Emlékeztető

Februári 4.-i ülésünkre  küldte  Böjte Csaba testvér  Edith Stein karmelita nővér zsidó vértanú  szavait:*” Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van! ” *Tájékoztattam a jelenlevőket, a Százak Tanácsa közhasznú egyesület ügyeiről, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének leveléről és válaszunkról és az őszi rendezvényeink új színhelyéről. Ezúton is köszönöm dr. Tüske László főigazgató Úr és dr. Poprády Géza tagtársunk segítségét, hogy költözésünk után  majd az Országos Széchenyi Könyvtárban találkozhatunk. Ami az utóbbi időben történt: Kű Lajos képviselt bennünket a Grosics Gyula emlékére rendezett találkozón, örömmel láttuk a Balassa Sándort köszöntő televiziós műsort, hallgattuk Hegedűs Endre  barátunkat és feleségét a Kossuth rádióban. Sallai Éva a Katolikus  rádióban engem kérdezett a 2015 évi munkáról, s ez évi terveinkről.(a febr.2.-i műsor fél évig a rádió honlapjáról letölthető) Benda József az Oktatás Kutatóból küldte el értékes munkáját, Foltán László szervezi a Nándorfehérvári ünnepséget magas rangú védnökökkel. Több levelet kaptunk helytelenítve a tervezett Szulejmán ünnepségeket . Az “Idők jelei” füzetről Keszthelyen többen már beszéltünk, kérem mindenki olvassa el szakterülete összefoglalóját. Ma délelőttre kaptunk időpontot – korábbi kéréseimre válaszul – egy beszélgetésre a Földművelési Minisztérium parlamenti államtitkárához dr,Nagy István miniszterhelyetteshez. dr. Andrásfalvy Bertalan és dr, Merkei Attila társaságában több mint egy órát beszéltünk, s felvetettünk minden általunk ismert és az elmúlt években  üléseinken tagjaink által jelzett gondot. Államtitkár Úr szerint a tárca kifejezett igénye, hogy minden kérdést, amiben nézetkülönbség van beszéljünk meg. Andrásfalvy Bertalant személyesen is nagyra becsülve, Ő és munkatársai nyitottak a párbeszédre.  A Százak Tanácsa vállalhatja ezeknek a tisztázó beszélgetéseknek a megszervezését, nem lehet mégoly jogos sérelmek miatti keserűségnek alárendelni a magyar föld és népe sorsát.

Andrásfalvy Bertalan ezután összefoglalta a találkozó lényegét, hangsúlyozva, hogy a vitás kérdések tisztázása fontos  nemzeti érdek.

Bejelentettem, hogy *március 3.-i előadónk dr. Csath Magda és a központi téma a gazdaság. *Ezután dr Bene Éva értő elemzéssel méltatta Albert Gábor új könyvét, majd dr.Murányi László beszélt a mai média helyzetéről. dr. Feledy Péter, dr Zétényi Zsolt, dr.Hajdú Lajos, Nádasdy János, dr.Sutarski Konrád,  dr. Báthory Katalin, dr. Kellermayer Miklós szóltak hozzá a találkozón felmerült kérdésekhez. Barna Erika (grafotud @ inext.hu ) és dr.Boros Erika (<boroserika@hotmail.com>;) készítik elő Kislexikonunk 4.kiadását. Kérem segitsétek adataitok pontosításával a maximum két oldalas életrajzotok frissitésével munkájukat.

ülésvezető társaim dr. Andrásfalvy Bertalan és dr. Kisida Elek nevében is baráti kézszoritással: Szijártó István

A Százak Tanácsa – felhívása a választókhoz

“Adj magyarságot a magyarnak!” (József Attila) Országunkat csak azok vezethetik, akik az erkölcsöt, hitet, családjaink sorsát, nemzetünk jövőjét előbbre valónak tekintik a vagyonosodásnál, az idegen érdekek kiszolgálásánál. MERJÜNK MAGYAROK LENNI! Albert Gábor dr. Andrásfalvy Bertalan dr. Andrasofszky Barna dr. Bakay Kornél Bakos István Balás-Piri László Balassa Sándor Bánffy György dr. Bárdi László Bartis Ferenc dr.(…)

ÜZENET SZABADKÁRA

A MAGYAR NEMZET ÉLET-MEGNYILVÁNULÁSAKÉNT ÜDVÖZÖLJÜK A TALÁLKOZÓ ZÁRÓNYILATKOZATÁT, HATÁROZOTT HANGVÉTELÉT, AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG VISSZAADÁSA MELLETTI FELTÉTLEN KIÁLLÁSUKAT, RAGASZKODÁSUKAT A MAGYAR NEMZET EGYSÉGÉHEZ. A SZÁZAK TANÁCSA, 2005. január 9. A gazdák nemcsak magukért tüntetnek – Százak Tanácsa ” A SZÁZAK TANÁCSA 2005. március 2-i ülésén egyhangúan támogatta a magyar gazdatársadalom tiltakozását. A gazdák nemcsak családjukért, a kistelepülésekért,(…)

Tudósok és művészek az igen mellett

Azt adjuk csak vissza, amit méltánytalanul vettek el tőlük, s amit vérrel, munkával, hűséggel százszor megszolgáltak! A kettős állampolgárság nem szülőföldjük elhagyására, hanem éppen az ott maradásra késztetné őket – mutat rá a Professzorok Batthyány Körének kettős állampolgársággal kapcsolatos felhívása, amelyet vasárnap mutattak be a budai Szent Margit Gimnáziumban. IGEN a kettős állampolgárságra! A Professzorok(…)