Október 23-án Kolozsváron felállítják Bethlen Gábor szobrát

Erdélyi fejedelemmé választásának kerek négyszázadik évfordulóján, október 23-án Kolozsváron felállítják Bethlen Gábor egész alakos bronzszobrát. A névadó Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma a nagy magyar államférfi tiszteletére emlékévet hirdetett, és ennek keretében kezdeményezte, hogy közadakozásból s pályázati támogatásból állítsanak szobrot Bethlen Gábornak fejedelemmé választásának napján és helyszínén.

Bethlen Gábor Péterfy kisplasztikaA szoborállítás ügyének állásáról a Százak Tanácsa legutóbbi, szeptember 5-i ülésén számolt be Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának ügyvivője. Elmondta, hogy a Bethlen-szobor makettjét negyedszázada Péterfy László, Székelyföldről, erdélyi református lelkészcsaládból származó, Magyarországon élő szobrászművész adományozta az alapítványnak. Ennek alapján készítik el most az egész alakos bronzszobrot.

A három fővédnök – Kató Béla erdélyi református püspök, Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes és Lezsák Sándor, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke – július 10-én felhívással fordult a magyar társadalomhoz, melyben kérték, hogy közadakozásból, illetve közalapítványok pályázati támogatásával állítsuk föl a szobrot. Augusztus végéig százötven személy adakozott a szoborra, összesen mintegy 1,8 millió forint értékben, ezenkívül a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 5 millió forinttal támogatja az ügyet.

Szeptember első felében megháromszorozódott a befizetések száma, és közel négyszeresére, 3 millió 870 ezer Ft-ra növekedett annak összege. Ebben kivételes szerepet játszik egy derék székely ember adománya, akinek primor őseit Bethlen Gábor fejedelem 1619. augusztus 25-én kelt címeres levelével nemesítette. Rajta kívül még néhányan igen jelentős támogatást fizettek a szoboralapra, így történhetett meg az, hogy 178 befizetésből – mintegy ötszáz személy, vagy egyesületi tag adományából – a szoborállításhoz közadakozásból kért támogatás közel egyharmada beérkezett a számlára.

A civil összefogást kezdettől a Százak Tanácsa példás hozzáállása és tekintélyes adománygyűjtése jelzi. A szeptember 5-i ülésen negyvenöt egyéni befizető több mint félmillió forinttal gyarapította a Bethlen Gábor szoboralapot.

A pénzadományokat az OTP Banknál vezetett „Bethlen Gábor szoboralap” önálló számlán fogadják. Számlaszáma: 11702036-20725602. Romániában az Erdélyi Református Egyházkerület gyűjti össze az adományt, a BCR Banknál vezetett RO43 RNCB 0106 0266 0457 0512 számlaszámon. Az átutalóra kérték rávezetni a „BG szoboralap” megjegyzést.

A szoborállításról részletes cikk olvasható a PolgárPortálon a következő linken: http://polgarportal.hu/kuzdo-ter/erdely/2480-bethlen-gabor-visszater-kolozsvarra

A Bethlen Gábor Emlékév eseményeiről rendszeresen tájékoztatást ad az emlékév honlapja:
https://sites.google.com/site/bethlengaboremlekev2013/