Március 6-án találkozunk

Következő találkozónk időpontja: MÁRCIUS 6. csütörtök 14.00. a Várban.

A szokásos ügyvivő elnöki tájékoztató után 14.30-tól dr. Gazsó L. Ferenc író, szerkesztő, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója a tájékoztatás helyzetéről tart előadást, majd dr. Bene Éva Kocsis István új drámájáról, dr. Pozsgay Imre dr. Szűrös Mátyás memoárkötetéről beszél.

16.00– egyebek (a találkozó befejezésének tervezett ideje 17.00).

Emlékeztető legutóbbi ülésünkről

A Százak Tanácsa idei első, januári ülésén több fontos állásfoglalást elfogadtak a résztvevők

A Százak Tanácsa februári ülésén több fontos állásfoglalást is elfogadtak a résztvevők

Az elmúlt hónap eseményeiről adott tájékoztatómban beszámoltam a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásának felhasználásáról. (Öt hazai és kilenc külhoni szervezettel végzett közös munka, 42 könyv, 55 helyszínen 120 előadás, 16 rádióinterjú – NEMZETI SORSKÉRDÉSEINKRŐL.) Több mint félezer oldalas jelentésünk és pénzügyi elszámolásunk elfogadása után részletes írásos tájékoztatót adok, hiszen negyvennél többen vettünk részt a munkában. A Nógrád program lezárult, dr. Dobó Márta és dr. Bardócz Zsuzsanna vezetésével kitűnő munkát végeztek az Életminőség mint kihívás munkacsoport tagjai. (Munkajelentésük több száz oldalas.) Köszönjük dr. Bablena Ferencnek, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnökének az együttműködést. Ő a KDNP megyei elnöke, ismerve elkötelezettségét megyéje iránt, szívből kívánjuk, hogy jövőre a megye elnökeként szervezze és segítse együttműködésünket. Köszönjük Hornyák László igazgatónak a Hartmann ez évi támogatását, Faggyas Sándornak és Bori Zsuzsannának honlapunk karbantartását.

Közhasznú egyesületünk zárómérlege után alapítványi formában szeretnénk segíteni a Százak Tanácsa munkáját. Dr. Pozsgay Imre vállalta ennek elnöki gondjait, s a munkához szükséges anyagiak előteremtését. Céljait és a rendelkezésre álló lehetőségeket ismertette a jelenlevőkkel, akik ezt tetszéssel fogadták. (A Százak Tanácsa közhasznú egyesület alapítóit február 10-re összehívtam.)

Dr. Klinghammer István egyetemi tanár, államtitkár előadása a felsőoktatás átalakításáról

Dr. Klinghammer István egyetemi tanár, államtitkár előadása a felsőoktatás átalakításáról

Tagtársunk, dr. Klinghammer István professzor, felsőoktatási államtitkár tartott nagy ívű előadást részint a szükséges tűzoltó és érdekegyeztető napi munkáról, s egy korszerű felsőoktatási hálózat létrehozásának kezdeti lépéseiről és terveiről, az oktatói bérekről, s ígéretet tett a legnagyobb magyar tanszék, a Varsói Egyetemen 120 diákot oktató magyar tanszék általunk megfogalmazott gondjainak áttekintésére, melyet a jelen levő tanszékvezető, dr. Gizinska Csilla is köszönettel nyugtázott.

Dr. Bíró Zoltán tájékoztatott bennünket az általa vezetett intézmény  – a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum -munkájáról, napi gondjairól és az intézet terveiről. Örömmel hallgattuk meg dr. Bene Éva szép méltatását Kondor Katalin könyvéről.

Több, előre nem tervezett kérdésről is véleményt alakítottunk ki.
A jelenlevők egyhangúan elfogadták azt az állásfoglalást, amit az országgyűlési választásokra adtunk ki. (Olvasható a honlapunkon, s az Országos Sajtószolgálat elérhetővé tette minden hírközlő szerv részére. Köszönöm dr. Gazsó L. Ferenc, az MTI vezérigazgatója segítségét.) Támogattuk dr. Zétényi Zsolt tagtársunknak a nemzeti emlékhelyről a döntéshozóknak írt levelét, mert valamennyien egy, a magyar szabadságharcoknak, függetlenségi törekvéseinknek állítandó emlékművet (a 907. évi pozsonyi csatától 1956-ig) tartanánk inkább helyénvalónak…

 

A Százak Tanácsa egyhangúlag elfogadta az országgyűlési választásokról szóló állásfoglalást

A Százak Tanácsa egyhangúlag elfogadta az országgyűlési választásokról szóló állásfoglalást

Mózsi Ferenc egy lengyel-magyar közös emlékmű állításának fontosságáról tett javaslatát elfogadtuk, s továbbítottuk dr. Áder János köztársasági elnöknek, azzal a megjegyzéssel, hogy legtöbben egy kettős emlékművet/táblát támogatnánk Varsó és Budapest központjában kétnyelvű szövegében is jelezve a két helyszínt. (A továbbiakban dr. Sutarski Konrad, Mózsi Ferenc és Foltán László együttműködve intézzék ezt.)

Dr. Somodi István, Döbrentei Kornél, dr. Balogh Zoltán, dr. Sallai Éva, dr. Andrásfalvy Bertalan, Rajnai Miklós, dr. Báthory Katalin, Foltán László, dr. Sutarski Konrád, dr. Zétényi Zsolt, Mózsi Ferenc, dr. Gizinska Csilla különböző témákhoz szóltak hozzá, illetve tettek javaslatokat.

Következő ülésünkre mindenkit barátsággal várunk!
dr. Szijártó István üv. elnök

www.szazaktanacsa.hu
Tel: 3630-2378079
iszijarto@freemail.hu