Magyarország a magyaroké!

A Százak Tanácsa AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG HELYZETÉRŐL Siófokon kétnapos konferenciát rendezett. Az előadásokra felkért kitűnő szakemberek megvitatták és támogatásukról biztosították a Vidékfejlesztési Minisztérium nemzeti vidék stratégiáját.

Országunk nehéz gazdasági helyzetében, látva a pénzpiaci rendszer világválságát és korunk általános erkölcsi válságát – leszögezzük, hogy a földtulajdon a nemzeti szuverenitás alapköve. Ezer év keserű tapasztalatai: a népet semmibe vevő urak példái folytatódtak a nagytőke érdekében hozott nagyüzemi törvényekkel, rendeletekkel – melyek egy része ma is érvényben van, gátolva a kis és középvállalkozások erősödését és elszakítja a földtől, a természettől a gazdákat, amely egyet jelent a vidék, a nemzet halálával. Fontos, hogy kiemelkedően figyeljünk a közeljövő várható környezeti változásaira,  ökológiai gondjaira a, klímaváltozásra, mindezek el kell  gondolkodtassanak mindenkit: a föld és vízvagyon őrzése, a vidék humán tőkéjének megbecsülése  -  a falusi fiatalok tanulási és  életfeltételeinek biztosítására és a kistermelői érdekek valóságos támogatására  –  alapvető nemzeti érdek. Mindnyájunknak fontosak az egészséges élelmiszerek,ezért támogatnunk kell a biogazdálkodást, a GMO-mentes minőségi és hungarikum élelmiszer termelést. A tönkretett élelmiszer feldolgozó ipar (cukorgyártás, malomipar, hús- és tejfeldolgozás) talpra állítása határozott kormányzati intézkedéseket igényel .(Az elmúlt két évtizedben a vidékfejlesztésre fordított 850 ezer milliárd forint állami támogatás a falvak megtartását, értékeinek megőrzését nem szolgálta hatékonyan). Elvárható a magyar tudós társadalomtól , hogy szembenézzen a multinacionális cégek érdekeit szolgáló tagjaival, amikor  mezőgazdasági terményeink minőségét veszélyezteti a profithajsza.

A média szerepe különösen nagy, felelőssége óriási – érti-e mindenki, hogy aki a Haza földjét árulja, az hazaáruló ?

A legsorsdöntőbb politikai realitás az emberiség, az ember erkölcsi forradalma. A Százak Tanácsa  amikor a nemzeti vidékstratégia támogatására szólít fel mindenkit , úgy látja – éljünk bár nagyvárosban vagy falun – ez ma az egyik legfontosabb, valóban történelmi léptékű feladatunk. A Százak Tanácsa felajánlja közreműködését az egyes feladatok kidolgozásában.

A Százak Tanácsa képviseletében:
dr. Szijártó István ügyvivő elnök   és  dr. Márai Géza a konferencia szervezője