat.

Örömmel csatlakozunk a Százak Tanácsa tagjai:  CSOÓRI SÁNDOR, POZSGAY IMRE és NIKHÁZY GÁBOR által meghirdetett ÉRTELMISÉGIEK A VIDÉKÉRT mozgalomhoz.
1996 évi alapításunk óta számtalan állásfoglalásunk, ajánlásunk született a magyar föld és népe megmentése érdekében, elnéptelenedő falvaink védelmében.
Továbbra is dolgozni kívánunk ezért, s a szakszerű és becsületes munkában mindig támogatni fogjuk a döntéshozókat.

Budapest, 2015. június 5.

Tagjaink és tanácskozásainkra meghívott barátaink nevében:
Albert Gábor,  Andrásfalvy Bertalan és Szijártó István
a Százak Tanácsa ülésvezető elnökei

Választások előtt

Közelednek az országgyűlési választások. A szavazás, az országgyűlési választásokon való részvétel a legfontosabb eszköz arra, hogy az állampolgár befolyásolja a politika alakulását. Ezzel a lehetőséggel élni erkölcsi kötelessége. Ezért kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a választásokon, és arra a pártra adja szavazatát, amely programjában azt ígéri – és higgyük, hogy nemcsak ígéri -, hogy megválasztása(…)

Ünnepi üdvözlet

Az 1848. március 15-én 150 éve feltámadt szabadság fényes napja, véres harca, önfeláldozó hatalma és dicsősége legszebb történeti örökségünk. Hirdeti, hogy a legreménytelenebb körülmények között, a legelesettebb országos helyzetben, a leghalálosabb nép-nemzeti csüggedés idején is lehetséges a magyarság ihletett szellemei révén az egyesek és a sokaság feleszmélése, bénultságból tetterőre jutása, hittel-reménnyel-teljes történelemformáló akarati döntése. –(…)