Március 5-én találkozunk a Várban

A  Százak Tanácsa következő találkozóját 2015. március 5.-én csütörtökön 14.30-kor kezdjük  a Várban. (Szentháromság tér 6.)
A téma: BESZÉLGETÉS A MÉDIÁRÓL
Dr. Feledy Péter: Közszolgálati televíziózás Magyarországon. Volt? Van? Lesz?
Kondor Katalin: Mit nem tudhatunk meg a közszolgálati médiából?
Dr. Gazsó L.Ferenc: Szabadság és szabadosság korunk médiájában.
Tagtársaink 20-20-20 perces előadásai után kérdések és vita.
17.00-kor a tanácskozás zárása.
Minden tagunkat barátsággal várjuk.

A sajtó egyoldalúságáról

A Százak Tanácsa a nemzeti megnyugvás és fejlődés szempontjából tragikusnak, közjogilag alkotmányellenesnek, politikailag pedig a polgári demokrácia elemi működését veszélyeztetőnek látja a magyarországi média egyoldalúságát. Az elmúlt évtizedek és évek hatalmi mesterkedéseivel kialakított helyzetben a nyomtatott sajtóban perifériára szorultak, a közszolgálatiban pedig hamis emberek, hamis játékává silányultak vagy teljesen megszűntek a hagyományos nemzeti értékeket vállaló(…)

Az önkormányzati választásokról

A Százak Tanácsa annak a bizalomnak a jegyében, melyet alapító szervezeteitől kapott, felelősen megvitatta és elégtelennek tartja a társadalom felkészítését az október 18-ra kiírt önkormányzati választásokra. A szavazó polgárok ismeretei hiányosak a választások mikéntjéről. Sokan nem értik még, nem fogják fel, hogy az önkormányzat a közvetlen demokrácia talpköve, legfőbb letéteményese, hogy végső soron helyben dől(…)

Mit vár a magyar társadalom az ország új vezetőitől?

A SZÁZAK TANÁCSA az ország sorsáért érzett felelősségtől vezetve kötelességének tartja, hogy előlegezze bizalmát legjobb tehetsége szerint segítse a választásokon győztes nemzeti erők, a kormány, a kormányszervek igen nehéznek ígérkező munkáját, jóravaló törekvéseit, terveit, programjait a megvalósításban. Felelős javaslatokkal, szakvéleményekkel, állásfoglalásokkal, bírálatokkal. Nemzeti létünk a minden területre kiterjedő súlyos válság állapotában van. Az 1989-90. évi(…)