Nyilatkozat a köztársaságielnök-jelölt állítással kapcsolatban

Először a Százak Tanácsának januári ülésén hangzott el javaslat arra vonatkozóan, hogy a grémium – mint a civil társadalom egyik reprezentánsa – éljen a tekintélye adta lehetőséggel és a magyarság ügyeiben való felelősségének tudatában ajánljon saját köztársaságielnök-jelöltet (jelölteket) a nemzet figyelmébe.

Tudjuk, hogy a köztársaságielnök-jelölésnek megvan a maga törvény szabályozta rendje, melyben a legerősebb jogosítványokkal a mindenkori legerősebb kormányzó párt, illetve annak frakciója rendelkezik.

A Magyar Köztársaság nem prezidenciális típusú állam, elnökének gyenge-közepes státusa van, ilyen jogosítványokkal rendelkezik, ami nem jelenti azt, hogy hogy a köztársasági elnöki teendőket ellátó személynek is gyenge-közepes képességekkel kell rendelkeznie.

Tudatában vagyunk konszenzusos jelölés erejének, ám a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy olyan elnöke legyen a magyarságnak, aki a nemzet erejét, tehetségét mutatja meg ország-világnak, aki megalkuvás nélküli következetességet mutat a magyarság érdekeinek szolgálatában és képviseletében, aki fontosabbnak tartja honfitársai szeretetét és tiszteletét, mint bármely idegen hatalmak vagy hatalmasságok vállveregetését.

A Százak Tanácsa úgy véli, hogy a nemzetnek, az államnak nem a történelem nyomában baktató, hanem dinamikus, a nemzet sorskérdéseiben kezdeményező, a magyarság méltóságát külföldön vagy itthon megsértők ellen következetesen és a leghatározottabban fellépő köztársasági elnökre van szüksége; olyan elnökre, akinek nem titkolt célja minden teremtő magyar erő felszabadítása, a rendszerváltás után is csalódott magyar társadalom sebeinek gyógyítása. Olyan köztársasági elnököt kívánunk az országnak, aki képes kedvét szegni a magyar társadalom megrontásán, a magyar nemzet elveszejtésén fáradozóknak.

Elfogadva a Százak Tanácsa 2005. április 6-i ülésén
Elnökség: Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr.Andrasofszky Barna, Balassa Sándor, Bánffy György, Fekete Gyula alapító elnök, dr. Szijártó István titkár, Fáy Árpád titkár h.