Közös HÚSVÉTI ÜZENETÜNK

SURSUM CORDA !

Százak Tanácsa a bizakodás és a remény csapataként, a ma kétszeresen is böjtben élő magyarsághoz azzal az üzenettel fordul, hogy mindenki gondolja végig közös felelősségünket az Életért. A gyűlölet szítása és a viszálykodás mindenkit elvakít. Le kell borulnunk az élet csodája előtt, segítenünk kell egymást, hogy emberibb módon élhessünk. A XX. században két világháború és két totális diktatúra rombolta életünket, de lelkünket megőriztük. A népek nagy vizsgáinak óráiban megmaradni nem jog, fegyver, gazdagság hanem a lélek erejének kérdése. Nemzetünknek ragaszkodni kell valódi értékeinkhez, s a tudáshoz: bárhol éljünk is, mi összetartozunk. A Húsvét a hívő ember számára Isten végtelen erejének ünnepe. Et resurrexit tertia die. A feltámadás bizonyossága adjon békét és nyugalmat földi életünkben, adjon erőt minden magyarnak és a világ jóakaratú embereinek !