Emlékeztető decemberi ülésünkről

A Százak Tanácsa ez évi utolsó találkozóját december 4-én tartottuk a Várban. Az elmúlt hónap fontosabb eseményei:

November 18-án a Központi Papnevelő Intézet dísztermében (V. k., Papnövelde u. 7. ) került sor a tagtársunk: dr. Körmendy Béla és felesége által alapított TÓTH ILONA Emlékdíj és Emlékérem átadására. November 23-ig volt megtekinthető a Vigadóban (Magyar Művészeti Akadémia) tagtársunk, a Kossuth-díjas Somogyi Győző festőművész életmű-kiállítása.

Gratulálunk a NEMZET MŰVÉSZE kitüntető címhez Balassa Sándor, Csete György, Csoóri Sándor, Kallós Zoltán és Somogyi Győző tagtársainknak. A NEMZET SPORTOLÓJA címet nyerte el Buzánszky Jenő tagtársunk, az Aranycsapat utolsó élő tagja.

November 19-20-án Győrben, illetve Csorna-Farádon 14-en találkoztunk, s beszéltünk aktuális kérdésekről.

A Magyar Egészségügyi Társaság Szabadegyetemen az Egészségtan mindenkinek téma harmadik, befejező évének utolsó előadását dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, a MET elnöke „Szüljetek és neveljetek igaz gyógyítókat, betérhetőket az Úr örömébe!” címmel a budai Szent Margit Gimnáziumban tartotta. Gyimesi János a Lánchíd Rádióban, Batta György a Duna Televízióban szerepelt. December 13-án 11.00-kor lesz az MTA Székházban a Magyar Örökség díjátadó ünnepség.

Elkészült és szerzőink már kézbe vehették TAPASZTALATAINK MAGASÁBÓL című, Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak ajánlott kötetünket, melynek 25 szerzője életminőségünk gondjaival foglalkozik. (Január 8-i találkozónkon fogunk az írásokra visszatérni.) Dr. Zétényi Zsolt a Bajcsy-Zsilinszky-emlékülésre (Parlament, felsőházi terem, december 13. – egész napos ülés) hívta fel a figyelmet.

Császár Angela színművész csodálatosan tolmácsolt Ady-verssel, dr. Spányi Antal püspök Úr adventi fohásszal tette ünnepélyessé ülésünket, melyen felkért új tagjaink: a születésnapját és névnapját is ünneplő Rajnai Miklós, a Magyarság Háza volt igazgatója és dr. Horváth László klasszika filológus, egyetemi docens, az Eötvös Collégium igazgatója is beszéltek munkájukról. A HAZA EMBERE oklevelek átadását is erre az évtől búcsúzó alkalomra hagytuk: dr. Naszlady Attila és Albert Gábor laudációit követően – utóbbit Császár Angela olvasta fel – dr. Kisida Elek és dr. Szijártó István vette át az oklevelet. Kisida Elek köszönő, egész közösségünket méltató szavaival zártuk a délutánt.

Legközelebb január 8-án, csütörtökön 14.00-kor találkozunk a Várban.

Az ülést vezető társaim: dr. Kisida Elek és dr. Naszlady Attila nevében is Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kívánok Mindnyájatoknak! Barátsággal:

  Szijártó István ügyvivő elnök

Jankovics Marcel úr elnök részére

Jankovics Marcel úr elnök részére Nemzeti Kulturális Alapprogram B u d a p e s t , VI. Bajza utca 32. 1068 Igen tisztelt Elnök Úr! A Százak Tanácsa 1999-es évkönyve tartalmazza állásfoglalásainkat és 90 szerzőnk írásait. A könyv kiadása ügyében a Magyarok Világszövetségének nyomatékos ajánlásával a kiadó a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához fordult pályázatával(…)

Ajánlás a népek és népcsoportok önrendelkezéséről

Magyarország történelmi sorsfordulóhoz érkezett. Az ország tagsága az Észak-atlanti Szövetségben, a világ legjelentősebb katonai szövetségében befejezett tény. Mindeközben rombolja népünket a számbeli fogyás, a gazdasági, erkölcsi- és szellemi gyengülés. Az ország népi, területi, gazdasági, kulturális egységét csaknem megsemmisítő erővel szétromboló, az államot és lakosságát harmadára zsugorító nagyhatalmi döntések még mindig súlyosan nehezednek ránk. Nem áltathatjuk(…)

Nyilatkozat

A SZÁZAK TANÁCSA – a több mint 150 civil szervezet által ajánlott 3000 jelölt legtöbb szavazatot kapott száz tagja – bizakodó várakozással tekintett a polgári összefogás kormányának működésére, hiszen a választásokon is a nemzeti összefogás gondolatát támogatta. Fél esztendő múltán ez a bizakodó várakozás egyértelmű támogatássá, a jó irányba megtett első lépések – a családok(…)