Javaslat a Magyar Örökség-díjra

A Százak Tanácsa februári ülésén döntöttünk arról, hogy Magyar Örökség-díjra javasoljuk az ezeréves lengyel-magyar barátságot. Az ülésen Hámori József professzor Úr (akinek ezúton is gratulálunk Budapest Díszpolgára elismeréséhez) támogatta a javaslatot, amit Mózsi Ferenc fogalmazásában beadtunk. A bírálóbizottság kedvező döntése után Kovács István író, polonista történész társunk a június 20-i ünnepi ülésen nagy tetszést kiváltó  laudációjára a kitüntetést átvevő Roman Kowalski Lengyelország nagykövete válaszolt.