Meghívó

Tisztelt Százak Tanácsa,
Kedves Barátaim !

Májusi találkozónk óta több információt is megosztottunk egymással, de a legfontosabbat most megismétlem: június 2-án (csüt) 14.00 és 17.00 között találkozunk a Várban az OSZK dísztermében. Dr. Rózsa Dávid főigazgató Úrral kötött együttműködési megállapodásunkat Alapítványunk elnökével dr. Andrásfalvy Bertalannal együtt aláírtuk, remélve ez  megoldja találkozóink helyszínét. ( A lifttel való megközelítést – a Dózsa szobortól –  ajánljuk azoknak, akik hosszúnak találják a Palota -sétát. 16-os busz !) Az OSZK főigazgatója mindnyájunknak  -tagok és meghívottak – olvasójegyet készíttet, amely az épületbe jutást és az ottani mozgást segíti. Akinek még nincs negyedórával előbb jöjjön!  Ezúton is köszönöm ezt a tagjaink közé meghívott főigazgatónak.)

Nyáron szünet, vidéki találkozóink lesznek, s szept 1., okt 6, nov.3, dec.1  első csütörtök délutánján találkozik a Százak Tanácsa. Figyeljétek honlapunkat is www.szazaktanacsa.hu

A Százak Tanácsa ügyvivő elnöki tisztétől a nyáron elköszönök.
(Fekete Gyula halála után a közhasznú egyesület ügyvivő elnöke voltam, s annak megszüntetése után Albert Gáborral és dr. Andrásfalvy Bertalannal  én voltam Civil Társaságunk alapítója, s vállaltam a külső képviseletet. Ezt a munkát az utóbb években már megosztottam Foltán László ügyvivő társammal.) Tagként továbbra is rendelkezésére állok közösségünknek.

Jogi személyünk a Százak Tanácsa Alapítvány - ennek hivatalos ügyekben, pályázatok esetén, szerződések kötésekor van jelentősége. Nikházy Gábor tagtársunk alapította, s dr.Pozsgay Imre halála után dr. Andrásfalvy Bertalant kérte fel kuratóriumi elnöknek,dr. Kováts- Németh Máriát és Császár Angelát, majd leköszönése után Hornyák Lászlót kuratóriumi tagnak. Bankszámlaszám: MKB 10300002-10667318-49020018

Az Alapítvány a könyvkiadást nem vállalta, így a Balaton Akadémia egyik sorozata lett a Százak Tanácsa fehér könyvek eddig megjelent 25 kötete. Honlapunk gondozását szintén a Balaton Akadémia végzi jól – rosszul. (Az általunk 15 éve elhatározott évi 5.000 Ft támogatás  negyede-harmada szokott bejönni, abból igyekeztünk költségeinket fedezni.) Személyi kifizetés a Százak Tanácsában még soha nem volt.

Néhány javaslatot azért vezetek elő, hogy nyáron ezeket mindenki átgondolhassa, s ősszel segítségére legyen a vezetésnek. Még Fekete Gyula életében igyekeztem megosztani feladatainkat, halála után a hivatalosan is csak rám maradt  teendőket soros elnökségekkel osztottam meg, legyenek akik tanácsot adnak, emlékeztetőimet előbb elolvassák, programokat javasolnak, az elvártnál jobban figyelnek csapatunk sorsára. Az évek során a munkában így sokan megismertük egymást.

Tagjaink ma a magyar civil világ színe-javát alkotják. Miután aktív politikusok nem lehetnek tagjaink, kormányzati szerepbe került -tehát a közhatalomhoz kötődő – társaink nem vezethetik a Százak Tanácsát.

Mindkét akadémiánk elnöke, főpapok, orvos professzorok, nagy egyesületek vezetői, kurátorai, a sajtó, a művészetek, a sport kiválóságai, külföldön működő magyar vezetők személyiségük okán lettek tagjaink. Napi munkát végző, komoly felelősséget vállaló aktív tagok és a világra, a nemzet jövőjére figyelő idős barátaink a tagtársaink. 80 halottunk névsora is jelzi: nem akárkik voltak az elmúlt negyedszázadban társaink. Ajánlásaink, állásfoglalásaink mindig 80% feletti egyetértéssel fogalmazódtak. Hangsúlyozzuk, hogy a maga nevében mindenki arról ir, beszél, amit jónak lát, az a vezetői felelősség hogy minden közérdekű ügy üléseink elé kerüljön megbeszélésre, hiszen bár nemzeti szervezet vagyunk sok nemzetünk egészét érintő kérdésről eltérő lehet a véleményünk. Közös nyilatkozat csak jelentős ügyekben abszolut többségi egyetértéssel születhet.

Új tagokat  javasolni alapos megfontolás, többekkel való egyeztetés után az ügyvivő szokott, de ha két tagunk akár előzetesen jelezte ellenérzését, meghagytuk az állandó meghívottak között. (Akiket a közösség elfogadott ugyan tagnak de öt év -ez 50 rendes találkozó- során sem jutott el egyszer sem közénk, szintén ebbe az állandó meghívotti státusba kerül. Az ügyvivő feladata, hogy tájékozódjon az okokról, az illető személyes sorsáról)

“A Haza Embere” oklevél  a mi – csak állandó és örökös tagjainknak adható – elismerésünk. Jelenleg az élő 13 tag dönt arról, hogy az ügyvivőhöz érkezett javaslatokból kit válasszon évente elismerésre ill. posztumusz kitüntetésre. (Jelenleg 11 főnek kell egyetértenie a javasolt személyekről)

Alapító elnökünk Fekete Gyula, aki idén lenne száz éves, Zrinyitől tanulta, s őrizte a legnagyobb parancsot: “Ne bántsd a magyart !

Csoóri Sándor ehhez hozzátette: “Magyar,Te se bántsd a magyart!”

Meggyőző társadalmi támogatottságot élvező nemzeti kormányunk van, de értelmiségi felelősségünket soha nem háríthatjuk át a politikára. “Videant consules….”  ismételgetjük Ciceróval, tudjuk: ügyelni kell a konzuloknak, hogy a köztársaságot baj ne érje.

Baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök