Június 5-én lesz a következő találkozónk

Emlékeztető májusi ülésünkről

SZT-201405Május 8-i ülésünkön beszámoltam az eltelt hónap fontosabb eseményeiről. (Amíg nincs rendben az egyesület, nem adhatom át az ügyvivő elnökséget. Ezért addig nem veszem át a megtisztelő Haza Embere oklevelet.) Megjelent Balassa Sándor zeneszerző új kamarazene  CD-je, Kocsis István Németh László hőseiről írt színművének bemutatója az Új Színházban. M. Szabó Imre filmjét vetítette az MTV1. dr. Naszlady Attila előadás-sorozata elindult a Mária Rádióban. Április 23-án Kaposváron harmincan vettünk részt egy tanácskozáson (Az Életminőség – mint kihívás, védnök: Szita Károly polgármester) A zárónyilatkozatot egyhangúlag fogadtuk el. (lásd melléklet)

Meghallgattuk dr. Bardócz Zsuzsa egyetemi tanár, az MTA doktora kitűnő előadását (élelmiszereink, táplálkozás) majd dr. Szikora Józsefnek, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztőjének rendkívül informatív tájékoztatóját munkájukról. (Bemutattuk a dr. Sallai Éva által 12 tagunkkal készített, SORSKÉRDÉSEK című riportkötetét.)

Makovecz Imre templomtervének megvalósítását támogató határozatunk (dr. Rókusfalvy Pál áprilisi javaslata)  szerint felkértem Túri Attila építészt, Makovecz Imre negyedszázadon át munkatársát, segítse tanácsunkat hiteles információkkal, mint állandó meghívott tagunk, legyen segítőnk. (És mindenkit, akik segíteni tudnak az egyházi támogatás biztosításában) Dr. Rókusfalvy Pál javasolta, hogy dr. Szakály Sándornak javasoljuk J. F. Montgomery: Magyarország a vonakodó csatlós c. művének új kiadását, s nyugati tagjainkat is kérjük ennek terjesztésére.

Hozzászóltak: dr. Somodi István, dr. Körmendy Béla, dr. Feledy Péter, Rajnai Miklós, dr. Murányi László, Hajdú Lajos, dr. Pentelényi Tamás, Totth Elemér, dr. Kisida Elek, dr. Sallai Éva, dr. Naszlady Attila.

 

Zárónyilatkozat

„Legnagyobb és legdicsőbb remekművünk: a helyes élet…” (Montaigne 1580)

A Kaposváron 2014. április 23-án a Százak Tanácsa által rendezett AZ ÉLETMINŐSÉG MINT KIHÍVÁS című konferencia tizenhat előadója és a Magyar Egészségügyi Társaságot alapító örökös elnököt, a 90 éves dr. Andrasofszky Barnát köszöntő tisztelő barátok, szükségesnek tartjuk, hogy állásfoglalásban rögzítsük véleményünket, s üzenetet küldjünk a magyar közvéleménynek.

Kiindulópontunk, a Nobel-díjas lengyel író Czeslaw Milos gondolata, miszerint „a mi térségünkben élő értelmiségiek fel vannak vértezve történelmi tapasztalattal és különleges történelmi tudattal”.

Korunkban a politika a média segédletével világszerte torz értékrendet kényszerített a társadalomra. Tudjuk, hogy, ha egy nemzet lelkierői elapadnak, nem menekülhet a pusztulástól. Szent Ágostonnal és Széchenyivel valljuk, hogy ami erkölcsileg rossz, az politikailag is rossz. Alapkérdésekben egyet kell értenünk. A családok támogatása, a gyermekvállalás segítése, a világban élő magyarok összefogásának, egyének és közösségeink boldogulásának támogatása, az elmúlt évek fontos eredményei. A mai magyar társadalom legsúlyosabb problémája, amitől legtöbben szenvednek, az értékvesztett állapot. Nem tudunk hinni egymásban, nincsenek közös erkölcsi elvek. Pedig az egyéni és közösségi boldogságnak is a mindnyájunk által elfogadott ÉRTÉKREND az alapja. Természeti katasztrófák idején tapasztaltuk a jóakaratú emberek összefogásának erejét. Látjuk, hogy a társadalom tiszta légkörét nem lehet pusztán a jog eszközeivel megteremteni. Gazdasági eredményeinknél is fontosabb a lelki élet színvonalának emelése. Nem jobban kell élnünk, hanem emberebbül.

A Kormányzat, az új Országgyűlés, minden párt és civil mozgalom alapvető feladata: az igazság iránti elkötelezettség. Meggyőződésünk, hogy ez és csak ez segít a különböző pártok mögé sorakozókat és a politikától távol maradókat összefogni – a végletekben gondolkodó hivatásos gyűlölködőket örökre elfelejteni -, mert mindnyájan adósai vagyunk egymásnak, ha mással nem, ezzel a kézfogással.

 dr. Andásfalvy Bertalan, dr. Naszlady Attila és dr. Szijártó István, a konferencia elnökei

 

*

Május 13-án 14-en voltunk Nagymaroson Petro Kálmánék vendégeként, ahol Mándoky Andor  előadását hallgattuk meg, s beszéltünk a Nógrád megyei együttműködés jövőjéről a jelen levő dr. Bablena Ferenc megyei elnökhelyettessel. Május 15-én az Iskola a magasban program részeként voltunk immár másodszor Balatonbogláron, ahol a Nemzeti Kézilabda Akadémia 70-80 diákja számára tartottak tagjaink előadást (“A Hazaszeretet az ember méltósága..”) Meghívtuk tagjaink közé dr. Mocsai Lajos mesteredzőt, aki ezt örömmel fogadta. Május 16-17-én tizenhatan vettünk részt Keszthelyen a Balaton Akadémia tanácskozásán. Május 29-30-án Lakitelekre 40-en utazunk Lezsák Sándor meghívására   Foltán László az útimarsalunk).

Június 5-én  (csütörtök)  14.00 a Várban  találkozunk.

Barátsággal: Szijártó István