Közhasznúsági jelentés 2010

A 2010-es év soros elnökeinek beszámolója a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület tevékenységéről
(melléklet a 2010-es év pénzügyi jelentése)
 

A korábbi évek gyakorlata szerint minden hónap első csütörtökjén találkoztunk a Várban. (Általában 40 és 80 fő között – a júniusi találkozón Dunakesziben dr. Kisida Elek vendégeként száznál többen, szeptemberben

dr. Bene Éva vendégeként is több mint negyvenen beszélgettünk.)

Január 7.-én vették át az új soros elnökök a Tanács programjainak szervezését. Dr. Márton János emlékére szerveztük találkozónkat. (dr. Somodi István méltatta) Az elnökök januárban már megbeszélést tartottunk

Január 16.-án elhunyt alapító elnökünk: Fekete Gyula.

(Temetése felemelő esemény volt, a magyar szellem jeleseinek részvételével.)

Február 4.-én Pálinkás József akadémikus az MTA elnöke adott tájékoztatást a tudós testület munkájáról, majd Csontos János főszerkesztő mutatta be a Nagyítás c. kulturális, társadalmi hetilapot.

Március 3. ülésünket Fekete Gyula emlékezetére szerveztük. (Bene Éva, Andrásfalvy Bertalan, Pozsgay Imre

Április 1 volt a 2009.-évről készített közhasznúsági beszámoló megvitatásának és elfogadásának napja.(Fekete Gyula halála miatt alapszabály módosításra

volt szükség : Szijártó István a soros elnökökkel közösen ügyvivő elnökként szervezi a munkát.) A választások tétjéről, az ország előtt álló feladatokról Wittner Mária, dr. Iván László és dr. Ángyán József képviselő tagjaink beszéltek. Választási felhívást fogadtunk el.

Május 6.-i ülésünkön a választási eredményeket értékeltük, s előkészítettük a nemzeti művelődés helyzetének elemzését, Május 10.-i pécsi kirándulásunkat. (Köszönjük Andrásfalvy Bertalan, Bárdi László és Kellermayer Miklós szervező munkáját.A kulturális fővárosban találkozhattunk a város vezetőivel, Mayer püspök Úrral és a sajtó képviselőivel)

Június 10. Dunakeszi Szinte minden létező nemzeti problémáról beszéltünk.

(Július-augusztus nyári szünet , illetve tagjaink gazdag egyéni programjai)

Szeptember 2.-án a Páfrány utcában augusztusban elhunyt barátunkra Papp Árpádra emlékeztünk, akit Kaposvári temetésén sok százan kísértek utolsó útjára. A nemzeti művelődés és a hazai média helyzetéről Bíró Zoltán és Kondor Katalin vitaindítója után tizenhatan fejtették ki véleményüket.

Október 7. Bánffy György színművész, váratlan halála döbbentett meg bennünket. Rá, s az aradi vértanukra emlékeztünk. Mikola István beszélt az egészségügy terveiről, feladatairól. A vörösiszap katasztrófáról állásfoglalást adtunk ki.

November 4. 1956 öröksége, s az alkotmány előkészítése volt a főkérdés: Pozsgay Imre tájékoztatott a munkáról. Ökológiai kérdések.

Nov.17 a Tóth Ilona-díj átadása a SOTE dísztermében.

December 2. „A Haza Embere” okleveleinket Mádl Ferenc elnök Úr adta át Andrasofszky Barna és Andrásfalvy Bertalan részére (a laudálók Kellermayer Miklós és Gedai István voltak) Nyilatkozatok a Székely autonómiáról és az alkotmányról. Új tagjaink az évben: Ferencz Éva, dr. Fekete György, dr.Nagy Zoltán, dr.Naszlady Attila és Piukovich Gábor.

10 nyilatkozat, állásfoglalás, felhívás, körlevél, közgy.i beszámoló, készült.

Karácsonyra elkészült az „ITT ÉLNED, ÉLNED KELL” című Fekete Gyula emlékét idéző kötetünk, melyben 25 tagunk szerzőként is közreműködött.

Dec.30.-án szomorú hírt kaptunk: váratlanul elhunyt kitűnő barátunk Kindler József professzor. (Január 14.-én Dunakesziben közel fél ezren vettünk részt gyászmiséjén, láttuk a szeretetet, mely életében is övezte.) A Szent György könyvek sorozatában 9 tagunk könyve jelent meg 2010-ben. A Kairosz kiadó is több tagunk munkáját tette közzé. „Prima, primissima” díjat kapott Buzánszky Jenő, „Prima- díjas”: Czakó Gábor

„Magyar Örökség” díjas lett Császár Angela színművész. Pécs város díszpolgára Andrásfalvy Bertalan ugyanott Pro Urbe díjas: Kellermayer Miklós.

Az elmúlt évben már nem kértünk tagdíjakat. Köszönjük az év során 10 tagunktól kapott támogatást. Az emléklapokat Csete Ildikó készíttette el az oklevelekkel együtt. Névtelenséget kérő támogatónk rendezte ezek számláját.

Köszönjük a SZÁMVEVŐK BT és könyvvizsgálónk: Farkas Márta önzetlen segítségét. Honlapunkon folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket a rendezvényeink témáiról, illetve állásfoglalásainkról. (A sajtó a korábbi évekhez hasonlóan viszonyult ezekhez.) Az év során hétezernél több kattintás volt honlapunkra, melyet Izményi Éva, az INTEGRANET Kft igazgatója, ellenszolgáltatás nélkül kezel. Köszönjük.

A 2011-es év első hónapjaira javasolt programok: az oktatási törvény, az egészségügy, a kultúra, a média, a gazdaság helyzete.

Kérjük a közgyűlést beszámolónk elfogadására.

Budapest, 2011-01-17

A 2010-es év soros elnökei:

dr. Vizkelety Mariann, dr.Andrásfalvy Bertalan, dr.Andrasofszky Barna, dr Bertók Lóránd, dr. Gedai István, dr. Szijártó István ügyvivő elnök