Értelmiségiek a vidékért

Nyilatkozat.

Örömmel csatlakozunk a Százak Tanácsa tagjai:  CSOÓRI SÁNDOR, POZSGAY IMRE és NIKHÁZY GÁBOR által meghirdetett ÉRTELMISÉGIEK A VIDÉKÉRT mozgalomhoz.
1996 évi alapításunk óta számtalan állásfoglalásunk, ajánlásunk született a magyar föld és népe megmentése érdekében, elnéptelenedő falvaink védelmében.
Továbbra is dolgozni kívánunk ezért, s a szakszerű és becsületes munkában mindig támogatni fogjuk a döntéshozókat.

Budapest, 2015. június 5.

Tagjaink és tanácskozásainkra meghívott barátaink nevében:
Albert Gábor,  Andrásfalvy Bertalan és Szijártó István
a Százak Tanácsa ülésvezető elnökei

Ajánlás a népek és népcsoportok önrendelkezéséről

Magyarország történelmi sorsfordulóhoz érkezett. Az ország tagsága az Észak-atlanti Szövetségben, a világ legjelentősebb katonai szövetségében befejezett tény. Mindeközben rombolja népünket a számbeli fogyás, a gazdasági, erkölcsi- és szellemi gyengülés. Az ország népi, területi, gazdasági, kulturális egységét csaknem megsemmisítő erővel szétromboló, az államot és lakosságát harmadára zsugorító nagyhatalmi döntések még mindig súlyosan nehezednek ránk. Nem áltathatjuk(…)

Nyilatkozat

A SZÁZAK TANÁCSA – a több mint 150 civil szervezet által ajánlott 3000 jelölt legtöbb szavazatot kapott száz tagja – bizakodó várakozással tekintett a polgári összefogás kormányának működésére, hiszen a választásokon is a nemzeti összefogás gondolatát támogatta. Fél esztendő múltán ez a bizakodó várakozás egyértelmű támogatássá, a jó irányba megtett első lépések – a családok(…)

Az élet és családvédelem kérdéséről

A Százak Tanácsa üdvözli az Alkotmánybíróság “abortusz döntését”, amely kompromisszumos jellegű ugyan, de mégis jelentős előrelépés a jelenlegi életellenes gyakorlattal szemben. A döntés alkotmányos és gyakorlati állami kötelességgé teszi a fogamzástól létező emberi élet védelmét; a válsághelyzetben lévő nők megsegítését egy meghatározóan “életpárti” elkötelezettségű Családsegítő Szolgálat útján. A Magyar Kormánynak és Országgyűlésnek megkerülhetetlen történelmi felelőssége(…)