Nyilvános ülés – 2009.12.03

Emlékeztető

Tisztelt Barátaim,

 

2009 nov.5.-i ülésnapunkon a Várban a jelenlegi magyar helyzetről beszéltünk. Schulek Ágoston – elnökségünk a Civil Összefogás Fórumába delegált tagja – bevezetője után, Báthory Katalin, Bertók Loránd, Vizkelety Mariann, Kisida Elek, Somodi István, Csete György, Kellermayer Miklós, Bene Éva, Andrásfalvy Bertalan, Koós Ferenc, Andrasofszky Barna, Naszlady Attila, Hajdú Gyula, Kocsis István és Szijártó István fejtették ki véleményüket, illetve fogalmaztak meg javaslatokat. Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb teendőnk figyelmeztetni a magyar közvéleményt az országgyűlési választások fontosságára. ( ld. a pécsi szavazók szégyenletesen alacsony részvétele az időszaki választáson) A kormánypártok érdeke szerint a legtöbb hírközlő szerv folyamatosan a Fidesz győzelméről beszél (sokan közelgő vészkorszakot festenek nézőik, olvasóik szeme elé) s azt sugallják, nem érdemes figyelni a közügyekre. Fontos tehát tudatosítani mindenkiben, hogy kötelessége szavazni. A nemzeti erőket megosztó pártviszályokat (Fidesz és Jobbik) csakúgy, mint a civilek vetélkedését (Magyarok Szövetsége, Civil Összefogás Fóruma, egyes Polgári Körök stb) a Százak Tanácsa – mely tagjai révén szinte mindenütt képviselve van, s akik 15 millió magyarért érzünk felelősséget – szeretné a maga szerény eszközeivel csökkenteni, ezért a következő hónapokban több találkozót kezdeményez. Történelmünk bizonyítja, hogy tragikus helyzetekben megvalósul a nemzeti egység. A magyarság ma is nehéz helyzetben van, ezért 1956 forradalmának jelszavát „Aki magyar velünk van!” ajánljuk minden nemzettársunk figyelmébe. A jelenlevők a soros elnökségre bízták, hogy még idén fogalmazzunk állásfoglalást a Magyar Rádióról, kezdeményezzük törvény alkotását a Magyarok Világszövetségéről. Döntöttünk arról, hogy a 2010-es év soros elnökségének tagjai az alapító elnök Fekete Gyula és az ügyvivő Szijártó István mellett: Vizkelety Mariann, Bertók Loránd, Gedai István, Andrasofszky Barna és Andrásfalvy Bertalan legyenek. Pártoló tagjaink továbbra is tanácskozási jogú állandó meghívottjai rendezvényeinknek.Fekete Gyula elnökünknek gyógyulást kívánunk, barátsággal hívunk mindenkit idei utolsó találkozónkra.

DEC. 3.-án csütörtökön du. 15.00 órától nyilvános ülésünkön adjuk át  A HAZA EMBERE oklevelünket GROSICS GYULÁNAK, s posztumusz köszönetként idézzük PÜSKI SÁNDOR emlékét is. ( A Százak Tanácsa A HAZA EMBERE köszönő oklevelét – Csete Ildikó munkáját – eddig Böjte Csaba és Fekete Gyula kapták meg)

2010-ben is mindig a hónap első csütörtöki napján találkozunk a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. (Budapest I.ker. Szentháromság tér 6)

Jan,7, febr.4, márc.4, ápr.1, máj.6, június 3 (Dunakeszi), szept.2 (Páfrány u.), okt.7. nov.4, dec.2  (14.00 – zárt ülés, 15.00 – nyilvánosak a  rendezvények.)

 

Soros elnökségünk – Fekete Gyula, Kocsis István, Körmendy Béla, Schulek Ágoston – nevében is becsülő barátsággal:

Szijártó István

www.szazaktanacsa.hu
iszijarto@freemail.hu
06-30-2378079

Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6. Levelezési cím: Szijártó 1067.Bp. hunyadi tér 8.